Ally-gebruiksrapport aanmaken

De gebruiksrapporten bevatten gegevens over de manieren waarop studenten en cursusleiders Ally gebruiken. Ontdek hoe vaak studenten een alternatief formaat downloaden en cursusleiders toegankelijkheidsproblemen verhelpen.

Het rapport is een werkblad dat is opgesplitst in vijf tabbladen.

 1. Alternatieve indelingen openen
 2. Wekelijkse alternatieve formaten
 3. Feedback van cursusleider openen
 4. Wekelijkse feedback van cursusleider
 5. Gegevens

Elk tabblad bevat gegevens die betrekking hebben op een datumbereik dat je kiest.


Gebruiksrapport aanmaken

 1. In het Ally-toegankelijkheidsrapport voor je instelling selecteer je het tabblad Gebruiksrapport.
 2. Kies een datumbereik voor het rapport.
 3. Selecteer de knop Gebruiksrapport downloaden.

Het is mogelijk dat je geen gegevens ziet wanneer je het rapport voor het eerst opent. Het gedownloade bestand is mogelijk beveiligd. Schakel bewerken in om de gegevens te bekijken.


Alternatieve indelingen openen

Het tabblad Alternatieve indelingen openen toont betrokkenheid met alternatieve indelingen en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid bij alternatieve indelingen

Het tabblad begint met details over hoe vaak het venster Alternatieve indelingen is geopend en hoe vaak een alternatieve indeling gedownload is.

Een omrekening toont het percentage downloads ten opzichte van het totale aantal keren dat het paneel is geopend.

Distributie op basis van alternatieve formaten

Bekijk welke alternatieve indelingen populair zijn, of welke het meest zijn gedownload door je studenten. Bij elk alternatief formaat wordt het aantal downloads weergegeven.

Sections with Alternative Format downloads

See the sections students downloaded alternative formats from.

Wekelijkse alternatieve indeling voor gebruik van Ally en feedback voor cursusleiders


Wekelijkse alternatieve formaten

Het werkblad Wekelijkse alternatieve formaten toont de wekelijkse activiteit tijdens het datumbereik van het rapport. Je kunt van elke week zien hoe vaak studenten het venster hebben geopend. Je kunt ook van elke week zien hoe vaak ze een alternatief formaat hebben gedownload.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Feedback van cursusleider openen

Het tabblad Feedback van cursusleider openen toont betrokkenheid met de feedback van de cursusleider en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid met de feedback van de cursusleider

Het tabblad begint met details over hoe vaak het venster Feedback van cursusleider is geopend en hoe vaak dit leidde tot het oplossen van een toegankelijkheidsprobleem door een cursusleider.

Een omrekening toont het percentage oplossingen ten opzichte van het totaal aantal keren dat het paneel is geopend.


Instructor Feedback Launches

The Instructor Feedback Launches worksheet shows instructor feedback engagement and distribution over a certain date range.

Engagement with Instructor Feedback

The worksheet starts with details on how many times the Instructor Feedback panel was opened and how often instructors fixed an accessibility issue as a result.

A conversion rate shows the percentage of fixes out of the total number of times the panel was opened.

Sections that made improvements

See the sections instructors fixed accessibility issues in.

Wekelijkse feedback van cursusleider voor gebruik van Ally


Wekelijkse feedback van cursusleider

Het tabblad Wekelijkse feedback van cursusleider toont wekelijkse activiteiten over het datumbereik van het rapport. Je kunt van elke week zien hoe vaak cursusleiders het venster hebben geopend. Je kunt ook zien hoe vaak per week ze toegankelijkheidsproblemen hebben opgelost.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Data

The Data worksheet  shows specific details for each time a panel was opened, a format was downloaded, and an accessibility issue was fixed.

 • ID: The unique ID for the row/event.
 • Section ID: The section ID.
 • Section Code: The section code.
 • Section Name: The section name.
 • Term ID: The term ID.
 • Term Name: The term name.
 • Content ID: The content ID.
 • Event: Describes the action. For example, if someone opened the Alternative formats or Instructor Feedback panel.
 • AFLaunch: Shows if someone opened the Alternative format panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Download: Shows if someone downloaded an alternative format. 1 means one or more formats downloaded. 0 means no format downloaded.
 • IFLaunch: Shows if someone opened the Instructor Feedback panel or not. 1 means the panel opened. 0 means the panel stayed closed.
 • Fix: Shows if someone fixed an accessibility issue from the Instructor Feedback panel. 1 means one or more issues were fixed. 0 means nothing was fixed.
 • Timestamp: Shows when the event occurred. The timestamp is in the number of seconds since January 1, 1970.
 • Client: The client ID.
 • File Type: Identifies the file type in the event. For example, image or presentation.
 • Format Type: Identifies the alternative format downloaded. Format Type is blank when Download is 0.

  Tts represents the audio format.

 • Score Before: The accessibility score for the section before improvements to the content. Score Before is blank when Fix is 0.
 • Score After: The accessibility score for the section after improvements to the content. Score After is blank when Fix is 0.
 • Improved: Shows if the accessibility score improved after the file was fixed. 1 means the score improved. 0 means the score didn't improve. Improved is blank when Fix is 0.
 • Week: Shows the first day of the week the event occurred. The week is in the number of days, to the start of the week, since December 30, 1899.
 • AF: Shows activity with the Alternative Format panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or a format downloaded. 0 means there was no activity.
 • IF: Shows activity with the Instructor Feedback panel. 1 means there was activity. The panel may have opened or an issues fixed. 0 means there was no activity.