Innsiktspanelet for øktengasjement er en verktøyspartner for moderatorer som viser med data hvordan publikumet engasjerer seg mens økten pågikk. og åpner området for å tenke på handlinger som kan bidra til å beholde eller forbedre øktens energi. For øyeblikket kan moderatorer raskt se de mest representative deltakernes interaksjoner, for eksempel antallet hender som er rukket opp, og antall chattemeldinger som er sendt.

Innsiktspanelet for øktengasjement er bare synlig for moderatorer. Dataene oppdateres automatisk hvert 15. sekund.

Innsikt i øktengasjement hjelper deg med å forstå og svare:

 • Hva er det totale antallet hender som er rukket opp i løpet av økten?
 • Hvor mange deltakere har rekket opp hånden i løpet av økten?
 • Hvor mange chattemeldinger er sendt i løpet av økten?
 • Hvor mange deltakere sendte chattemeldinger under økten?

Driv studentengasjement med Innsikt i øktengasjement

 1. Få en oversikt over fordelingen av øktengasjement: andelen deltakere som rekker opp hånden i løpet av økten, gir deg et kvalitativt perspektiv på hvor viktig øktengasjementet er. Hvis du kommer til 100 %, betyr det at alle deltakerne som er i rommet for øyeblikket har deltatt, ved å rekke opp hånden.
 2. Hold oversikt over øktenes engasjementsresultater: noter på slutten av hver økt innsikt i øktengasjement og se om du kan forbedre engasjementet i neste økt.
 3. Bruk innsiktspanelet for øktengasjement for å hjelpe deg med å forstå hvordan direktejusteringer i økter kan påvirke engasjementet. Finn ut hva som fungerer bedre for å kommunisere med deltakerne.

 


Få tilgang til innsikt i øktengasjement

Som standard er panelet for innsikt i øktengasjement åpent når du blir med i en økt.

Lukk innsiktspanelet for øktengasjement:

 1. Velg Lukk innsiktspanelet for øktengasjement-ikonet nederst til venstre.

 

Åpne innsiktspanelet for øktengasjement:'

 1. Velg Åpne innsiktspanelet for øktengasjement nederst til venstre.

Hender rukket opp


I løpet av økten rekker deltakerne opp hånden for å delta i den pågående diskusjonen. Hender som er rukket-delen i innsiktspanelet for øktengasjement viser moderatorer:

 • Det totale antallet hender deltakere har rukket opp i løpet av økten.
 • Andelen eller prosentandelen deltakere som rekker opp hånden i løpet av økten.

Vurder:

 • Hender i været -delen inneholder følgende:
  • Alle roller som har deltatt i økten. Det betyr at moderatorer er inkludert.
  • Interaksjoner i hovedrommet og grupperom.
 • Andelen deltakere er basert på det nåværende antallet deltakere i økten. Hvis en deltaker forlater økten:
  • Hvor mange ganger deltakeren har rukket opp hendene, blir værende i det totale antallet hender som er rukket opp.
  • Deltakeren telles ikke lenger som en del av andelen deltakere som rekker opp hånden i løpet av økten.

Tolk dataene

I dette eksempelet på Hender som er rukket opp-delen i innsiktspanelet for øktengasjement ser du følgende:

 • To hender har blitt rukket opp i løpet av økten.
 • 22 % av deltakerne i den aktuelle økten har rukket opp hånden.

 


Chattemeldinger

Deltakerne kan kommunisere via chattemeldinger i løpet av økten. Chattemeldinger-delen i innsiktspanelet for øktengasjement viser moderatorer:

 • Det totale antallet chattemeldinger som er sendt av deltakere i hele økten.
 • Andelen deltakere som har sendt chattemeldinger i hele økten.

Vurder:

 • Chattemeldinger-delen inneholder følgende:
  • Alle roller som har deltatt i økten. Det betyr at moderatorer er inkludert.
  • Interaksjoner i hovedrommet, grupperom og alle chattekanaler.
 • Andelen deltakere er basert på det nåværende antallet deltakere i økten. Hvis en deltaker forlater økten:
  • Hvor mange ganger deltakeren har hevet hendene, blir værende i det totale antallet hender som er rekket opp.
  • Deltakeren telles ikke lenger som en del av andelen deltakere som rekker opp hånden i løpet av økten.

Tolk dataene

Dette eksempelet på Chattemeldinger-delen i innsiktspanelet for øktengasjement viser oss at:

 • 1 chattemelding er sendt i hele økten.
 • 11 % av deltakerne i den aktuelle økten har sendt chattemeldinger.

Datastatuser

Datastatusen viser tilstanden dataene er i på et bestemt tidspunkt. Datastatusene i innsiktspanelet for øktengasjement er:

 • Laster inn data: data behandles og vises om noen få sekunder.
 • Innledende data: forhåndsinnstilt innledende telleverdi angitt som null. Denne verdien representerer statusen før noen hender rekkes opp eller chattemeldinger sendes.
 • Ingen data ennå: oppretter en tilkobling til dataserveren eller ingen data som skal lastes inn.
 • Ingen data tilgjengelig: feil ved lasting av data.

Tips for engasjement

 

Som en del av innsiktspanelet for øktengasjement får du forskjellige tips til hvordan du fremmer engasjement gjennom øktene i hver økt. Prøv dem mens du er i økten, og forstå virkningen hvert tips har på innsikten din om øktengasjement.