Afbeeldingsbeschrijvingen toevoegen

Een duidelijke beschrijving toevoegen aan afbeeldingen en grafieken voor een nog beter begrip.

Afbeeldingen kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn om studenten met verschillende leermethoden te betrekken bij de stof en om complexe ideeën te communiceren aan studenten. Voor studenten met een visuele beperking worden vaak afbeeldingsbeschrijvingen gebruikt om de inhoud uit te leggen van afbeeldingen die cruciaal zijn voor de lesstof. Voor alle studenten geldt dat tekstbeschrijvingen meer context kunnen bieden om het begrip van de stof te vergemakkelijken.

Afbeeldingsbeschrijvingen worden vaak 'alternatieve beschrijvingen', 'alternatieve tekst' en 'alt-tekst' genoemd. omdat ze een beschrijvend alternatief voor de afbeelding vormen in de vorm van tekst.

Ally controleert overal waar zich afbeeldingen bevinden of er afbeeldingsbeschrijvingen beschikbaar zijn. Hieronder vallen ook afbeeldingsbestanden en bestanden die afbeeldingen bevatten, bijvoorbeeld een document of presentatie.

Selecteer de toegankelijkheidsscore om het venster met feedback voor de cursusleider te openen. Volg de stappen om beschrijvingen toe te voegen aan je afbeeldingen. 

Voorbeeld van het toegankelijkheidsprobleem


Bekijk waar het probleem ligt

In het voorbeeld worden markeringen weergegeven waar specifieke toegankelijkheidsproblemen in het document te vinden zijn. De markeringen geven één probleemtype per melding weer. Bijvoorbeeld: als er alternatieve beschrijvingen ontbreken bij je afbeeldingen, geven de markeringen steeds aan waar dit specifieke probleem voor komt. Als je document ook een slecht tekstcontrast heeft, selecteer je dat probleem in het deelvenster Feedback om de markeringen van dat probleem te bekijken.

De markeringen geven een melding van de volgende problemen:

 • Afbeeldingen zonder een geschikte alternatieve beschrijving
 • Tekstfragmenten met onvoldoende contrast
 • Tabellen zonder tabelkoppen

Alle andere toegankelijkheidsproblemen worden niet in het voorbeeld gemarkeerd.

Voorbeeldtools

Gebruik de tools boven het voorbeeld om de problemen in je document te bekijken.

 • Navigeer per pagina door het document.
 • Bekijk hoe vaak een specifiek probleem in het document voor komt.
 • Navigeer tussen de probleemmarkeringen.
 • Geef de markeringen weer of verberg ze.
 • Zoom de voorbeeldinhoud in of uit.
 • Download het oorspronkelijke bestand.

Beschrijvingen toevoegen aan een afbeeldingsbestand

Ally instructor feedback panel that is flagging missing alt text description for an image

Wanneer je er klaar voor bent, voeg je de omschrijving van je afbeelding toe in het tekstveld in het venster Feedback van de cursusleider en selecteer je Toevoegen.

Gebruik een beschrijving die niet alleen uit de titel van het bestand bestaat, want dan wordt er een toegankelijkheidsfout gemeld door Ally. Beschrijf de afbeelding en wat er belangrijk aan is. Vermeld de tekst in de afbeelding om de score te verbeteren. Raadpleeg Een goede beschrijving schrijven voor meer informatie.

Een afbeeldingsbestand als decoratief markeren

Als een afbeelding alleen bedoeld is voor visuele effecten, en geen informatie bevat die relevant is voor het lesmateriaal, selecteer je Decoratieve afbeelding.

Je hoeft geen alternatieve beschrijving toe te voegen voor decoratieve afbeeldingen. De toegankelijkheidsscore wordt er wel hoger door, omdat studenten dan zeker weten wat het doel is van die afbeeldingen.


Beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in andere bestanden

Je kunt presentaties en documenten delen met studenten om ze nuttig lees- en studiemateriaal aan te bieden. Aangezien veel bestanden afbeeldingen bevatten, is het belangrijk dat de afbeeldingen alternatieve beschrijvingen hebben, niet alleen om documentafbeeldingen te labelen, maar ook voor studenten met een visuele beperking.

Als een presentatie of document afbeeldingen zonder alternatieve beschrijvingen bevat, moet je dit verhelpen in de presentatie- of documentsoftware. Upload het nieuwe bestand naar Ally als je klaar bent. Selecteer Beschrijvingen toevoegen voor stapsgewijze instructies.

Weet je niet zo goed hoe je een effectieve alternatieve beschrijving moet schrijven? Gebruik een beschrijving die niet alleen uit de titel van het bestand bestaat, want dan wordt er een toegankelijkheidsfout gemeld door Ally. Beschrijf de afbeelding en wat er belangrijk aan is. Vermeld de tekst in de afbeelding om de score te verbeteren. Raadpleeg Een goede beschrijving schrijven voor meer informatie.

 1. Selecteer Beschrijvingen toevoegen en volg de instructies.
 2. Open het bestand op je computer.

  Als er geen kopie van het bestand op je computer staat, verlaat je het feedbackvenster voor cursusleiders en download je het bestand uit de cursus.

 3. Voeg beschrijvingen toe aan de afbeeldingen.
  • Microsoft® Office: Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop op een afbeelding om het paneel Afbeelding opmaken te openen. Selecteer Grootte en eigenschappen en Alternatieve tekst. Typ de beschrijving. Je hoeft geen titel in te voeren.
  • LibreOffice: Selecteer een afbeelding. Selecteer Format in de menubalk en selecteer vervolgens Description. Typ de beschrijving.
 4. Sla het bestand op.
 5. Upload het bijgewerkte bestand naar de cursus.

  Als de instructies nog geopend zijn in het feedbackvenster voor de cursusleider, selecteer je Volgende en vervolgens Bladeren om het bestand te uploaden. Als het feedbackvenster niet geopend is, selecteer je de indicator voor de toegankelijkheidsscore naast het bestand in de cursus en selecteer je Bladeren om het bestand te uploaden.


Voeg afbeeldingsbeschrijvingen toe aan WYSIWYG-inhoud van een cursus

Ga naar de inhoud van je cursus en pas deze aan om de score te zien. Selecteer de score om het feedbackvenster voor de cursusleider te openen en een beschrijving voor de afbeelding toe te voegen.

Meer informatie over het oplossen van inhoud in de WYSIWYG-editor van je cursus

Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Goede beschrijvingen schrijven

Volg deze aanbevolen procedures om goede alternatieve tekst te schrijven voor afbeeldingen:

 • Beschrijf de afbeelding op basis van de paginacontext. Breng de volledige betekenis van de afbeelding over.
 • Gebruik geen tekst zoals "afbeelding van" of "foto met". Schermlezers kondigen afbeeldingen automatisch aan als afbeeldingen.
 • Wees kort en bondig.
 • Gebruik een chronologische verhaallijn voor complexe afbeeldingen zoals infographics. Plaats deze verhaallijn direct na de infographic. Voeg aan de bovenkant van de pagina een ankerkoppeling toe om de alternatieve tekst weer te geven. Zie een voorbeeld van een infographic met alternatieve tekst.
 • Voorkom afbeeldingen van tekst. Als het echt niet anders kan, kopieer de tekst dan in de alternatieve beschrijving.
 • Vertel iets nieuws. Herhaal alternatieve beschrijvingen niet op dezelfde pagina. Herhaal niet wat er al eerder is gezegd op de pagina.
 • Identificeer afbeeldingen die geen relevante inhoud vertegenwoordigen als decoratief.

Wat is een decoratieve afbeelding?

Een afbeelding is decoratief als deze geen informatie aan de pagina toevoegt. Denk aan illustraties tussen onderwerpen of een stockfoto van iemand aan de telefoon in een bespreking van communicatieve vaardigheden.

Deze afbeeldingen zijn wel waardevol vanwege hun visuele aspect, maar hoeven niet te worden opgelezen door schermlezers.

Meer over decoratieve afbeeldingen op de website van het webtoegankelijkheidsinitiatief


Waarom zijn alternatieve beschrijvingen van afbeeldingen belangrijk?

Er zijn verschillende redenen waarom je alternatieve beschrijvingen moet gebruiken met afbeeldingen.

 • Alternatieve beschrijvingen, of tekst, staan in de WCAG 2.2-richtlijnen
 • Studenten kunnen zoeken naar een afbeelding
 • Studenten met een visuele beperking hebben moeite met het zien van afbeeldingen
 • Studenten met een slechte netwerkverbinding hebben mogelijk moeite met het weergeven van afbeeldingen
 • Schermlezers kunnen afbeeldingen niet lezen
 • Sommige studenten leren beter van beschrijvingen dan afbeeldingen
 • Tekst kan beter worden geschaald dan de meeste afbeeldingen wanneer het scherm of de pagina wordt vergroot

Instructure Canvas afbeeldingsbeschrijving van aanbevolen procedures

Je hebt een alternatieve beschrijving toegevoegd aan een afbeelding in je cursus en de rode indicator ‘inbellen’ in groen omgezet. Afhankelijk van hoe en waar je een afbeeldingsbeschrijving hebt toegevoegd in de cursus, zijn er een paar aandachtspunten die in de onderstaande scenario's worden beschreven.

Scenario: Je geeft via Ally een alternatieve beschrijving voor een afbeelding op een Canvas-pagina met uitgebreide inhoud.

De beschrijving is nu aanwezig in het item met uitgebreide inhoud en je ziet een groene indicator ‘inbellen’. De beschrijving die wordt toegevoegd via Ally wordt rechtstreeks overgebracht in de Canvas-inhoud, zodat deze door Canvas kan worden opgeslagen en beschikbaar wordt gesteld aan je studenten.

Scenario: Je geeft via Ally een alternatieve beschrijving voor een afbeelding in de tool Canvas Bestanden.

Ally heeft je alternatieve beschrijving vastgelegd en je ziet een groene indicator ‘inbellen’. Ally slaat de beschrijving op, zodat je studenten deze kunnen zien wanneer ze de afbeelding in de cursus tegenkomen. Als je echter een beschrijving toevoegt vanuit de tool Bestanden, wordt deze niet opgeslagen door Canvas.

Scenario: Je geeft via het Ally cursustoegankelijkheidsrapport een alternatieve beschrijving voor een afbeelding.

Ally heeft je alternatieve beschrijving vastgelegd en je ziet een groene indicator ‘inbellen’. Ally slaat de beschrijving op, zodat je studenten deze kunnen zien wanneer ze de afbeelding in de cursus tegenkomen. Als je echter een beschrijving toevoegt vanuit het cursustoegankelijkheidsrapport, wordt deze niet opgeslagen door Canvas.

Scenario: Je geeft via Ally een alternatieve beschrijving voor een afbeelding maar de ingebouwde Canvas-controle geeft aan dat deze nog ontbreekt.

Je ziet een groene indicator 'inbellen', maar de ingebouwde Canvas-controle geeft mogelijk aan dat je afbeelding nog steeds geen beschrijving heeft. Ally heeft de alternatieve beschrijving voor deze afbeelding opgeslagen, zodat studenten deze nog steeds kunnen zien. Aangezien Ally de beschrijving niet rechtstreeks kan overbrengen in de inhoud door de tool Canvas Bestanden en het Cursustoegankelijkheidsrapport, kan de ingebouwde Canvas-controle de beschrijving die via Ally is toegevoegd niet zien.

Scenario: Je geeft rechtstreeks in het Canvas-gebied met uitgebreide inhoud een alternatieve beschrijving voor een afbeelding via de ‘Afbeeldingsopties’.

De alternatieve beschrijving die rechtstreeks aan je afbeelding is toegevoegd via de uitgebreide Canvas inhoudseditor wordt opgeslagen in Canvas en beschikbaar gesteld aan je studenten. Ally herkent de aanwezigheid van de beschrijving en je ziet een groene indicator ‘inbellen’.

Scenario: Je hebt je cursus met de toegevoegde alternatieve beschrijvingen naar een nieuwe cursus gekopieerd.

Het wordt aanbevolen om altijd de oorspronkelijke kopie van de Canvas-cursus te gebruiken zodat je alternatieve beschrijvingen met je afbeeldingen meegekopieerd worden naar de nieuwe cursus. Het gebruik van de kopie van een Canvas-cursus betekent dat Ally de alternatieve beschrijvingen altijd kan weergeven aan je studenten, ongeacht de manier waarop je deze hebt toegevoegd.

Als een cursus wordt gekopieerd, kan het enkele minuten duren voordat Ally de beschrijvingen uit de vorige cursus kan weergeven. Het kan dus enkele minuten duren voordat Ally-indicatoren bijgewerkt zijn. Als je een rode indicator 'inbellen' bij afbeeldingen ziet en je verwacht groen te zien, wacht dan een paar minuten tot Ally je nieuwe cursus herkent en bijgewerkt heeft.

Gebruik de opties Cursus importeren en Cursus exporteren niet. Zo blijven je afbeeldingsbeschrijvingen behouden.

Het is mogelijk dat het gebruik van de export- en importfunctionaliteit (inclusief Canvas Commons) om cursussen te kopiëren niet altijd de gewenste resultaten oplevert. Wanneer je een cursus exporteert en importeert, zijn alternatieve beschrijvingen die via Ally zijn toegevoegd alleen beschikbaar in je nieuwe cursus in scenario's waarbij Canvas de beschrijving kan opslaan, zoals een beschrijving die via de inhoudspagina is toegevoegd. Alternatieve beschrijvingen die met de tool Canvas-bestanden toegevoegd zijn, worden niet weergegeven in de nieuwe cursus. Je ziet een rode indicator 'inbellen'. Daarom raden we het gebruik van de export- en importmethode indien mogelijk af.