Bb Grader ondersteunt portfolio-inzendingen. U kunt door de portfolio bladeren met behulp van de pijlen boven aan de inzending.

Een portfolio-inzending beoordelen

Als u een cijfer wilt toepassen op een inzending,tikt u op het pictogram Cijfer in de rechter bovenhoek van de interface. Hierdoor wordt het cijferpaneel geopend.

Als u een cijfer wilt invoeren voor de inzending, raakt u het lege vak aan in de rechter bovenhoek van het cijferpaneel en typt u een score voor deze inzending. Als u een inzending wilt uitsluiten, tikt u op Uitgesloten aan de linkerzijde van het toetsenbord.

Rubrieken, gedelegeerde beoordeling en anoniem beoordelen zijn beschikbaar als opties voor portfolio-opdrachten en Bb Grader ondersteunt deze functies ook als ze toegepast worden op portfolio-opdrachten.