Toegankelijk schrijven is goed schrijven. Het maakt uw inhoud eenvoudiger op te nemen voor iedereen. Hier zijn enkele tips om te schrijven en tegelijkertijd rekening te houden met de toegankelijkheid.


Schrijf duidelijk

Documentatie is slechts zo goed als dat wat mensen eruit kunnen halen. Als het te ingewikkeld geschreven is, kunnen mensen het niet gebruiken. Duidelijke taal verbetert de toegankelijkheid.

Houd uw teksten eenvoudig en beknopt met deze tips:


Kopstructuur

Koppen zijn erg belangrijk om inhoud te maken die voor iedereen goed toegankelijk is. Ze bieden gebruikers van schermlezers de mogelijkheid om rechtstreeks naar specifieke inhoud te springen, wat ze tijd kan besparen.

Werk met het systeem waar u in schrijft. Alle populaire tools, zoals Microsoft Word, PowerPoint en Open Office bieden stijl- en opmaakopties om u te helpen de juiste structuur in uw documenten aan te brengen. Gebruik de stijl- en opmaakopties die uw inhoudseditor biedt.

Voorbeeld: Kop 1 (

)

De nummers in je kopstijl maken structurele inhoud voor de schermlezer en helpen niet-visuele gebruikers de inhoud te begrijpen zelfs wanneer ze de visuele onderbrekingen in het document niet zien.

Voorbeeld:

Toegankelijkheid in het onderwijs

Toegankelijkheid op Blackboard

Meer over het ontwerpen van toegankelijke inhoud


Inhoud benadrukken

Schermlezers identificeren lettertypestijlen niet inclusief:

 • Kleur
 • Vet
 • Cursief
 • Onderstrepen
 • Doorstrepen

Gebruik deze stijlen om visuele onderbrekingen aan te brengen. Gebruik ze niet als enige manier om het belang ergens van te benadrukken of informatie over te brengen.

Voorbeeld: Rode tekst ziet er als een waarschuwing uit. Gebruikers van schermlezers weten niet dat de tekst rood is. Ze missen de hint en weten niet dat het een waarschuwing is.

Als je een sterk visueel signaal wilt afgeven, gebruik dan ook een alternatieve aanduiding, Gebruik een uitroepteken aan het einde van een belangrijke zin. Uitroeptekens en vraagtekens worden namelijk wel geïnterpreteerd door schermlezers. Dit houdt in dat de tool het ‘vraagteken’ niet leest, maar in plaats daarvan een vragende toon gebruikt terwijl de vraag hardop wordt voorgelezen.

Voorbeeld: Gebruik niet alleen lettertypestijlen om tekst te benadrukken!


Afbeeldingen

Stel uzelf de vraag wat het doel van een afbeelding is. Is het om een pagina een aantrekkelijke uitstraling te geven? Of om een gebruiker met een goed gezichtsvermogen een visuele referentie te geven van wat hij/zij kan verwachten? Is de afbeelding iets dat alle gebruikers moeten opnemen om uw inhoud te begrijpen?

Als u die vraag niet kunt beantwoorden, kunt u de afbeelding beter weglaten. Deze is dan namelijk overbodig en is alleen maar vervelend voor studenten met leerstoornissen.

Alt-tekst

Als u een LMS of website gebruikt om informatie over te brengen, dan komt u een veld voor alternatieve tekst tegen, oftewel alt-tekst, bij het uploaden van een afbeelding. Voor decoratieve afbeeldingen laat u het veld Alt-tekst leeg. De schermlezer zal de afbeelding in dat geval negeren. Een afbeelding is decoratief als deze geen informatie aan de pagina toevoegt.

Meer over decoratieve afbeeldingen op de website van het webtoegankelijkheidsinitiatief

Voorbeeld: Als u een afbeelding hebt die de tools in een gebruikersinterface (UI) toont, beschrijf dan hoe je daar kunt komen en wat er op de pagina staat. Zie een voorbeeld van de manier waarop een afbeelding op de pagina kan worden beschreven.

Als u niet wilt dat de schermlezer de afbeelding overslaat, neem alt-tekst dan op in uw afbeeldingen. Je hoeft niet "Afbeelding van" te zeggen, aangezien de ondersteunende tools al weten dat het een afbeelding is. Wees beknopt, duidelijk en beschrijvend.

Gebruik niet dezelfde alt-tekst voor elke afbeelding, zoals "Afbeelding ter illustratie van bijbehorende tekst". Het is nutteloos en voegt overbodige elementen toe.

Voor complexe afbeeldingen moet de alt-tekst kort worden gehouden, 6 of 7 tekens, en voegt u een onderschrift toe dat voor iedereen zichtbaar is en een duidelijke beschrijving geeft.

Infographics

Infographics vereisen een tekstalternatief. Dit is een verhalende tekst die hetzelfde verhaal vertelt dat gebruikers uit de afbeelding kunnen halen. Het tekstalternatief moet op de pagina direct na de infographic staan. Voeg aan de bovenkant van de pagina een ankerkoppeling toe om de alternatieve tekst weer te geven.

Zie een voorbeeld van een infographic met een tekstalternatief.

Tekst in afbeeldingen

Volgens de WCAG-richtlijnen mag tekst niet worden opgenomen als onderdeel van een afbeelding. Leg de afbeelding in plaats daarvan in tekst op de pagina uit.


Koppelingen

Het is essentieel dat je je koppelingen beschrijvend maakt. Elke koppeling moet een beschrijving geven van wat gebruikers kunnen verwachten wanneer ze op de koppeling klikken. Dit is van essentieel belang voor de koppelingenlijsttool die schermlezers gebruiken. Deze tool vermeldt alleen de koppelingen op een pagina, niets anders. Er is geen aanvullende inhoud voor de koppeling.

Voorbeeld: Op deze pagina zou de koppelingenlijsttool het volgende lezen: "Zie een voorbeeld van de beschrijving van een afbeelding op de pagina", "voorbeeld van een infographic met een tekstalternatief", etc. Elke beschrijft wat je kunt verwachten wanneer je ze selecteert.

 • Vermijd het gebruik van algemene zinnen zoals "klik hier" of "zie meer". De koppelingenlijsttools lezen de tekst van de koppeling exact zoals deze is ingevoerd. Wanneer dezelfde koppeling wordt herhaald (stel je voor dat je "klik hier, klik hier, klik hier" herhaaldelijk meerdere keren hoort), zorgt dit voor chaos en verwarring bij gebruikers. Ze moeten begrijpen waar de koppeling heen gaat en waarom ze hier zouden moeten klikken. Beschrijvende koppelingen bieden deze inhoud.
 • Webadressen of URL's worden niet als informatief beschouwd en moeten dan ook niet worden gebruikt. De schermlezer leest elke letter afzonderlijk. Maak de tekst in plaats daarvan beschrijvend.
 • Het openen van koppelingen in een nieuw venster kan desoriënterend zijn. Beperk dit tot een minimum. Vertel het aan gebruikers als u een nieuw venster gebruikt.

Lijsten en tabellen

Laat de tools waar u inhoud in maakt het werk doen. Gebruik de opsommingstekens, genummerde lijsten en tabeltools in de inhoudseditor. Of bekijk de bron en gebruik de juiste HTML-tags.

Lijsten

Op de juiste manier gemaakte lijsten (

  ) informeren gebruikers van schermlezers hoeveel items zich in de lijst met opsommingstekens bevinden.

  Op de juiste manier gemaakte genummerde lijsten (

   ) informeren gebruikers van schermlezers hoeveel items zich in de genummerde lijst bevinden en lezen het nummer voor elk item.

   Tabellen

   Gebruik waar mogelijk lijsten in plaats van tabellen! Tabellen kunnen wel toegankelijk worden gemaakt, maar gebruikers van een schermlezer moeten geavanceerde toetsaanslagen kennen om eenvoudig door een tabel te navigeren.

   Gebruik kolomkoppen (). Hierdoor wordt elke kolomkop voor een cel herhaald wanneer de gebruiker de tabel doorloopt. Op deze manier beschikt de gebruiker voor elke cel over actuele context. Denk na over de manier waarop elke cel zal worden opgelezen en houd hier rekening mee bij het kiezen van namen voor kolommen en het toevoegen van celwaarden.

   Gebruik nooit tabellen om een visuele lay-out van inhoud te maken.

   Een voorbeeld van een toegankelijke tabel


   Toetsaanslagen

   Er zijn wereldwijde normen voor toetsaanslagen in webinhoud. Je kunt bijvoorbeeld op Tab drukken om de focus van je computer naar de volgende knop te verleggen. Je hoeft deze niet te beschrijven. Voor een lijst met algemene opdrachten gaat u naar JAWS Keyboard Commands Quick Reference Guide.

   Ontwikkelaars moeten soms originele toetsaanslagen voor hun product maken. Blackboard Collaborate heeft bijvoorbeeld originele toetsaanslagen gemaakt om de microfoon in en uit te schakelen. Documenteer deze originele toetsaanslagen in uw onderwerpen.

   Instructies voor klikopdrachten en toetsaanslagen zijn twee aparte dingen en mogen niet in dezelfde paragraaf worden vermeld. Als Mac-opdrachten anders zijn dan PC-opdrachten, gebruik dan twee zinnen in de paragraaf over het onderwerp Toetsaanslagen.

   Voorbeeld 1

   Na de configuratie zijn je camera en microfoon standaard uitgeschakeld. Klik op de pictogrammen voor microfoon en camera om volledig aan de bijeenkomst deel te nemen.

   Als je het toetsenbord wilt gebruiken, druk je op Alt + M om de microfoon in of uit te schakelen. Druk op Alt + C om de camera aan en uit te zetten.

   Voorbeeld 2

   Als u een presentatie deelt, worden er knoppen om te bladeren weergegeven, zodat u door de dia's kunt navigeren.

   Druk op Alt + Page Up. Druk op Alt + Page Down om terug te gaan. Op een Mac drukt u op Alt + Fn + pijl-omhoog en Alt + Fn + pijl omlaag.


   Video

   Video's moeten worden ondertiteld. Zie Ondertiteling van video's voor meer informatie.