Filtrer listen over funksjoner for å lære mer.

Hva betyr kategoriene?

Følg denne siden for å få e-postoppdateringer når vi publiserer nye versjonsmerknader


Om SafeAssign

SafeAssign brukes til å fremme originalitet og skape muligheter for å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de henviser til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive. Det sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk. SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy. Undervisere kan bruke SafeAssign for å undersøke om oppgaveinnsendinger inneholder plagiat. Hvis det tillates av underviseren, kan studenter se sannsynligheten for at eget arbeid inneholder plagiat.

Mer om hvordan SafeAssign fungerer


[Vis: release_notes_view = contextually_filtered_by = 25976/alle]


Versjonsmerknader for tidligere versjoner

Versjonsmerknader for tidligere versjoner er bare tilgjengelig på engelsk.

Versjoner som er kompatible med Blackboard Learn9.1 April 2014 og nyere

Versjoner som er kompatible med Blackboard Learn 9.1 SP14 og tidligere


Kategorier av versjonsmerknader

Sentraltjeneste

SafeAssign er en Software as a Service (SaaS)-plattform som er distribuert i Amazon Web Services (AWS). I versjonsmerknadene refererer vi til SafeAssign-programvare og -maskinvare plassert i AWS som Sentraltjeneste. Sentraltjenesten har dokumentkonvertering, lagring og plagiatanalyse og har et grensesnitt for Original Report for alle SafeAssign-brukere.

Sentraltjenesten er en enkelt versjon for alle brukere, slik at de fleste oppdateringene til sentraltjenesten gjelder alle kunder likt og samtidig. Det kan være funksjonalitet eller tilfeller der enkelte oppdateringer bare er tilgjengelige for enkelte kunder. I disse tilfellene vil vi forklare unntak i versjonsmerknadene for sentraltjenesten, Original Report eller respektive integreringer.

Originalitetsrapport

SafeAssign Originality Report er det primære brukergrensesnittet for alle brukere. Originality Report betjenes av sentraltjenesten og kan oppdateres uten at en oppdatering på brukernes LMS kreves. Dette gjør at feilrettinger og poengoppdateringer kan leveres i en smidig utgave og hjelper Blackboard med å levere den høyeste kvaliteten til alle brukere, uavhengig av LMS eller integrering.

Integreringer

Brukerdokumenter er data som oppgis til SafeAssign-sentraltjenesten gjennom integrering med LMS. For øyeblikket tilbyr vi integrering med Blackboard Learn og Moodle. Blackboard Learn-integreringen opprettes av en Building Block, og Moodle-integreringen opprettes via en plugin-modul. Blackboard opprettholder disse integreringene på vegne av kundene våre.

Integreringene kan oppdateres uavhengig eller i forbindelse med Originality Report- og/eller sentraltjeneste-oppdateringene. I disse tilfellene vil vi forklare oppdateringer for de aktuelle områder av tjenesten i versjonsmerknadene.