Utarbeid tilgjengelig innhold

Tilgjengelige tekster er gode tekster. Da blir innholdet lettere for alle å få med seg. Her er noen tips til hvordan du kan skrive med tanke på tilgjengelighet.


Skriv på en måte det er lett å forstå

Dokumentasjon er ikke til hjelp hvis brukerne ikke forstår den. Hvis teksten er for innfløkt, kan de ikke bruke den. Tilgjengeligheten blir bedre når du bruker et lettforståelig språk.

Hold teksten klar og konsis med disse tipsene:


Overskriftsstruktur

Overskrifter er avgjørende når det gjelder å lage tilgjengelig innhold. De gir brukere av skjermlesere muligheten til å gå direkte til spesifikt innhold og dermed spare tid.

Jobb med systemet du skriver i. Alle populære verktøy, for eksempel Microsoft Word, PowerPoint, og Open Office, har alternativer for stil og formatering som gjør det lettere å gi dokumenter en god struktur. Bruk alternativene for stil og formatering som finnes i redigeringsverktøyet du bruker.

Eksempel: Overskrift 1 (

)

Tallene i overskriftsstilen danner strukturell kontekst, slik at brukere av skjermlesere og andre brukere som ikke ser innholdet, forstår det – selv om de ikke ser den visuelle oppdelingen i dokumentet.

Eksempel:

Tilgjengelighet i utdanningssektoren

Tilgjengelighet hos Blackboard

Mer om hvordan du designer tilgjengelig innhold


Vektlegging av innhold

Skjermlesere identifiserer ikke skriftstiler, deriblant følgende:

 • Farger
 • Fet
 • Kursiv
 • Understreking
 • Gjennomstreking

Du kan bruke slike stiler for å lage visuell oppdeling. Du bør ikke bruke dem som den eneste måten å indikere viktighet eller formidle informasjon på.

Eksempel: Rød tekst ser ut som varsler. Men brukere av skjermlesere får ikke vite at teksten er rød. De får dermed ikke med seg at det er snakk om et varsel.

Hvis du vil gjøre at noe skiller seg ut visuelt, bør du sørge for at du bruker et tilgjengelig alternativ. Bruk for eksempel et utropstegn i slutten av setninger med viktig informasjon. Skjermlesere tar med utropstegn og spørsmålstegn i beregningen. Dette betyr at verktøyet ikke vil lese «spørsmålstegn»—i stedet vil det ha en spørrende tone når det leser et spørsmål høyt.

Eksempel: Unngå å bare bruke skriftstiler til å vise hva som er viktig!


Bilder

Tenk over hva som er formålet med et bilde du vil bruke. Er det å gi en side visuell appell? Eller å gi en funksjonsfrisk bruker en visuell referanse på hva som kan forventes? Er bildet noe alle brukere må få med seg for å forstå innholdet?

Hvis du ikke vet hva som er meningen eller formålet med et bilde, bør du la være å bruke det. Da blir det å anse som rot, og det kan bli overveldende for personer med lærevansker.

Alternativ tekst

Hvis du formidler informasjon via en læringsplattform eller et nettsted, ser du et felt for alternativ tekst (alt-tekst) når du laster opp bilder. For dekorative bilder kan du la dette feltet stå tomt. Da ignorerer skjermlesere bildet. Bilder er dekorative når de ikke tilfører noe til informasjonen på siden.

Du finner mer informasjon om dekorative bilder på nettstedet til Web Accessibility Initiative

Eksempel: Hvis du har et bilde av verktøyene i et brukergrensesnitt, bør du beskrive hvordan brukeren kan komme dit, samt hva som er på siden. Her er et eksempel på hvordan bilder på sider kan beskrives.

Hvis du ikke vil at skjermlesere skal hoppe over bilder, må du ta med en alt-tekst. Du trenger ikke å skrive «bilde av», ettersom hjelpeverktøyene allerede vet at det er snakk om bilder. Legg inn en kortfattet, klar og beskrivende tekst.

Ikke bruk samme alt-tekst for alle bilder, for eksempel «Bilde som illustrerer den tilknyttede teksten». Det er meningsløst og rotete.

For komplekse bilder bør du holde alt-teksten kort (6–7 tegn) og heller ta med en tekst under bildet som er synlig for alle og inneholder en klar beskrivelse.

Infografikker

Infografikker krever et tekstalternativ. Dette er en tekst som forteller det samme som det som formidles i grafikken. Tekstalternativet bør plasseres rett etter infografikken på siden. Ta med en ankerlenke til tekstalternativet øverst på siden.

Her er et eksempel på en infografikk med et tekstalternativ.

Tekst i bilder

I henhold til WCAG-retningslinjene bør ikke tekst inkluderes i bilder. Forklar i stedet bildet med tekst på siden.


Lenker

Det er avgjørende at du gjør lenker beskrivende. Alle lenker bør beskrive hva brukeren kan regne med å finne når han eller hun klikker på dem. Dette er svært viktig for lenkelisteverktøyet som finnes i skjermlesere. Dette verktøyet lister bare opp lenker på sider – ikke noe annet. Det inneholder ikke noen annen kontekst for lenkene.

Eksempel: På denne siden ville lenkelisteverktøyet lest opp følgende: «Her er et eksempel på hvordan bilder på sider kan beskrives», «Her er et eksempel på en infografikk med et tekstalternativ» og så videre. Hver av lenkene beskriver hva du kan regne med å finne når du velger dem.

 • Unngå generiske fraser som «klikk her» og «se mer». Lenkelisteverktøyet leser opp lenketeksten akkurat som den er skrevet inn. Når den samme lenketeksten gjentas, blir det kaotisk og forvirrende for brukerne. Tenk deg for eksempel å høre «klikk her, klikk her, klikk her» gjentatt flere ganger. Brukerne må forstå hvor lenken fører dem, samt hvorfor de bør klikke på den. Med beskrivende lenker får de det.
 • Nettadresser anses ikke for å være informative og bør ikke brukes. Skjermlesere leser opp hver bokstav for seg. I stedet bør du gjøre slike lenker beskrivende.
 • Det kan være desorienterende å åpne lenker i et nytt vindu. Prøv å holde dette til et minimum. Informer brukerne når lenker åpnes i nye vinduer.

Lister og tabeller

La verktøyene du utarbeider innhold i, gjøre jobben. Bruk verktøyene for punktlister, nummererte lister og tabeller som finnes i innholdsredigeringen. Eventuelt kan du åpne kildekoden og bruke riktige HTML-tagger.

Lister

Når punktlister er laget skikkelig (

  ), får brukere av skjermlesere vite hvor mange elementer de inneholder.

  Når punktlister er laget skikkelig (

   ), får brukere av skjermlesere vite hvor mange elementer de inneholder, og nummeret for hvert element leses opp.

   Tabeller

   Bruk lister i stedet for tabeller der du kan. Tabeller kan gjøres tilgjengelige, men brukere av skjermlesere må kunne avanserte tastekommandoer for å kunne navigere i og forstå dem.

   Bruk kolonneoverskrifter (). Da leser skjermleseren opp kolonneoverskriften på nytt for hver celle etter hvert som brukeren navigerer i tabellen, og brukeren får kontekst for innholdet i hver celle. Tenk over hvordan hver celle blir lest opp når du gir navn til kolonner og legger til informasjon i cellen.

   Du bør aldri bruke tabeller til å styre innholdets visuelle layout.

   Her er et eksempel på en tilgjengelig tabell


   Tastekommandoer

   Det finnes globale standarder for tastekommandoer i nettinnhold. Du kan for eksempel trykke på Tab for å flytte fokuset til den neste knappen. Slike kommandoer trenger du ikke å beskrive. Du finner en liste over globale kommandoer i denne hurtigveiledningen for tastaturkommandoer med JAWS.

   Av og til må utviklere lage egne tastekommandoer for produktene sine. Blackboard Collaborate har for eksempel egne tastekommandoer som slår mikrofonen av og på. Du bør dokumentere slike originale tastekommandoer i temaene dine.

   Instruksjoner for klikk og tastekommandoer er to ulike tanker og bør ikke være i samme avsnitt. Hvis det brukes andre kommandoer på Mac enn på PC, bør du bruke to setninger i avsnittet om tastekommandoer.

   Eksempel 1

   Som standard deles verken lyden eller videoen din når du er ferdig med konfigureringen. Klikk på mikrofon- og kameraikonet for å delta fullt ut i møter.

   Trykk på Alt + M på tastaturet for å slå mikrofonen av eller på. Trykk på Alt + C for å slå kameraet av eller på.

   Eksempel 2

   Det vises Bla gjennom-knapper når du deler presentasjoner, slik at du kan navigere mellom lysbilder.

   Trykk på Alt + Page Up på tastaturet for å gå til neste lysbilde. Trykk på Alt + Page Down for å gå tilbake. På Mac trykker du på Alt + Fn + oppoverpilen eller Alt + Fn + nedoverpilen.


   Video

   Videoer bør ha teksting. Du kan finne ut mer ved å se Teksting av videoinnhold.