Koble fra eller slå sammen panel

Panelet Deltakere fungerer på samme måten uansett om det er koblet fra eller slått sammen i Collaborate-panelet.

Koble fra panel

 1. I Flere alternativer -menyen, kan du gå til Koble fra panel -knappen.
 2. Mellomrom eller velg Koble fra panel -knappen.
  1. Deltakere-panelet flytter seg til hovedsiden til Collaborate-økten.
  2. Skjermlesere gjengir at Deltakere-panelet er koblet fra.
  3. Fokuset plasseres på Flere alternativer-knappen i frakoblet Deltakere-panel.

Slå sammen panel

 1. I Flere alternativer-menyen, gå til Slå sammen panel -knappen.
 2. Mellomrom eller velg Slå sammen panel -knappen.
  1. Deltakere-panelet flytter seg til Collaborate-panelet.
  2. Skjermlesere gjengir at Deltakere-panelet er slått sammen.
  3. Fokuset plasseres på Chat-fanepanelet og Chat-panelet er aktivt.

Finn deltaker

 1. I Flere alternativer-menyen, kan du gå tilFinn deltaker-knappen.
 2. Mellomrom eller velgFinn deltaker -knappen for å åpne redigeringsfeltet Søk etter deltakere med plassholderteksten Finn deltaker
  • Fokuset plasseres i dette redigeringsfeltet når det åpnes.
 3. Begynn å skrive inn navnet på en annen deltaker i feltet.
  • Hvis ingen deltaker blir funnet, får du meldingen 0 resultater for «navn»
 4. Gå til Deltakerkontroller [navn] -knappen for deltakeren.