Bb Grader ondersteunt groepen en inzendingen van groepsopdrachten.

Een groepsinzending beoordelen

Als u een cijfer wilt toepassen op een groepsinzending,tikt u op het pictogram Cijfer in de rechter bovenhoek van de interface. Hierdoor wordt het cijferpaneel geopend.

Als u een cijfer wilt invoeren voor de inzending, raakt u het lege vak aan in de rechter bovenhoek van het cijferpaneel en typt u een score voor deze inzending. Als u een inzending wilt uitsluiten, tikt u op Uitgesloten aan de linkerzijde van het toetsenbord.

Groepsleden weergeven

Bij het bekijken van een groepsinzending kunnen cursusleiders de individuele leden weergeven door op het uitschuifmenu Groepsledenonderaan hetcijferpaneel te tikken.

Groepsleden individueel beoordelen

U kunt cijfers toepassen op elk individueel groepslid door het uitschuifmenu voor groepsleden te gebruiken. Als u een cijfer wilt toepassen op een individueel lid van de groep, tikt u op het cijfer naast de naam van het betreffende groepslid en typt u een score.

De individuele cijfers voor de inzending van een bepaalde groep kunnen worden bekeken op de pagina Inzendingenlijst door naar links te vegen, waardoor de knop Groepsprofiel zichtbaar wordt. Tik op de knop Groepsprofiel om de individuele scores te bekijken.