Med vurdering og vurderingsrapporten blir det lettere å forstå og svare: 

  • Hvor mange innsendinger er vurdert i vurderingstiden? 

  • Hvor raskt vurderes innsendinger? 

  • Hvor lang tid tar det å vurdere etter innsendingstype? 

  • Hvor mange innsendinger må vurderes? 

  • Hvilken andel av innsendinger vurderes innenfor vurderingstiden per institusjonelt hierarkinode? 

  • Hvordan sammenlignes institusjonelle hierarkinoder med hensyn til vurdering? 

  • Hvilke emner vurderes i vurderingstiden? 

 

Datakilde: Blackboard Learn 

 

Bruk kontroller 

Du kan bruke Kontroller -delen til å filtrere og finpusse dataene som vises i hver rapportfane basert på behovene dine. Hver fane har et bestemt sett med kontroller eller filtre du kan bruke. Du kan alltid gå tilbake og tilbakestille kontrollene dine.  

Få en mer detaljert beskrivelse av hver kontroll i delen Blackboard Data av ordlistekontroller

 

Hvor mange innsendinger ble vurdert i vurderingstiden? 

Dette smultringdiagrammet sammenligner andelen innsendinger undervisere har vurdert før og etter Forventet vurderingstid (dager) du har valgt. 

Vurder:  

  • Hvis en underviser har returnert en vurdering før eller på Forventet vurderingstid (dager), er vurderingen Inne i vurderingstiden.  

  • Hvis en underviser har levert inn en vurdering etter Forventet vurderingstid (dager), er vurderingen Utenfor vurderingstid. 

 

Hvor raskt vurderes innsendinger? 

Dette historammet teller antall innsendinger basert på hvor raskt de vurderes i dager, og om de er Innenfor vurderingstid eller Tid for ekstern vurdering basert på Forventet vurderingstid (dager) du har valgt. 

 

Hvor lang tid tar det å vurdere etter innsendingstype? 

Denne tabellen måler minimums-, gjennomsnitts-, median- og maksimumsdagene det tar å vurdere en spesifikk innsendingstype. Tabellen måler også hvor mange innsendinger som må vurderes etter innsendingstype.  

Vurder:  

  • Minimums-, maksimums- og gjennomsnittsberegninger omfatter datapoeng som avviker betraktelig fra andre observasjoner. 

 

Hvor mange innsendinger må vurderes? 

KPI-ene viser antall og hvor stor andel innsendinger som må vurderes.  

 

Hvilken andel av innsendinger vurderes innenfor vurderingstiden per institusjonelt hierarkinode? 

Dette stablede stolpediagrammet måler prosentandelen av innsendinger som gis vurdering Innenfor vurderingstid og Tid for ekstern vurdering i den institusjonelle hierarkinoden du har valgt. 

 

Hvordan sammenlignes institusjonelle hierarkinoder med hensyn til vurdering? 

Denne tabellen viser hvordan Institusjonelt hierarki-nodene du har valgt gjør det sammenlignet med emneantall, antall undervisere som er påmeldt, antall aktive studenter, innsendinger som er vurdert innenfor KPI, totalt antall ikke-vurderte innsendinger, gjennomsnittlig vurderingstid i dager, gjennomsnittlig antall ikke-vurderte innsendinger per emne.  

Vurder:  

 

Hvilke emner vurderes i vurderingstiden? 

Denne tabellen viser emnene i Institusjonelt hierarki-noden som har vurdert innsendinger innenfor vurderingstiden, basert på Forventet vurderingstid (dager) du har valgt. I tillegg vises den for de emnene underviseren har registrert seg for, antall aktive studenter, antall ikke-vurderte innsendinger og gjennomsnittlig vurderingstid i dager.