Se og forbedre filers tilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally

  1. Gå til emnet ditt, og finn frem til en fil du vil forbedre.
  2. Ved siden av filnavnet ser du et ikon som raskt viser filens tilgjengelighetsresultat. Hold markøren over ikonet for å se resultatet. Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene. I Blackboard Learn pleier tilgjengelighetsikonet å være til venstre for filen.
  3. Du kan velge resultatikonet for å finne ut hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.
  4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere filen for å gjøre den mer tilgjengelig og optimalisere den for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke filens tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally generer for filen. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelige filer.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold