Blackboard Privacy Shield

Blackboard, Inc., Blackboard Connect, Inc., og Schoolwires, Inc. («Blackboard»)er i samsvar medPrivacy Shield-rammeverket mellom EU og USA, som fastsatt av det amerikanske handelsdepartmentet angående innsamling, bruk og lagring av personlig informasjon mottatt fra EØS og Storbritannia. Blackboard har sertifisert at de følger Privacy Shield-prinsippene om valg, ansvarliggjøring for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning, tilgang og regress, håndhevelse og ansvar («Prinsipper»). Hvis det er noen som helst konflikt mellom reglene i denne erklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal prinsippene gjelde. For å lære mer om Privacy Shield, gå til det amerikanske handelsdepartements Privacy Shield-nettsted: https://www.privacyshield.gov/. For mer informasjon om vår Privacy Shield-sertifisering, se: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.

Hvis du vil ha generell informasjon om vårt engasjement i datafortrolighet, kan du gå til vårt personvernsenter og se vår personvernerklæring.


Formål

Formålet med Blackboards Privacy Shield-erklæring («Erklæring») er å skissere hvordan vi er i overensstemmelse med Privacy Shield-prinsippene med hensyn til personlig informasjon vi samler inn. Hvis du ønsker mer informasjon om personvernpraksisene våre i forbindelse med informasjon samlet inn på dette nettstedet generelt, kan du se vår personvernerklæring. Hvis det er motstrid mellom denne erklæringen og personvernerklæringen, skal denne erklæringen gjelde.


Omfang

Denne erklæringen gjelder all personlig informasjon mottatt av Blackboard fra EØS eller Storbritannia basert på Privacy Shield.

Blackboard bekrefter at Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA nylig har blitt opphevet som grunnlag for overføring av personlig informasjon i henhold til GDPR av EU-domstolen, og derfor bruker vi det ikke lenger til det formålet. Men Blackboard er fortsatt sertifisert for å kunne vise vår forpliktelse for å beskytte personlig informasjon som er overført til Blackboard fra EØS og Storbritannia.


Blackboards databehandlingsaktiviteter

Blackboard fungerer til enhver tid som databehandler eller behandlingsansvarlig ved behandling av personopplysninger mottatt fra EØS eller Storbritannia, avhengig av Blackboard-produktet eller -tjenesten. Selv om typen data Blackboard samler inn og behandler kan variere avhengig av produktet og våre kunders preferanser, inkluderer data vil samler inn normalt personlig informasjon relatert til studenter og andre sluttbrukere av våre produkter og tjenester og skoler/organisasjoner, fakturerings- og betalingsinformasjon, nettsurfeatferd og annen informasjon relatert til en brukers enhet brukt for tilgang til tjenestene, og annen informasjon som beskrevet i vår personvernerklæring. Blackboard behandler disse dataene med formål å levere våre forretnings- og forbrukertjenester; fakturering og betalinger; kundeservice og produktstøtte; kommunikasjoner og markedsføring; analytikk for å informere og forbedre våre tjenester; andre interne formål.


Prinsipper

 1. Underretning. Det vil bli gitt varsel om våre datainnsamlings- og behandlingspraksiser til dem det gjelder i vår personvernerklæring, der det blir beskrevet hvilken informasjon vi samler inn, formålet og bruken av personlig informasjon, tredjepartskategorier som vi kan dele slik informasjon med (og formålene med delingen), personens rett til å få tilgang til slik informasjon, valgene og måtene personen kan begrense bruken og fremleggingen av personlig informasjon, og andre bekjentgjøringer i samsvar med underretningsprinsippet. Der hvor vi behandler personopplysninger på vegne av en utdannings- eller annen institusjon (hver en «Institusjon») som du har et direkte forhold til, vil vi arbeide med dem for å hjelpe dem med å gi deg passende underretning.
 2. Valg. Vi tilbyr enkeltpersoner muligheten til å melde seg ut fra personlig informasjon (eller til å gi uttrykkelig samtykke til utmelding for sensitiv informasjonsmelding) som blir: (i) fremlagt til en tredjepart (annet enn til en tjenesteleverandør eller i henhold til legitim forespørsel som fremstilt nedenfor) eller (ii) brukt til et formål som er vesentlig forskjellig fra det som det opprinnelig ble samlet inn for (som vist i vår personvernerklæring) eller deretter autorisert av deg hvis slike omstendigheter oppstår. Du har også muligheten til å melde deg ut når som helst fra bruken av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, ved å følge av-abonneringsprosedyrene indikert i e-posten. For å bruke denne rettigheten logg inn på din konto gjennom tjenestene, og bruk den utpekte funksjonen. Hvis du har flere spørsmål om det ovennevnte, kan du også kontakte oss på [email protected] (e-postbeskyttet). Der hvor vi behandler personlig informasjon på vegne av en institusjon, vil vi arbeide med vedkommende institusjon for å overholde enhver enkeltpersons valg for å begrense bruk eller avsløring av personopplysninger.
 3. Videreoverføringer (overføring til tredjeparter). Blackboard kan overføre personlig informasjon til visse tredjeparter (som beskrevet i vår personvernerklæring). Der hvor vi overfører personlig informasjon til en tredjepart, vil vi ta rimelige og egnede skritt for å sikre at tredjeparten behandler personlig informasjon for begrensede og spesifikke formål og på en måte som er i overensstemmelse med Blackboards Privacy Shield-forpliktelser. Der hvor overføringen er til en tredjeparts agent som opptrer på våre vegne, kan Blackboard være ansvarlig hvis slike tredjeparter unnlater å oppfylle disse forpliktelsene, og vi er ansvarlige for tilfellet som er grunnen til erstatningen.
 4. Sikkerhet. Vi foretar rimelige og egnede tiltak for å beskytte personopplysninger fra tap, misbruk og uautorisert tilgang, videreformidling, endring og ødeleggelse. Vi har implementert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å hjelpe beskytte og sikre personopplysninger fra tap, misbruk, uautorisert tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse.
 5. Dataintegritet og formålsbegrensning. Vi vil behandle personopplysninger på en måte som er i samsvar med og relevant for formålet de ble samlet inn for eller autorisert av enkeltpersoner. Der hvor vi mottar personopplysninger fra en institusjon, skal det være institusjonen som bestemmer disse formålene. I den utstrekning det er nødvendig for disse formålene, vil vi ta rimelige skritt for å sikre at personopplysninger er nøyaktige, fullstendige, ajour og pålitelige for den tiltenkte bruken.
 6. Tilgang. Personer i EØS og Storbritannia har rett til rimelig tilgang til personlig informasjon om deg som vi innehar. Etter anmodning vil vi også foreta rimelige skritt for å rette, oppdatere, endre eller slette enhver informasjon som det blir vist er unøyaktig, unntatt der hvor byrden eller utgiften av å gjøre det ville være uforholdsmessig sammenlignet med risikoen for ditt personvern i saken det dreier seg om eller der hvor rettighetene til tredjeparter ville bli krenket. Der hvor vi behandler personlig informasjon på vegne av en institusjon, vil vi rette alle individuelle anmodninger om tilgang eller om å begrense bruk eller videreføring til institusjonen, og vi vil arbeide med en slik institusjon for å etterkomme slike anmodninger i henhold til gjeldende lov og våre forpliktelser under Privacy Shield.
 7. Jurisdiksjon og håndhevelse. Som en del av vår deltagelse i Privacy Shield, er vi underlagt etterforsknings- og håndhevelsesmakten til US Federal Trade Commission.
 8. Rettslige anmodninger. Blackboard kan bli anmodet om å formidle personopplysninger som respons på rettslige anmodninger fra offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller lovkrav.
 9. Kontakte Blackboard og regress. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller informasjon vi samler inn fra deg basert på Privacy Shield, kan du kontakte oss på [email protected] (e-postbeskyttet) eller skrive til:

  Global Privacy Officer
  Blackboard Inc.
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  USA

  I tilfelle du er bekymret over hvordan personlig informasjon du har gitt til Blackboard har blitt brukt, send forespørselen eller klagen først til oss til adressen oppført ovenfor. Blackboard tar alle bekymringer om personvern og bruk av personlig informasjon på alvor, og skal bestrebe seg på å svare deg innen 45 dager etter at klagen mottas.

  Hvis vi unnlater å svare innen den tid, eller hvis vårt svar ikke tilstrekkelig tar opp dine bekymringer, kan du innlevere din klage gratis til JAMS, Blackboards utpekte Privacy Shield-leverandør for tvisteløsninger, ved å bruke denne lenken: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Det kan også finnes omstendigheter når tvister kan løses gjennom den bindende voldgiftsprosessen til Privacy Shield. Du finner mer informasjon på Privacy Shields nettside for
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

   

  Denne erklæringen ble oppdatert den 10. desember 2020.