Een bibliotheekreferentie toevoegen

Als je alles hebt geprobeerd, kun je bibliografische gegevens toevoegen om studenten te helpen

Het kan gebeuren dat het gewoon niet lukt om een volledig toegankelijke versie van een cursusbestand te vinden. Als laatste oplossing kun je met Ally bibliografische informatie toevoegen aan het bestand. Studenten kunnen dan met hulp van de onderwijsinstelling een toegankelijke versie van het bestand zoeken.

Een bibliotheekreferentie toevoegen

Als je bijvoorbeeld een PDF-koppeling insluit in een cursusdiscussie, verschijnt er een rode Ally-indicator. Je selecteert de indicator en ziet dan dat de PDF is gescand. Je hebt de mogelijkheid om een versie met digitale tekst van het bestand te uploaden, maar je hebt geen idee waar je die kunt vinden.

Ally vraagt of het document kan worden gevonden in de bibliotheek. Als je denkt van wel, selecteer je Ja en vul je in het formulier alle gegevens in die je hebt over het document, waaronder een koppeling naar het document in de bibliotheekcatalogus. Aan de hand van deze gegevens kunnen studenten met de hulp van de onderwijsinstelling een geschikte versie vinden.

Ervaring van studenten

Nadat je de bibliografische gegevens hebt toegevoegd, kunnen studenten de documentgegevens raadplegen door naar het bestand te gaan en Alternatieve indelingen te selecteren in het menu naast de bestandsnaam. Selecteer Bibliotheekreferentie.