Als u zich hebt aangemeld bij de app, verschijnt de cursuspagina met de meest recent ingezonden opdracht. De opdrachten worden vermeld in een rasteropmaak en onder de opdracht staat een voortgangsbalk.

Voortgangsbalk

De voortgangsbalk onder elke opdracht geeft de cursusleider een visuele indicatie van de voltooiingsstatus van elke opdracht.

  • Klasvoortgang bij een opdracht: Op basis van de voortgangsbalk onder de opdracht kunnen cursusleiders bij benadering zien hoeveel studenten de opdracht hebben ingezonden. De lengte van de kleur geeft de voortgang van studentinzendingen aan. Een niet-gevulde/niet-gekleurde balk betekent dat sommige studenten de opdracht nog niet hebben ingezonden.
  • Ontbrekende inzendingen: De beschrijving "[aantal] ontbrekend" onder de opdracht geeft nauwkeurig aan hoeveel inzendingen nog ontbreken voor een bepaalde opdracht.
  • Voortgang van verzonden vs. niet-verzonden cijfers: Cursusleiders kunnen bij benadering zien hoeveel inzendingscijfers zijn teruggezonden naar het Blackboard Learn Grade Center. Groen geeft de verzonden cijfers aan. Zwart geeft de niet-verzonden cijfers aan. Raadpleeg voor meer informatie over verzenden en verzonden en niet-verzonden cijfers Cijfers verzenden.

Opdrachtfilter

U kunt de opdrachtenlijst filteren door op een filteroptie te tikken boven de opdrachtenlijst.

  • Alle: Alle opdrachten voor de cursus weergeven.
  • Takenlijst: Bekijk niet-beoordeelde inzendingen of opdrachten met niet-verzonden cijfers.
  • Voltooid: Bekijk opdrachten waarvan alle inzendingen zijn beoordeeld en alle cijfers zijn verzonden.

De inzendingenlijst openen

U kunt de pagina met de inzendingenlijst openen door op een opdracht te tikken. Op de pagina met de inzendingenlijst kunt u beginnen met het geven van cijfers voor individuele of groepsinzendingen.

Een andere cursus weergeven

U kunt een andere cursus selecteren door op het uitklapmenu boven aan de pagina te tikken.