Vi tar oss av konfigureringen. Hvis du ikke har Ally installert ennå, kan du kontakte Blackboard-representanten din eller sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

Mer om hvordan Ally er konfigurert i et Blackboard Learn-miljø

Er du klar til å komme i gang? Når Ally-integreringen er etablert, kan du kontrollere tilgjengeligheten for Ally i Verktøy-området på administratorpanelet.

Administratorpanel > Verktøy > Ally


Åpne Ally-konfigurasjon

Fra Ally-konfigurasjon kan du slå av og på Ally i alle dine emner og opprette egendefinerte hjelpeinnstillinger.

Gå til administratorpanelet for å finne Ally-konfigurasjon.