Filtrer listen over funksjoner for å lære mer.

Hva betyr kategoriene?

Følg denne siden for å få e-postoppdateringer når vi publiserer nye versjonsmerknader


Om SafeAssign

SafeAssign brukes til å fremme originalitet og skape muligheter for å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de henviser til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive. Det sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk. SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy. Undervisere kan bruke SafeAssign for å undersøke om oppgaveinnsendinger inneholder plagiat. Hvis det tillates av underviseren, kan studenter se sannsynligheten for at eget arbeid inneholder plagiat.

Mer om hvordan SafeAssign fungerer


New Originality Report available for SafeAssign integration

Blackboard Learn 9.1 Q2 2019

We've updated the design of the SafeAssign Originality Report in Blackboard Learn 9.1 environments. The new Originality Report uses Blackboard's Ultra design philosophy and includes some new information about a submission's overall risk for being copied from another source. This new report interface is also more responsive for mobile devices and more accessible to screen readers than the old design; we will be seeking VPAT compliance for this new design soon!

This release also allows the SafeAssign team to be more iterative and provide updates to the new report design on a more regular basis and without requiring an update to the LMS platform. We'll still be communicating changes on the SafeAssign help pages, so make sure to follow those pages as well for new information!

Users can switch back to the old Originality Report design for a little while longer to help ease the transition.

More on how to read the new Originality Report

Q2 2019

Ny utforming av Originality Report

Tilgjengelig for Moodle og Moodlerooms | Utgitt 18. august 2018

Vi har oppdatert utformingen av SafeAssign Originality Report i alle Moodle- og Moodlerooms-miljøer. Den nye Originality Report bruker Blackboards Ultra-utformingsfilosofi og inneholder noe ny informasjon om en innsendings totale risiko for å bli kopiert fra en annen kilde. Det nye rapportgrensesnittet er også raskere og mer tilgjengelig for skjermlesere enn den gamle utformingen. Vi vil søke VPAT-kompatibilitet for denne nye utformingen snart!

Brukere kan bytte tilbake til den gamle utformingen av Originality Report litt lenger for å bidra til å forenkle overgangen.

Blackboard Learn-brukerne kan forvente en oppdatering for Learn som inneholder den nye utformingen av Originality Report snart!

Utforsk den nye Originality Report

Originality Report, Moodle Integration

SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.

Updated Features, Blackboard Learn Integration

Versjonsmerknader for tidligere versjoner

Versjonsmerknader for tidligere versjoner er bare tilgjengelig på engelsk.

Versjoner som er kompatible med Blackboard Learn9.1 April 2014 og nyere

Versjoner som er kompatible med Blackboard Learn 9.1 SP14 og tidligere


Kategorier av versjonsmerknader

Sentraltjeneste

SafeAssign er en Software as a Service (SaaS)-plattform som er distribuert i Amazon Web Services (AWS). I versjonsmerknadene refererer vi til SafeAssign-programvare og -maskinvare plassert i AWS som Sentraltjeneste. Sentraltjenesten har dokumentkonvertering, lagring og plagiatanalyse og har et grensesnitt for Original Report for alle SafeAssign-brukere.

Sentraltjenesten er en enkelt versjon for alle brukere, slik at de fleste oppdateringene til sentraltjenesten gjelder alle kunder likt og samtidig. Det kan være funksjonalitet eller tilfeller der enkelte oppdateringer bare er tilgjengelige for enkelte kunder. I disse tilfellene vil vi forklare unntak i versjonsmerknadene for sentraltjenesten, Original Report eller respektive integreringer.

Originalitetsrapport

SafeAssign Originality Report er det primære brukergrensesnittet for alle brukere. Originality Report betjenes av sentraltjenesten og kan oppdateres uten at en oppdatering på brukernes LMS kreves. Dette gjør at feilrettinger og poengoppdateringer kan leveres i en smidig utgave og hjelper Blackboard med å levere den høyeste kvaliteten til alle brukere, uavhengig av LMS eller integrering.

Integreringer

Brukerdokumenter er data som oppgis til SafeAssign-sentraltjenesten gjennom integrering med LMS. Vi tilbyr for øyeblikket integreringer med Blackboard Learn og Moodle (deriblant Blackboard Open LMS). Blackboard Learn-integrering er opprettet av en Building Block, og Moodle-integrering er opprettet via en plugin-modul. Blackboard opprettholder disse integreringene på vegne av kundene våre.

Integreringene kan oppdateres uavhengig eller i forbindelse med Originality Report- og/eller sentraltjeneste-oppdateringene. I disse tilfellene vil vi forklare oppdateringer for de aktuelle områder av tjenesten i versjonsmerknadene.