Checklist voor toegankelijkheid

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Momenteel controleert Ally bestanden met de volgende opmaak:

  • PDF-bestanden
  • Microsoft® Word-bestanden
  • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
  • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
  • Geüploade HTML-bestanden
  • Afbeeldingsbestanden (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
  • YouTubeTM-video's
  • WYSIWYG/VTBE-inhoud

    Cursusleiders zien geen toegankelijkheidsscores voor WYSIWYG-inhoud in hun cursussen. De resultaten voor WYSIWYG-inhoud worden alleen vermeld in het instellingsrapport.

Naar welke toegankelijkheidsproblemen zoekt Ally?

De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van het cursusmateriaal.

Wat doet Ally met inhoud die ik niet kan controleren?

Ally plaatst inhoud die niet op toegankelijkheidsproblemen kan worden gecontroleerd, zoals zip- en XML-bestanden, onder 'Overig' in het instellingsrapport. Deze inhoud ontvangt geen toegankelijkheidsscore, draagt niet bij aan de toegankelijkheidsscore van de instelling en bevat geen indicator of optie om alternatieve formaten in de gebruikersinterface te downloaden.

Meer informatie over het instellingsrapport voor beheerders

Wat is een contrastcontrole?

Contrastcontroles bevestigen of er voldoende contrast tussen de tekst- en achtergrondkleur bestaat. Tekst met weinig contrast kan lastig te lezen zijn, met name voor studenten met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid.

Ally maakt gebruikt van de contrastvereisten gespecificeerd als onderdeel van de WCAG 2.1 AA-richtlijnen.

Maak altijd gebruik van de Colour Contrast Analyser van de Paciello Group om je inhoud te controleren.