Sammendrag

Dette sammendraget uthever hovedpunktene i vår personvernerklæring. Du kan finne detaljer om hvert punkt ved å klikke på lenkene.

Denne erklæringen ble sist oppdatert den 24. mai 2018 – Hva er nytt?


Innledning

Vi bryr oss om personvern. Vi mener at personvern er en grunnleggende rettighet for alle mennesker. Kundene våre betror oss personopplysningene til ansatte og andre brukere – ofte studenter. Vi tar forpliktelsene som følger med denne informasjonen, svært alvorlig. Vi har derfor et dedikert datavernprogram med tilpasset personvern som midtpunkt. Du kan lære mer om vårt datavernprogram ved å besøke vårt personvernsenter.

Vår forretningmodell er annerledes enn den til selskaper som samler inn dine personopplysninger for å tjene penger på slike data. Vi samler inn og bruker personopplysninger for å la oss levere våre produkter og tjenester til våre kunder og brukere. I de fleste tilfeller gjør vi det etter anmodning fra våre kunder. Vi selger eller leier ikke ut dine data til tredjeparter og vil ikke gjøre det med mindre dette kreves i sammenhengen med en endring i vår forretningstruktur slik son en sammenslåing eller oppkjøp. Se Leverandører, partnere; andre typer videreformidling for flere detaljer om hvordan vi kan formidle personopplysninger i sammenheng med endringer i vår forretningstruktur.

Vi er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, har undertegnet Privacy Pledge og er medlem av Future of Privacy Forum.

Hvem vi er. Når vi henviser til “oss,” “vi,” “vår(t)/våre” eller “Blackboard” i denne erklæringen mener vi Blackboard Inc. og deres datterselskaper.

Denne erklæringen styrer alle våre tjenester som vi leverer direkte til deg. Enten du søker på våre nettsteder, mottar våre nyhetsbrev eller bruker online prøveversjoner av våre produkter, styrer denne erklæringen bruken av personopplysninger for alle våre produkter og tjenester som vi leverer direkte til deg som såkalt "datakontrollør."

Når din institusjons personvernerklæring/-regler styrer. Hvis du er sluttbruker til vår kunde og vi leverer våre produkter og tjenester til deg på vår kundes (institusjons) vegne, blir vi ansett som ‘databehandler.’ I dette tilfellet styrer institusjonens personvernerklæring bruken av personopplysninger. Vår personvernerklæring erstatter ikke vilkårene til noen avtale mellom oss og din institusjon (eller noen som helst annen kunde eller tredjepart), og den innvirker heller ikke på vilkårene i noen avtale mellom deg og institusjonen.

Endringer til denne erklæringen. Fra tid til annen vil vi trenge å oppdatere denne erklæringen til å avspeile endringer i våre produkter og tjenester, måten vi driver eller for å oppfylle nye rettslige og fosskriftsmessige krav. Du finner den siste versjonen av denne erklæringen påhttp://www.help.blackboard.com/Privacy_Statement . Vi vil forklare endringer av denne erklæringen påHva er nytt?siden.


Hvordan vi bruker din informasjon avhenger av ditt forhold til oss

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem vil avhenge av ditt forhold til oss. Klikk på pluss-symbolet for å skjule eller utvide det relevante avsnittet nedenfor for å lære mer. De andre avsnittene i vår erklæring gjelder for alle våre aktiviteter.

Nettstedbrukere

Blackboard har en rekke forskjellige tjenester (f.eks., Blackboard Help og Blackboard Community) og geografier som er tilgjengelige for enhver. Du kan vanligvis besøke våre nettsteder uten å måtte logge inn eller på annen måte identifisere deg. På noen av våre nettsider kan du trenge å logge på for å dra fordel av tjenesten eller bruke alle funksjonene og kunne kommunisere med oss eller andre Blackboard-brukere, slik som Blackboard Community og Behind the Blackboard.

Informasjon vi samler inn

 • Direkte fra deg. Noen av våre nettsteder krever at du melder deg på for en konto. Når du gjør det, ber vi deg om informasjon, slik som ditt navn og e-postadresse, som vi trenger for å sette opp din konto. Du kan også ofte frivillig oppgi ekstra informasjon, slik som et fotografi eller biografisk informasjon, for å bedre bruke våre nettsteder. Vi samler også inn informasjon du oppgir ved å fylle ut skjemaer eller undersøkelser på våre nettsteder. Hvis du oppgir ekstra innhold gjennom brukerforum, f.eks. når du kommuniserer med andre på Blackboard Community, kan vi lenke denne informasjonen med din personlige informasjon hvis du er logget på.
 • Indirekte fra deg. Vi samler inn informasjon om sidene du besøker og hvordan du får tilgang til og bruker våre nettsteder som bruker informasjonskapsler og tredjeparts analytiske verktøy. Denne informasjonen inkluderer informasjon om enheten(e) du bruker til å få tilgang til nettstedene, inkludert unike enhetsidentifikatorer, IP-adresse, operativsystem, nettleser og informasjonskapsler. Avhengig av enhetens innstillinger, kan vi også samle inn informasjon om din geografiske posisjon. Lær mer om vår bruk av datakapsler i vår informasjonskapselerklæring.
 • Informasjon fra tredjeparter. Vi mottar informasjon fra datterselskaper i Blackboard-konsernet, våre partnere og andre tredjeparter som vi bruker til å forbedre nettstedopplevelsen og markedsføre våre produkter og tjenester. Vi vil f.eks. motta informasjon fra noen tredjeparter om hvor godt online markedsføring eller e-post kampanje virket.

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

Vi bruker denne informasjonen for å levere og forbedre våre nettsidetjenester som følger.

Analytikk og markedsføring. Vi analyserer bruksinformasdon til salgs- og markedsføringsformål og for trender om våre besøkende og demografi og hvordan de bruker våre nettsider. Denne analysen er nødvendig for å fremme vår legitime interesse i å forstå våre brukere og hvordan de samhandler med oss og våre nettsteder, forbedrer nettstedene og kommunikasjon med deg (inkludert for markedsføringsformål).

Personalisering. For noen av våre nettsteder bruker vi også din informasjon for å personalisere sidene, som er nødvendig for å levere mer innholdsrettet relevant informasjon når du kikker på nettstedene. For eksempel, hvis du har indikert din primære bransje eller din stillingsbetegnelse, kan vi presentere innhold som er relevant for din rolle eller bransje når du kikker på våre nettsider og returnerer til dem.

Kommunikasjon. Hvis du bruker Behind the Blackboard, Blackboard Community eller andre nettsteder med pålogging, bruker vi kontaktdetaljene du innleverte til å kommunisere med deg og for å la deg kommunisere med oss og andre Blackboard-brukere. Vi bruker vanligvis informasjon på denne måten fordi det kreves for å levere denne tjenesten til deg og fordi det er i vår legitime interesse å sikre at våre tjenester blir tilbudt på en måte som oppfyller våre høye standarder.

Vi beholder informasjon om nettstedbruk for så lenge som det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor. Denne tidsperioden vil variere avhengig av tjenestene og nettsidene du bruker og hvordan du samhandler med oss. Kontoinformasjon blir beholdt til du sletter kontoen og i en begrenset perioder deretter. Når du oppgir informasjon i skjemaer, blir informasjonen bare beholdt så lenge som det er nødvendig. Vi kan f.eks. trenge å beholde en fortegnelse over korrespondanse med deg hvis du har kommet med en klage så lenge som det er nødvendig for å beskytte oss mot rettslige krav. På samme måte, hvis du av-abonnerer fra å motta markedsføringskommunikasjoner fra oss, vil det å opprettholde en fortegnelse over dette, sikre at du ikke mottar slike kommunikasjoner i fremtiden.

Hvem deler vi denne informasjonen med?

Tredjeparts verktøy. Der hvor vi bruker tredjeparts verktøy (f.eks. for å forstå hvordan våre nettsteder brukes og være sikker på at du ser relevant reklame og kampanjer på andre nettsteder), vil disse tredjepartene ha tilgang til noen av dine personopplysninger. Dette inkluderer analytikkverktøy slik som Google Analytics og reklameverktøy slik som Facebook Business.

Lᴂrmer om interesse-basertreklame og om vår bruk av informasjonskapsler i vår erklᴂringom informasjonskapaler .

partnere. Vi deler personopplysninger med videreselgere av våre produkter og tjenester og andre partnere som kan bruke slik informasjon til markedsføring. Lær mer om å dele med partnere.

Leverandører: Vi deler også informasjon med våre leverandører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter til rettslige og forretningsformål. Lær mer om hvordan vi sikrer at din informasjon blir beskyttet av våre leverandører.

Sluttbruker til en organisasjon som bruker våre produkter

Din institusjon bestemmer hvordan dine personopplysninger brukes. Vi leverer de fleste av våre produkter og tjenester til sluttbrukere i en institusjon som såkalt ‘databehandler’ på vegne av våre kunder (f. eks. skoler, distrikter, universiteter og selskaper). Dette betyr at hovedansvaret for overholdelse av personvern hviler hos din institusjon som 'datakontrolløren.’ Det betyr også at institusjons personvernerklæring styrer bruken av dine personopplysninger (istedenfor vår). Din institusjon bestemmer hvilken informasjon vi samler inn gjennom våre produkter og tjenester og hvordan den brukes, og vi behandler din informasjon i henhold til institusjonens instruksjoner og vilkårene i våre kontrakter med institusjonen.

Les din institusjons personvernerklæring. Følgende avsnitt er stort sett til informasjonsformål og beskriver hvordan din informasjon vanligvis brukes når vi leverer produkter og tjenester til deg på vegne av en kunde. Hvordan din informasjon brukes avhenger av din institusjon, så du bør lese institusjonens personvernerklæring.

For vårt Web Community Manager-produkt, les de separate Web Community Manager-personvernregler.

Informasjon vi samler inn

 • Informasjon din institusjon lever til oss. Vanligvis integrerer våre produkter og tjenester med din institusjons systemer. Som sådan, gir institusjonen oss informasjon om deg for å sette opp og vedlikeholde din konto eller for at vi skal kunne levere produktet eller tjenesten. Dette inkluderer informasjon i følgende datakategorier:
  • Kontoinformasjon: De nøyaktige dataelementene vil avhenge av produktet, men ofte mottar vi ditt navn, adresse, student-ID, kontoopplysninger og kursene du er påmeldt når vi først setter opp produktene og tjenestene for institusjonen. Vi vil motta oppdatert informasjon for å holde din kontoinformasjon nøyaktig og oppdatert.
  • Ytterligere kontaktdetaljer: For noen produkter, slik som Connect og ConnectTXT, mottar vi også ditt telefonnummer for å sende deg tekstmeldinger (SMS).
  • Informasjon om søknad, påmelding og økonomisk hjelp: Hvis vi leverer Student Services, slik som helpdesk for påmelding eller støtte for opptak og økonomisk hjelp, på vegne av din institusjon, vil institusjonen gjøre denne type informasjon tilgjengelig for oss for å levere disse tjenestene. Vi oppbevarer vanligvis ikke denne informasjonen, men kan da tilgang til systemene til institusjonen som lagrer slike data.
 • Direkte fra deg. Avhengig av produktene og tjenestene du bruker, vil vi samle inn følgende datakategorier direkte fra deg:
  • Profilinformasjon: Vi samler inn ditt fornavn og etternavn, e-postadresse og lignende kontaktinformasjon når du leverer eller oppdaterer denne informasjonen i våre produkter. I mange produkter og tjenester kan du velge å legge inn mer informasjon i kontoprofilen din, for eksempel et bilde og annet biografisk innhold. Dette kan bli delt med andre gjennom produktene og tjenestene. I noen produkter kan du velge å oppgi ditt telefonnummer for å motta tekstmeldinger (SMS). I vår Mobile Learn App kan du også gi oss tillatelse til å få tilgang til din kontaktliste på mobilenheten. Dette lar oss matche kontaktene med brukere i Learn og vise deres bilder fra brukerkontaktlisten på diskusjonstavler.
  • Legitimasjon: Våre produkter og tjenester integrerer ofte med systemene til din institusjon og stoler på legitimasjonen som institusjonen bruker. Der hvor dette ikke er tilfelle, vil vi samle inn passord, passordtips og lignende sikkerhetsinformasjon som vi bruker for godkjenning og tilgang til konto.
  • Innhold og aktivitet: Vi samler inn data om hva du svarer på spørreundersøkelser, oppgaver og annet emnearbeid, filer du sender inn eller laster opp, samt hva du gjør i produktene og tjenestene våre. I noen produkter kan du også gi kommentarer i diskusjonsforumer og nettprat og sende meldinger til dine medelever/-studenter og instruktører. Hvis du er underviser, samler vi også inn informasjon om vurderinger, tilbakemeldinger og evalueringer du gir, samt lignende handlinger i produktene våre.
  • Audio- og videoinnspillinger. Med noen av produktene våre kan du (som student eller underviser) sende inn tilbakemelding i lyd- og videoformat. Vi samler i så fall inn relatert informasjon, for eksempel metadata.
  • Økonomisk informasjon. Hvis vi gir støtt for økonomisk hjelp på vegne av institusjonen, vil vi samle inn økonomisk informasjon som kreves for å hjelpe deg med de relaterte søknadene.
  • Betalingsdata. For noen av våre produkter og tjenester, slik som Cashnet, samler vi inn data som er nødvendig for å behandle dine betalinger, inkludert kredittkortnummer og sikkerhetskoden forbundet med kredittkortet. Vi opprettholder de gjeldende overholdelsenivåene til Payment Card Industry (PCI) for slike data.
  • Støtte. Når du eller institusjonen kontakter oss for støtte, kan vi samle inn begrenset informasjon om deg som du eller en representant for institusjonen leverer til oss. Vi bruker bare denne informasjonen for å hjelpe deg med kundestøttesaker på vegne av institusjonen. Når du kontakter oss, kan det hende telefonsamtalene eller chatteøktene med kundestøtteteamene våre blir overvåket og tatt opp. Dette gjøres for opplærings- og kvalitetsformål. Noen av våre produkter og tjenester slik som Blackboard App har også tilbakemeldingsfunksjonalitet som samler inn begrenset informasjon om din enhet, produktet og institusjonen slik som din bruker-ID og skole/universitet-ID når du gir tilbakemelding
 • Indirekte fra deg. Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker våre produkter og tjenester. Avhengig av produktet eller tjenesten du bruker, kan dette inkludere disse datakategoriene:
  • Nettprat og audioinnspillinger. Med Collaborate-produktet kan virtuelle klasseromsøkter bli tatt opp. Det vises en indikator for økter som tas opp.
  • Steds- og arrangementdata. For noen av våre Campus Enablement-produkter, slik som adgangskort og Attendance, vil vi samle inn informasjon om hvilke lokaler, klasser og arrangementer du har besøkt og deltatt i på vegne av institusjonen, samt tiden og datoen for slike besøk. I tillegg kan vi samle inn nøyaktige geografiske posisjonsdata når du bruker de mobile appene for noen av våre Campus Enablement-produkter. Du vil bli spurt om du vil aktivere stedsdata før vi samler inn slik informasjon fra din enhet.
  • Meldinger. Våre Mass Notification- og Connect-produkter vil samle inn informasjon om hvordan du reagerer på våre meldinger. Vi registrerer f.eks. om du hørte på vår telefonoppringning, om vi la igjen en talemelding eller om telefonoppringningen ikke ble besvart.
  • Enhet og bruk. Vi samler inn enhets- og bruksinformasjon når du åpner og bruker produktene og tjenestene våre, inkludert informasjon nettleseren eller mobilappen sender når du bruker den. Disse data kan inkludere din unike enhetsidentifikator, IP-adresse, nettlesertype og konfigurasjon, datoen og tiden for bruk av produktet eller tjenesten, språkpreferanse og datakapseldata. Lær mer om vår bruk av datakapsler i vår informasjonskapselerklæring.
 • Informasjon fra tredjeparter.
  • Datterselskaper og leverandører. Vi kan motta informasjon fra tilknyttede selskaper i Blackboard-gruppen samt fra partnerne våre og andre tredjeparter. Det kan for eksempel hende vi får begrensede personopplysninger fra de andre produktene våre eller fra tredjepartstjenester som er integrert med eller komplementerer produktene våre. Dette gjøres for å sikre en sømløs opplevelse.
  • Informasjon fra sosiale mediesteder. Når du samhandler med våre produkter og tjenester gjennom sosiale medietjenester, slik som når du logger på gjennom Facebook, bruker Cloud/Social Profile eller deler Blackboard-innhold på Facebook, Twitter eller LinkedIn, kan vi motta informasjon fra disse sosiale medieselskapene. For eksempel, når du logger på en tjeneste slik som CourseSites ved bruk av en sosial mediekonto, vil det sosiale medieselskapet godkjenne din identitet og gi deg muligheten til å dele visse personopplysninger fra din sosiale medieprofil med oss, som kan inkludere ditt navn, e-postadresse, alder, kjønn, stilling og profilbilde. Hvis institusjonen har aktivert Cloud Profiles eller Social Profiles, kan du også tilkoble din Blackboard-profil med din Facebook- og Twitter-konto og bruke informasjon fra disse kontoene for din Blackboard-profil. Hvilke data vi mottar, avhenger av det sosiale mediet og personverninnstillingene dine hos det aktuelle sosiale mediet.
  • Sosialemedieposter. Vårt Social Media Manager-produkt lar institusjoner samle inn offentlige sosiale medieposter og kommentarer med matchende nøkkelord og emneknagger for å gi en institusjon synlighet i sosiale samtaler som finner sted om dem. Social Media Manager beholder denne informasjonen for institusjonen selv om det opprinnelige innhold ble slettet.

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

På vegne av din institusjon. Vi bruker din informasjon på vegne av og etter instruksjon fra din institusjon som er datakontrolløren. Vi bruker informasjonen i henhold til vår avtale med institusjonen for å drive, vedlikeholde og levere funksjonene og funksjonaliteten til produktene og tjenestene Din institusjon bestemmer hvordan dine opplysninger brukes.

Analytiikk. Å levere våre produkter og tjenester til institusjonen kan inkludere analytikkfunksjonaliteter. Slike funksjonaliteter kan bl. a. indikere din prestasjon sammenlignet med dine medelever/-studenter, forutsi din fremtidige prestasjon, og gi denne informasjonen til instruktører og annen stab ved institusjonen slik at de kan støtte deg.

Les institusjonens personvernerklæring for flere detaljer om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

Produktforbedringer og forskning. Der hvor avtalen med din institusjon gir oss tillatelse, kan vi også bruke:

 • Dine personopplysninger for å evaluere og forbedre våre produkter og tjenester, og utvikle nye produkter og tjenester
 • Av-identifisere informasjon til andre formål slik som å drive forskning og analysere trender for å bedre forstå hvordan brukere bruker våre produkter og tjenester og hvordan vi kan fortsette å forbedre dem

Når vi bruker informasjon for disse formålene, implementerer vi egnede sikkerhetstiltak. Dette kan omfatte å fjerne eller hashe direkte identifikatorer (f.eks. navn, e-postadresser og enhets-ID-er) fra datasettet før det undersøkes og analyseres.

Hvem deler vi denne informasjonen med?

Vi deler din informasjon i henhold til vår avtale med institusjonen. Vanligvis inkluderer dette å dele data innen og utenfor Blackboard.

 • Innen Blackboard. Tilgang til din informasjon vil bare bli for de som har et behov for å vite for å levere produktene og tjenestene til institusjonen og forbedre dem. For eksempel kan våre tekniske team og kundestøtteteam ha tilgang til din informasjon når vi setter opp produktet for din institusjon eller når programvare- eller databaseendringer kreves til støtte- og vedlikeholdsformål.
 • Med din institusjon. Mange av personopplysningene vi samler inn om deg blir delt med din institusjon som bruker våre produkter og tjenester, og med andre institusjonsbrukere. Hvilken informasjon som deles avhenger av produktfunksjonaliteten, innstillinger og instruksjoner fra institusjonen. Les din institusjons personvernerklæring for å lære mer.
 • Utenfor Blackboard. Vi bruker leverandører for å hjelpe oss levere våre produktet og tjenester til deg på vegne av din institusjon. For eksempel hjelper IBM, Amazon Web Services og Microsoft som vert for våre produkter og tjenester. Der vi bruker verktøy fra tredjeparter (f.eks. for å forstå hvordan produktene og tjenestene våre brukes), får de aktuelle tredjepartene tilgang til noen av personopplysningene dine. Dette inkluderer analytiske verktøy slik som Google Analytics (lær mer om Google Analytics).

Institusjon kan be oss om å dele slik informasjon med flere parter eller den kan dele din informasjon videre. Les din institusjons personvernerklæring.

Lær mer om hvordan vi deler informasjon

Brukere av Open Education eller de nettbaserte prøveversjonene våre

Hvis du bruker nettbaserte prøveversjoner av produktene våre (slik som Learn, Collaborate eller Blackboard Open LMS), leverer vi disse produktene og tjenestene direkte til deg i rollen som «datakontrollør». Og hvis du bruker Open Education-tjenesten vår direkte fra oss (i stedet for hvordan institusjonen har bedt deg om å gjøre det), anses vi på lignende måte for å være en «datakontrollør». I disse tilfellene har vi direkte ansvar for å overholde retningslinjene for datavern, og denne personvernerklæringen styrer hvordan informasjonen din brukes.

Informasjon vi samler inn

 • Direkte fra deg. Avhengig av produktene og tjenestene du bruker, vil vi samle inn følgende datakategorier direkte fra deg:
  • Profilinformasjon: Vi samler inn ditt fornavn og etternavn, e-postadresse og lignende kontaktinformasjon når du leverer og oppdaterer denne informasjonen i våre produkter. I mange produkter og tjenester kan du velge å legge inn mer informasjon i kontoprofilen din, for eksempel et bilde og annet biografisk innhold. Dette kan bli delt med andre gjennom produktene og tjenestene. I noen produkter kan du velge å oppgi ditt telefonnummer for å motta tekstmeldinger (SMS).
  • Legitimasjon: Vi samler inn passord, passordtips og lignende sikkerhetsinformasjon som vi bruker for godkjenning og tilgang til konto.
  • Innhold og aktivitet: Vi samler inn data om hva du svarer på spørreundersøkelser, oppgaver og annet emnearbeid, filer du sender inn eller laster opp, samt hva du gjør i produktene og tjenestene våre. I noen produkter kan du også gi kommentarer i diskusjonsforumer og nettprat og sende meldinger til dine medelever/-studenter og instruktører. Hvis du er underviser, samler vi også inn informasjon om vurderinger, tilbakemeldinger og evalueringer du gir, samt lignende handlinger i produktene våre.
  • Audio- og videoinnspillinger Med noen av produktene våre kan du (som student eller underviser) sende inn tilbakemelding i lyd- og videoformat. Vi samler i så fall inn relatert informasjon, for eksempel metadata.
  • Støtte Når du eller institusjonen kontakter oss for støtte, kan vi samle inn begrenset informasjon om deg som du leverer til oss. Vi bruker bare denne informasjonen for å hjelpe deg med kundestøttesaker. Når du kontakter oss, kan det hende telefonsamtalene eller chatteøktene med kundestøtteteamene våre blir overvåket og tatt opp. Dette gjøres for opplærings- og kvalitetsformål.
 • Indirekte fra deg. Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker våre produkter og tjenester. Avhengig av produktet eller tjenesten du bruker, kan dette inkludere disse datakategoriene:
  • Nettprat og audioinnspillinger. Med Collaborate-produktet kan virtuelle klasseromsøkter bli tatt opp. Det vises en indikator for økter som tas opp.
  • Enhet og bruk. Vi samler inn enhets- og bruksinformasjon når du åpner og bruker produktene og tjenestene våre, inkludert informasjon nettleseren eller mobilappen sender når du bruker den. Disse data kan inkludere din unike enhetsidentifikator, IP-adresse, nettlesertype og konfigurasjon, datoen og tiden for bruk av produktet eller tjenesten, språkpreferanse og datakapseldata. Lær mer om vår bruk av datakapsler i vår informasjonskapselerklæring.
 • Informasjon fra tredjeparter.
  • Datterselskaper og leverandører. Vi kan motta informasjon fra tilknyttede selskaper i Blackboard-gruppen samt fra partnerne våre og andre tredjeparter. Det kan for eksempel hende vi får begrensede personopplysninger fra de andre produktene våre eller fra tredjepartstjenester som er integrert med eller komplementerer produktene våre. Dette gjøres for å sikre en sømløs opplevelse.
  • Informasjon fra sosiale mediesteder. Når du samhandler med våre produkter og tjenester gjennom sosiale medietjenester, slik som når du logger på gjennom Facebook eller deler Blackboard-innhold på Facebook, Twitter eller LinkedIn, kan vi motta informasjon fra disse sosiale medieselskapene. For eksempel, når du logger på en tjeneste ved bruk av en sosial mediekonto, vil det sosiale medieselskapet godkjenne din identitet og gi deg muligheten til å dele visse personopplysninger fra din sosiale medieprofil med oss, som kan inkludere ditt navn, e-postadresse, alder, kjønn, stilling og profilbilde. Hvilke data vi mottar, avhenger av det sosiale mediet og personverninnstillingene dine hos det aktuelle sosiale mediet.

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

For å skaffe funksjoner og funksjonalitet. Vi bruker din informasjon til å drive, vedlikeholde og skaffe deg funksjonene og funksjonalitetene til våre produkter og tjenester, samt til å kommunisere direkte med deg (f. eks. for å sende deg e-postmeldinger og pushmeldinger) for å la deg kommunisere med andre i produktet og tjenesten. Det vil vanligvis være nødvendig for oss å bruke din informasjon på denne måten for å levere tjenesten du ber om til deg eller fordi det er i vår legitime interesse å sikre at våre produkter og tjenester blir tilbudt på en måte som oppfyller våre høye standarder.

Analytiikk. Noen av våre produkter, slik som vår prøveversjon av Learn, inkluiderer analytikkfunksjonaliteter. Slike funksjonaliteter kan bl.a. indikere din prestasjon sammenlignet med dine medelever/-studenter og forutsi din fremtidige prestasjon. Det vil vanligvis være nødvendig å bruke din informasjon på denne måten for å levere denne funksjonaliteten eller fordi det er i vår legitime interesse å sikre at denne funksjonaliteten virker til våre høye standarder.

Forbedre våre produkter. Vi bruker av-identifisert informasjon for å forstå og forbedre våre produkter eller tjenester. Vi utfører vanligvis forskning og analyserer trender fordi det er i vår legitime interesse å bedre forstå hvordan brukere bruker våre produkttjenester og hvordan vi kan fortsette å forbedre dem. Når vi bruker informasjon for disse formålene, implementerer vi egnede sikkerhetstiltak. Dette kan omfatte å fjerne eller hashe direkte identifikatorer (f.eks. navn, e-postadresser og enhets-ID-er) fra datasettet før det undersøkes og analyseres.

Markedsføring. Når du bruker våre prøveversjoner, kan vi bruke din informasjon til markedsføringsformål. Lær mer om markedsføring.

Hvem deler vi denne informasjonen med?

Vi deler informasjon for å levere produktene og tjenestene til deg og for å fortsette å forbedre dem.

 • Innen Blackboard. Tilgang til din informasjon vil bare være for de som har et behov for å vite for å levere produktene og tjenestene. For eksempel kan våre tekniske team og kundestøtteteam ha tilgang til din informasjon når programvare- eller databaseendringer kreves for støtte- og vedlikeholdsformål.
 • Utenfor Blackboard. Vi bruker leverandører for å hjelpe oss levere våre produktet og tjenester til deg For eksempel hjelper IBM og Amazon Web Services som vert for våre produkter og tjenester. Der vi bruker verktøy fra tredjeparter (f.eks. for å forstå hvordan produktene og tjenestene våre brukes), får de aktuelle tredjepartene tilgang til noen av personopplysningene dine. Dette inkluderer analytiske verktøy slik som Google Analytics (Lær mer om Google Analytics). Vi kan også dele at du har registret deg for en prøveversjon med de relevante kanalpartnerne i ditt land eller region.

Lær mer om hvordan vi deler personopplysninger

Leverandører, partnere; andre typer videreformidlinger

Dette avsnittet gir mer informasjon om hvordan vi beskytter din informasjon når vi engasjerer leverandører, hvordan vi deler informasjon med våre partnere og i hvilke andre scenarioer vi kan dele din informasjon med tredjeparter.

Leverandører

Vi bruker leverandører for å hjelpe oss å levere våre produktet og tjenester til våre kunder og deg eller for å utføre arbeid på våre vegne. Der dette krever tilgang til personopplysninger, står vi ansvarlige for leverandørenes datavernpraksiser. Våre leverandører må overholde våre strenge krav og instruksjoner for datavern og sikkerhet. De har ikke lov til å bruke personopplysninger de får tilgang til eller mottar fra oss, til noen andre formål enn de som trengs for arbeidet de gjør for oss.

Partnere

I noen land og områder tilbys produktene og tjenestene våre via kanalpartnere (eller videreselgere). (Se listen over kanalpartnerne våre.) Vi vil dele informasjon med dem som er nødvendig for dem for å tilby og levere våre produkter og tjenester til våre nåværende og mulige kunder.

Noen av våre produkter lar deg få tilgang til funksjonaliteter eller innhold levert av våre innhold- og teknologipartnere. For eksempel, integreringen av Blackboard Learn med Dropbox Education lar institusjoner og brukere oppbevare og dele innhold ved buk av Dropbox-funksjonaliteter. Med din eller institusjonens tillatelse vil vi dele informasjon om deg, slik som ditt navn, e-post eller elev-/student-ID, som kreves for at du skal få tilgang til disse partnerfunsjonaliteter eller innhold fra våre produkter og tjenester.

Andre typer videreformidlinger

Vi vil også dele din informasjon når det kreves under følgende omstendigheter.

 • Betalinger. Når du bruker våre produkter og tjenester til å foreta et kjøp eller en transaksjon, vil vi dele dine betalings- og transaksjondata med banker og andre organisasjoner for å behandle transaksjonene for å oppdage og forhindre bedrageri eller anti-hvitvasking av penger.
 • Endringer av vår forretningstruktur. Der det er tillatt av gjeldende lov og av kontraktene med våre kunder, kan vi formidle din informasjon i følgende tilfeller:
  • Selskaptransaksjoner slik som en sammenslåing, oppkjøp, salg av eiendeler og finansiering
  • Konkurs, oppløsning eller omorganisering eller i lignende transaksjoner eller forhandlinger
  • Skritt i forbindelse med de tidligere punktene (f.eks. behørig aktsomhet)
 • Overholde lov. Vi kan trenge å formidle din informasjon for å overholde rettslige eller forskriftsmessige krav og for å svare på rettslige anmodninger, rettslig pålegg og rettslige prosesser. Vi vil alltid sikte på å begrense informasjonen vi leverer så mye som mulig. Når slike videreformidling gjelder personopplysninger vi som oppbevarer på vegne av våre kunder, vil vi henvise slike anmodninger til kundene der det er tillatt.
 • Håndheve våre rettigheter, forhindre svik og for sikkerhet. Vi kan trenge å formidle din informasjon for å beskytte og forsvare rettighetene, eiendommen eller sikkerheten vår, og til våre kunder eller tredjeparter, inkludert å gjennomføre kontrakter eller regler, eller i forbindelse med å etterforske eller forhindre bedrageri.
 • Av-identifisere informasjon. Vi kan formidle samlet eller av-identifisert informasjon som ikke lenger er forbundet med en identifiserbar enkeltperson for forskning eller for å forbedre og markedsføre våre produkter og tjenester. Vi kan f.eks. dele samlet eller av-identifisert informasjon med våre partnere eller andre for forretnings- eller forskningsformål slik som å samarbeide med et forskningsfirma eller akademikere for å utforske hvordan våre produkter blir brukt og hvordan slike data kan brukes for å forbedre våre funksjonaliteter og fortsette å hjelpe kundene og andre utdanningsinstitusjoner. Vi vil implementere egnede sikkerhetsforanstaltninger før vi deler informasjon, som kan inkludere fjerning eller hashing av direkte identifikatorer (f.eks ditt navn, e-postadresse og enhet-ID).

Kundeengasjement, markedsføring

Kundeengasjement

Administrere kundeforholdet. Vi samler inn og lagrer begrensede personopplysninger om de relevante kontaktene hos våre kunder for fakturering, underretning om produktoppdateringer og vedlikehold, og lignende formål.

Markedsføring

Markedsføring av produkter og tjenester. Vi bruker markedsføring til å fremme produktene og tjenestene våre. Denne markedsføringen sikter vanligvis på staben til våre nåværende og potensielle kunder og partnere. Vi begrenser imidlertid ikke aktivitetene og arrangementene til dette publikum når slike aktiviteter og arrangementer er til fordel for instruktører og andre sluttbrukere av systemer, slik som nettseminarer som forklarer hvordan våre produkter kan brukes på en effektiv måte.

Ingen reklame til elever/studenter. Vi bruker ikke eller formidler informasjon (verken personopplysninger eller på annen måte) om elever/studenter som vi samler inn gjennom leveringen av våre utdanningsprodukter og -tjenester for målrettet reklame til elever/studenter basert på oppførsel.

Arrangementer og nettseminarer. Når vi leder eller sponser arrangementer og nettseminarer, vil vi samle inn informasjon om deltakere, slik som sesjonen de deltok i og deres kontaktdetaljer, for å skaffe dem relevant produktinformasjon og annen Blackboard-relatert informasjon.

Deling innen Blackboard. Vi kan dele personopplysninger relatert til markedsføring med de relevante Blackboard-datterselskapene og avdelingene. For eksempel kan informasjon fra et lokalt salgsteam bli gitt til de globale Field Marketing- og Marketing Operations-teamene for å oppdatere de relevante systemene og sende produkter og andre reklamekommunikasjoner til deg.

Dele med partnere. I noen land og områder tilbys produktene og tjenestene våre via kanalpartnere (eller videreselgere). (Se listen over kanalpartnerne våre.) Vi vil dele den informasjon som er nødvendig for våre partnere for å markedsføre våre produkter og tjenester til sine kunder og potensielle kunder. Vi arbeider også med teknologi- og innholdpartnere (se listen med våre teknologi- og innholdpartnere) som vi kan dele informasjon med, slik som deltagelse i arrangementer, hvis vi har tillatelse til å gjøre det.

Dele med leverandører. Vi kan bruke leverandører til å hjelpe oss organisere og lede kampanjer, arrangementer og andre aspekter av markedsføring. Vi vil bare dele personopplysninger med dem som er nødvendig og vil påse at de følger våre strenge regler for leverandører (lær mer om å dele med leverandører).

Markedsføringspreferanser og utmelding. Våre markedsførings e-poster kan inneholde en lenke slik at du kan endre dine preferanser og melde deg ut fra å motta markedsføringskommunikasjoner fra oss. Du kan gjøre dette ved å klikke på "Unsubscribe"-lenken i bunnteksten til e-posten som vil lede deg til vårt Marketing Preference Center. Selv om det ikke gir deg de samme detaljerte kontrollene som vårt Marketing Preference Center, kan du også sende oss en e-post til [email protected] for å av-abonnere.

Online og interessebasert reklame. Vi bruker tredjeparts reklameverktøy for å samle inn informasjon om dine besøk på nettsidene for å gi deg målrettet reklame basert på din søkehistorie og interesser på andre nettsteder og online tjenester eller på andre enheter du bruker. I noen tilfeller kan vi dele en felles identifikator (slik som en e-postadresse eller bruker-ID) med våre tredjeparts reklamepartnere for å hjelpe med å kontakte deg på flere enheter. Vi og våre tredjeparts partnere bruker denne informasjonen for å gjøre reklamen du ser online mer relevant for dine interesser, samt levere reklamerelaterte tjenester slik som rapportering, henvisning, analytikk og markedsundersøkelse.

For å lære mer om interessebasert reklame og hvordan du kan melde deg ut fra noe av reklamen, kan du gå til online-ressursene til Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices , DAAs ressurser på http://www.aboutads.info/choices og/eller Your Online Choices på http://www.youronlinechoices.com/uk . Merk:

 • Disse verktøyene vil bare velge deg ut fra å motta interessebaserte annonser på denne spesielle nettleseren eller enheten, men du vil fremdeles motta interessebaserte annonser på de andre enhetene. Du må utføre utmeldingen på hver enkel nettleser eller enhet du bruker.
 • Noen av disse utmeldingene virker muligens ikke med mindre nettleseren er innstilt til å akseptere informasjonskapsler. Hvis du sletter datakapsler, endrer nettleserinnstillingene, skifter nettleser eller datamaskin eller bruker et annet operativsystem, må du melde deg ut igjen.

Google Analytics og reklame .

Vi kan også bruke visse typer reklame og andre avanserte funksjoner gjennom Google Analytics, slik som Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration og Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Disse funksjonene lar oss bruke førsteparts datakapsler (slik som Google Analytics-datakapslene) og tredjeparts datakapsler (slik som Doubleclick-reklamedatakapselen) eller andre tredjeparts datakapsler sammen for å informere, optimere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på nettsidene. Du kan administrer dine reklamepreferanser eller melde deg ut av visse Google-reklameprodukter ved å gå til Google Ads Preferences Manager, for tiden tilgjengelig på https://google.com/ads/preferences eller ved å gå til NAIs online ressurser på http://www.networkadvertising.org/choices .

Du kan melde deg ut av tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics ved å bruke Google Analytics' tilleggsutstyr for utmelding i nettleserinnstillinger eller tredjeparts verktøy for reklameadministrasjon.

Lær mer om vår bruke av datakapsler i vår informasjonskapselerklæring.


Barns personvern

Vi samler ikke med viten og vilje inn informasjon fra barn under 13 år med mindre og inntil den relevante institusjonen har gitt samtykke og godkjenning for en elev under 13 år til å bruke produktene og tjenestene og for oss å samle inn informasjon fra en slik elev.

Kontakt oss på [email protected] hvis du mener vi utilsiktet samlet inn personopplysninger fra et barn under 13 år gammelt uten forhåndssamtykke. Dette lar oss slette slik informasjon så snart som mulig.


Sikkerhet

Vi bruker en rekke forskjellige fysiske, administrative og teknologiske sikkerhetstiltak utformet til å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert tilgang eller videreformidling. Vi har dedikerte informasjonsikkerhetprogrammer og arbeider hardt for å kontinuerlig forbedre våre tekniske og driftsmessige sikkerhetstiltak.

Tiltakene tar i betraktning sensitiviteten til informasjonen vi samler inn, oppbevarer og den gjeldende teknologiske status. Sikkerhetstiltakene våre omfatter datakryptering, brannmurer og begrensninger for tilgang og databruk for både ansatte og leverandører. I tillegg har vi kontroller for fysisk tilgang til anleggene våre.

Alle produkter og tjenester som bruker betalingsdata, opprettholder de aktuelle nivåene for overholdelse av PCI-standardene (Payment Card Industry). Vår overholdelse av PCI-standardene bekreftes i løpet av årlige revisjoner som blir utført av utenforstående revisorer (såkalte ‘kvalifiserte sikkerhetsrådgivere’).


Dataoverføringer; ekstra regional og landinformasjon

Dataoverføringer

Blackboard er et globalt selskap med hovedkvarter i USA. Vi har en regional vertstrategi, men vi kan trenge å få tilgang til din informasjon fra steder utenfor din region og land, inkludert i USA og Nederland, for støtte- og vedlikeholdformål der det er tillatt under gjeldende lov og vår kontrakt med din institusjon. Vi forstår viktigheten av å overholde dataoverføringskrav. Vi bruker godkjente dataoverføringsmekanismer, slik som EU-U.S. Privacy Shield (se nedenfor, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av din informasjon når den overføres. Lær mer om vår fremgangsmåte for overholdelse av dataoverføring i vårt Privacy Center.

Blackboard Privacy Shield-erklæring

Vi overholder EU-U.S. Privacy Shield Framework med hensyn til innsamlingen, bruken og tilbakeholdelse fra medlemsland i EU. Lær mer om Blackboards overholdelse av EU-U.S. Privacy Shield Principles i vår Privacy Shield-erklæing.

Hvis du har spørsmål om vår Privacy Shield-erklæring og relaterte praksiser, send oss en e-post til [email protected] eller kontakt oss på adressen nedenfor.

USA – FERPA og personvernlover for delstatsundervisning

Vi leverer utdanningsprodukter til skoler og andre utdanningsinstrusjoner. Gjennom forsyningen av disse produktene og tjenestene samler vi inn personlig identifiserbar informasjon fra eller om elever/studenter (“elev/studentdata”), som kan inkludere utdanningsregistreringer styrt av Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Vi betrakter slike elev/studentdata som strengt konfidensielle og bruker vanligvis ikke slike data til andre formål enn å forbedre og levere våre produkter og tjenester til utdanningsinstitusjonen eller på vegne av utdanningsinstitusjonen. Vår innsamling, bruk og deling av elev/studentdata styres av våre kontrakter med utdanningsinstitusjonene, bestemmelsene i FERPA, Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”), og andre gjeldende lover angående innsamlingen og bruken av personopplysninger til elever/studenter, men ikke av bestemmelsene i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om å gjennomgå, modifisere eller slette personopplysninger til en elev/student, kontakt utdanningsinstitusjonen direkte.


Dine rettigheter

I EU og mange andre jurisdiksjoner har du rettigheter til å styre hvordan dine personopplysninger brukes. Du kan ha retten til å kreve tilgang til retting av eller sletting av personopplysninger vi har om deg.. I EU kan du også ha retten til å nekte eller begrense visse typer bruk av dine personopplysninger og kreve å motta en maskinlesbar kopi av personopplysningen du har gitt til oss.

I mange av våre produkter vil du selv kunne få tilgang til din informasjon samt endre og slette noe av informasjonen ved å logg på din konto. Hvis du ikke selv kan få tilgang, rette eller slette informasjonen det gjelder, følg disse trinnene:

 • Hvis du er en bruker av våre produkter og tjenester som vi leverer på vegne av din institusjon, kontakt institusjonen for å utøve dine rettigheter. De trenger å administrere din anmodning selv om det gjelder informasjon som vi lagrer på vegne av sin institusjon. Vi vil støtte institusjonen med din anmodning.
 • I alle andre tilfeller, send oss en e-post til[email protected] eller kontakt oss ved å bruke adressen nedenunder hvis du vil bruke noen av disse rettighetene.

Husk at mange av disse rettighetene ikke er absolutte. Under noen omstendigheter er vi (eller institusjonen) ikke rettslig pålagt å etterkomme din anmodning på grunn av relevante rettslige unntak.

I mange jurisdiksjoner har du også retten til å fremsette en klage til den lokale datavernmyndigheten. Ta imidlertid først kontakt med oss, slik at vi kan ta oss av bekymringen.

USA – dine personvernrettigheter i California

Hvis du er innbygger i California, lar California Civil Code Section 1798.83 deg be om informasjon om hvordan vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål i løpet av det umiddelbart foregående kalenderåret. Du kan gjøre en slik anmodning hvert år ved å sende oss en e-post til [email protected] eller skrive til oss (se adresse nedenfor i avsnitt 10).


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår personvernerklæring eller datavernpraksiser, kontakt oss på privac[email protected] eller skriv til oss på følgende adresse.

Global Privacy Officer
Legal Department
Blackboard Inc.
1111 19th Street, NW, 9th Floor
Washington, DC 20036

Sluttbrukere i institusjoner og tekniske problemer: Hvis du er en bruker av våre produkter og tjenester som vi leverer på vegne av din institusjon, kontakt først institusjonen siden institusjonens privatvernerklæring og datavernpraksiser vil avgjøre hvordan Blackboard bruker personopplysninger på institusjonens vegne. Hvis du har et teknisk eller støtteproblem, kontakt Helpdesk i i din institusjon. De kan hjelpe deg.