Del opptakene dine

Studentene kan finne øktopptak fra emnet. Hvor opptakene er avhengig av institusjonen din. Fortell studentene hvordan de kan finne dem.

Hvis du vil dele opptakene dine med noen som ikke er i emnet, må du gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Åpne Opptaksinnstillinger og velg Offentlig i Tilgang-menyen.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan raskt se om opptaket er offentlig eller bare for emnemedlemmer, på opptakssiden.

Når du har slått på offentlig tilgang, kan du sende alle en lenke til opptaket. Sjekk e-posten din for å få en opptakslenke når du avslutter opptaket av en økt. Du kan også kopiere opptakslenken fra Opptak-siden.

Lenkene for opptakene blir nedtonet, noe som betyr at lenkene bruker tilfeldig antall tegn i stedet for beskrivende filnavn. Dette bidrar til å sikre at brukere bare kan se opptak hvis de har lenken. For at gjester skal kunne se opptak, er ikke tilgang til opptakene begrenset, og opptakene krever ikke et passord. Dette betyr at alle som har tilgang til lenken, kan se opptaket, og kan også dele lenken med andre. Husk på dette før du deler lenker til opptak med potensielt konfidensielt eller annet sensitivt innhold.

  1. Gå til Opptak-sidene.
  2. Finn opptaket du vil dele, og åpne Opptaksalternativer-menyen.
  3. Velg Kopier lenke.
  4. Del felleslenken med hvem som helst.