Tilbake til personvernerklæringen

Denne siden forklarer hva som er nytt i personvernerklæringen vår samt viser endringshistorikken.

 

Desember 2020

Viktige endringer i denne versjonen:

 • Vi oppdaterte deler som er relatert til dataoverføringer, og som har fått en ugyldig validering av Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA. 

 • Vi har gjort noen endringer i delen som forklarer hvordan vi bruker informasjon om produkter som vi tilbyr direkte til sluttbrukere, i lys av det nye produktet for Blackboard Assist.


 April 2020

Kontorplasseringen er oppdatert Ingen andre endringer er foretatt for innhold.


Desember 2019

Viktige endringer i denne versjonen:

 • Vi inkluderer en henvisning til den separate personvernmerknaden for California og en henvisning til CCPA-rettighetene i avsnittet «Dine rettigheter.» 

 • Vi har inkludert tydeliggjøringer i forskjellige avsnitt for å skille mellom hvordan vi bruker og deler personopplysninger for våre egne formål som en «kontroller» (f.eks. for nettstedene våre, markedsføring) og hvordan vi bruker personopplysninger på vegne av kundene våre som en «behandler.»    

 • Vi har oppgitt flere detaljer om tilnærmingen vår til personvern når vi bruker personopplysninger til evalueringen, forbedringen og utviklingen av produktene og tjenestene våre.

 • Vi oppdaterte avsnittet «Brukere av DTLS, de nettbaserte prøveversjonene og Open Education» for å reflektere de nye Digital Teaching and Learning-tjenestene våre (DTLS).

 • Vi inkluderte en tydeliggjøring av forpliktelsene våre i tilfelle av en endring av bedriftsstrukturen vår.

 • Vi tydeliggjorde at selv om det ikke er noen atferdsbasert reklame i produktene og tjenestene våre, kan vi plassere kontekstbasert reklame. 

 • Vi har inkludert flere detaljer om tilnærmingen vår i avsnittet om Barns personvern.


Mai 2018

Vi omformet fullstendig personvernerklæringen, men vi har ikke endret hvordan vi bruker dine personopplysninger. Hovedforbedringene er:

 • Vi bruker enklere språk.
 • Vi har inkludert et sammendrag i begynnelsen for dem som ikke har tid til å lese alle detaljene.
 • Vi forklarer bedre under hvilke omstendigheter vi er ‘datakontrollør,’ når vi bruker personopplysninger på vegne av våre kunder som ‘databehandler,’ og hva dette betyr for deg.
 • Vi har strukturert den viktigste informasjonen i tre avsnitt (nettstedbrukere, våre kunders sluttbrukere og brukere av våre prøveversjoner) for å avspeile hvordan vi bruker din informasjon avhengig av ditt forhold til oss.
 • Vi beskriver i nærmere detaljer hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvem vi deler den med..
 • Vi skisserer våre markedsføringsaktiviteter på en tydeliger måte..

Juni 2017

Få tilgang til den arkiverte juni 2017-versjonen av våre personvernregler her.