Tilbake til personvernerklæringen

Denne siden forklarer hva som er nytt i personvernerklæringen og viser historien til endringene siden mai 2018-versjonen.

Mai 2018

Vi omformet fullstendig personvernerklæringen, men vi har ikke endret hvordan vi bruker dine personopplysninger. Hovedforbedringene er:

  • Vi bruker enklere språk.
  • Vi har inkludert et sammendrag i begynnelsen for dem som ikke har tid til å lese alle detaljene.
  • Vi forklarer bedre under hvilke omstendigheter vi er ‘datakontrollør,’ når vi bruker personopplysninger på vegne av våre kunder som ‘databehandler,’ og hva dette betyr for deg.
  • Vi har strukturert den viktigste informasjonen i tre avsnitt (nettstedbrukere, våre kunders sluttbrukere og brukere av våre prøveversjoner) for å avspeile hvordan vi bruker din informasjon avhengig av ditt forhold til oss.
  • Vi beskriver i nærmere detaljer hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvem vi deler den med..
  • Vi skisserer våre markedsføringsaktiviteter på en tydeliger måte..

Juni 2017

Få tilgang til den aktiverte juni 2017-versjonen av våre personvernregler her.