Chat med alle

  1. Gå til Alle-knapp. Hvis det finnes meldinger, er det et tall før knappen og teksten gjengis som # av meldinger, siste melding fra [name] [message text].
  2. Mellomrom eller velg Alle-knappen.
  3. En del med overskriften Alle åpnes. Fokuset plasseres i «Skriv inn en melding, og trykk på Enter eller Return for å chatte.» Rediger felt med plassholderteksten Si noe.