Tidsur

Etter en  sensor starter tidtakeren, oppstår et varsel for å gi skjermleserebruker informasjon om hvor mye tid de har. Når tidtakeren teller ned, viser den uttrykkelig statusen når det er ett minutt, og da blir det 30 sekunder igjen.

Etter tidtakeren er ferdig vises et varsel øverst til høyre på siden med teksten "Tiden har utløpt".Tidtaker-knappen viser teksten "Ferdig", og skjermleserbrukere hører lyden "Time is up" (Tiden har utløpt".

Tidtakerdetaljer

  1. For å høre antall timer i sanntid går du til Tidtaker: Aktiv popup-knapp.
  2. Trykk mellomrom eller velg Tidtaker: Aktiv -popup-knapp for å åpne tidtakerområdet.
    • Tidtakerdetaljer åpnes med den gjeldende tiden som gjenstår i et stort, fet hvitt tall i MM:SS-format. Den totale tiden vises i en mindre hvit skrift under, også i formatet MM:SS. 
    • Skjermleserbrukere hører «MM: SS igjen av MM: SS».

Når tidtakerområdet er åpent, kan den ikke lukkes før tiden er ute. På dette tidspunktet går du tilFerdig-knappen.Trykk mellomrom eller klikk på Ferdig-knappen for å fjerne tidtakeren fra siden, hvis sensoren ikke gjør det.