See details about how website content at your district is performing and evolving. You can export Ally CSV reports by year, by month, by sections, and for individual section.

An Export button is available on these report pages:

 • Overview tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Sections tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Individual section: Download a report for the specific section.

Overview

Ally accessibility reports are exported as CSV file. These CSV files provide detailed data about the items with issues in your site manager. But what does this data mean?

In the months, sections, and years reports rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues. 

In an individual section report, rows are content items. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

Reports start with general information in the first few columns.

After the general information, the reports show the different content types and the total number of each one in a section, including files and content created in the Site Manager. These are columns pdf to other in the CSV file.

Next, the reports detail how many items in a section have specific accessibility issues. The number in the column headings represent the severity level of the issue.

What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:3 is a minor issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.


Months report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Month - The date of each month.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Sections report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Section id - The section ID.
 • Section name - The section name.
 • Section url - The section URL.
 • Observed deleted on - The date the section was deleted.
 • Total files - Total number of files in the section.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Years report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Academic year - The date of each year.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Individual section report

Ally-exportrapport voor individuele cursus, sectie of domein

Rijen vertegenwoordigen inhoudsitems. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Id - De ID van het inhoudsitem.
 • Name - De naam van het inhoudsitem.
 • Mime type - Het type inhoudsitem.
 • Score - De toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem.
 • Deleted at - De datum waarop het inhoudsitem is verwijderd.
 • Library reference - Het JSON-object voor de bibliotheekverwijzing.
 • Url - De URL van het inhoudsitem.
 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 - Toont aan of de presentatie, het document of het pdf-bestand contrastproblemen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Toont aan of de pdf of het document meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) hebben. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen in een logische volgorde bevat. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Toont aan of de pdf of het document geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink:2 - Toont aan of de HTML-inhoud een defecte link bevat. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - Toont aan of de HTML-inhoud YouTubeTM-video's zonder ondertitels bevat. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Toont aan of het kleurcontrast van de HTML- of WYSIWYG-inhoud slecht is. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet juist gedefinieerd is. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand lege koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand geen taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft die elkaar niet logisch opvolgen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet de juiste H-kop als de eerste kop heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand afbeeldingen bevat met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand formulierelementen zonder labels heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand links heeft die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand lijsten bestaan die niet goed zijn gestructureerd. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand objecttags zonder alternatieve tekst heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand tabelkolommen heeft zonder een juiste koptekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen titel heeft. Dit is een klein probleem.
 • Image contrast:2 - Toont aan of de afbeelding een slecht contrast heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Toont aan of de afbeelding niet als decoratief gemarkeerd wordt. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Toont aan of de afbeelding geen alternatieve beschrijving heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr: 3 - Toont aan of de afbeelding tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Toont aan of de afbeelding een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • Language correct:3 - Toont aan of er bij het item een onjuiste taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Toont aan of er bij het item geen taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • OCR versie:2 - Toont aan of de PDF is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Toont aan of het item is misvormd of beschadigd en het mogelijk is dat studenten het niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Toont aan of de PDF is gescand. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Toont aan of het item een wachtwoord vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Toont aan of het item tabellen zonder kopteksten bevat. Dit is een groot probleem.
 • Gelabeld: 2 - Toont aan of de PDF geen tags heeft. Dit is een groot probleem.
 • Titel:3 - Toont aan of het item geen titel heeft. Dit is een klein probleem.