Deltakere kan være moderatorer, presentatører, deltakere og tekstere i Ultra-opplevelsen.

Lurer du på hvem som er hvem? Åpne Deltakere-panelet for å finne det ut.


Moderator

Moderatorer har full kontroll over alt innhold som deles. De kan gjøre deltakere til presentatører eller moderatorer. Moderatorer kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene. De kan fjerne deltakere fra økter, men de kan ikke fjerne andre moderatorer. Moderatorer kan angi øktinnstillinger, deriblant bestemme hva deltakere kan og ikke kan gjøre.

Mer om å være moderator


Presentatør

Presentatør-rollen er designet for å gi studenter muligheten til å presentere, uten å gi dem alle moderatorrettighetene. Presentatører kan laste opp, dele, redigere og stoppe deling av innhold. De kan også se varslinger om hvem som har rukket opp hånden, og de kan ta ned hendene.

Mer om hvordan du presenterer


Deltaker

Deltakere kan slå av og på varslinger, for eksempel varslinger som vises når andre blir med i eller forlater økter eller når noen publiserer noe i chatten. Moderatorer kan bestemme om deltakere skal kunne dele lyd og video, chatte, tegne på tavlen eller dele filer.

Mer om å være deltaker


Tekster

Tekster-rollen er designet for å gi studenter som er døve eller har nedsatt hørsel, samt studenter som har et annet morsmål enn moderatoren, en lett tilgjengelig læringsopplevelse. En deltaker blir tildelt denne rollen av en moderator. Teksteren får et område hvor vedkommende kan skrive det som blir sagt. Andre deltakere kan se hva teksteren skriver, i sanntid. Du kan ha flere tekstere for flere språk.

Mer om å være tekster