Enkele eenvoudige manieren om uw inhoud toegankelijk te maken

  1. Gebruik beschrijvende koppen om inhoud te ordenen. Koppen zijn erg belangrijk om inhoud te maken die voor iedereen goed toegankelijk is. Studenten kunnen met behulp van koppen rechtstreeks naar inhoud springen en ze zijn enorm tijdbesparend voor mensen die ondersteunende technologie gebruiken. Hou het simpel en gebruik de kopstijlen die beschikbaar zijn in het programma waarin u de inhoud maakt.
  2. Gebruik niet alleen lettertypestijlen om tekst te benadrukken. Lettertypestijlen zoals vet en kleur worden namelijk niet herkend door schermlezers. Als u een sterk visueel signaal wilt afgeven, gebruik dan ook een alternatieve aanduiding, bijvoorbeeld door een uitroepteken te gebruiken aan het einde van een belangrijke zin. Uitroeptekens en vraagtekens worden namelijk wel geïnterpreteerd door schermlezers. Dit houdt in dat niet de tekst "vraagteken" wordt uitgesproken, maar dat de tekst als een vraag wordt gelezen.
  3. Voeg alternatieve tekst (alt-tekst) toe aan afbeeldingen. Stel uzelf eerst de vraag wat het doel van de afbeelding is. Als u die vraag niet kunt beantwoorden, kunt u de afbeelding beter weglaten. Deze is dan namelijk overbodig en is alleen maar vervelend voor studenten met leerstoornissen. Voeg voor afbeeldingen altijd alt-tekst toe. Deze moet eenvoudig en beknopt zijn en duidelijk aangeven wat de afbeelding voorstelt. Voorbeeld: alt="foto van celdeling". Als de afbeelding een diagram is dat meer gecompliceerde informatie voorstelt, is een lange beschrijving noodzakelijk of moet u in de tekst een toelichting geven.
  4. Maak koppelingen beschrijvend. Elke koppeling moet een beschrijving geven van wat de gebruiker kan verwachten wanneer ze op de koppeling klikken. Webadressen of URL's worden niet als informatief gezien en moeten dan ook niet worden gebruikt. Als met een koppeling een nieuw venster wordt geopend, moet u dit melden aan uw gebruikers. Nieuwe vensters kunnen namelijk desoriënterend zijn.
  5. Gebruik waar mogelijk lijsten in plaats van tabellen. Tabellen kunnen wel toegankelijk worden gemaakt, maar gebruikers van een schermlezer moeten geavanceerde toetsaanslagen kennen om eenvoudig door een tabel te navigeren. Als je toch kiest voor tabellen, maak dan in ieder geval gebruik van kolomkoppen (<th>). Hierdoor wordt elke kolomkop voor een cel herhaald wanneer de gebruiker de tabel doorloopt. Op deze manier beschikt de gebruiker voor elke cel over actuele context. Denk na over de manier waarop elke cel zal worden opgelezen en houd hier rekening mee bij het kiezen van namen voor kolommen en het toevoegen van celwaarden.
  6. Voeg ondertitels toe aan video's. Voeg ondertitels toe aan beeldmateriaal, zodat ook gebruikers met een hoorbeperking het materiaal tot zich kunnen nemen. Zie Ondertiteling toevoegen aan videomateriaal voor meer informatie.
  7. Gebruik een toegankelijke opmaak voor bestanden. Eén van de klachten die we het vaakst horen van studenten met een visuele beperking is dat ze bijgevoegde bestanden niet kunnen verwerken. Om die reden is het belangrijk dat u in bijgevoegde documenten de juiste koppen gebruikt, zodat de documenten goed kunnen worden verwerkt door schermlezers. Gebruik de opties voor "Opmaak en stijl" die beschikbaar zijn in Microsoft Office, Adobe of andere tools voor tekstverwerking om geschikte koppen en lijsten te definiëren wanneer je documenten gaat maken. Zie Documenten toegankelijke opmaak geven voor meer informatie.
  8. PDF-bestanden taggen. Bijgevoegde PDF-bestanden moeten de juiste codes bevatten om ervoor te zorgen dat hun structuur kan worden gelezen door schermlezers. Eenvoudige methoden voor het "afdrukken" of "opslaan" naar PDF resulteren in één beeld van het bestand. Hoewel de structuur van het document er op het oog goed uitziet, kunnen schermlezers niet overweg met het resultaat. Zie Meet PDF Accessibility Standards op de website van Adobe Acrobat voor meer informatie over het maken van toegankelijke PDF-documenten.
  9. Geef voor alle opdrachten en toetsen duidelijk aan wat uw verwachtingen zijn, en geef duidelijke instructies en aanwijzingen. Voor studenten met cognitieve beperkingen of leerstoornissen kan het soms al lastig zijn om zich te concentreren op eenvoudige taken. Duidelijke aanwijzingen en goed omschreven verwachtingen kunnen deze studenten helpen zich te concentreren, waardoor het succespercentage veel hoger is.

Accessibility MOOC

Schrijf je in voor onze synchrone cursus,The Accessibility MOOC: Inclusive Online Course Design. Ontdek hoe je je studenten toegankelijkere online cursussen en inhoud biedt. Deze cursus is slechts een klein onderdeel van Blackboards inspanningen om de bekendheid te vergroten van best practices die inclusievere leeromgevingen ondersteunen.

Archief van de cursus Universal Design and Accessibility for Online Learning

Download een kopie van het cursusarchief als je deze binnen je eigen instelling wilt aanpassen en gebruiken. Dit archief (1,9 MB) is compatibel met Blackboard Learn 9.1 SP 8 en hoger. Je moet het archief niet uitpakken of openen. Een systeembeheerder moet de cursus in het systeem herstellen.