Svar på diskusjoner

Når du er i et emne, kan du velge Diskusjoner-ikonet på navigasjonsfeltet for å åpne diskusjonssiden. Velg en diskusjon du vil delta i. Noen diskusjoner kan også vises på Emneinnhold-siden.

Når noen bidrar i en diskusjon, vises det et ikon ved siden av elementets tittel på Innhold-siden

Hver gang du åpner en diskusjon, vises nye svar med “Nytt” for å vise enhver aktivitet som har skjedd etter ditt siste besøk. Du kan legge til en respons, svar eller til og med svare på en respons.

Du kan bruke alternativer i redigeringsprogrammet for å formatere tekst, vedlegge filer og bygg inn multimedieinnhold. Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du kan for eksempel velge Sett inn/rediger lokale filer som representeres av bindersikonet. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Underviseren kan skjule diskusjonsaktivitet til du publiserer et svar.

Mer om hvordan du endrer og sletter diskusjoner


Finn en deltaker

Du trenger ikke å bla gjennom alle emnediskusjoner for å finne den du er på utkikk etter. Du kan filtrere etter deltakernavn og se en liste over bidrag.

Det kan hende du ser en bruker i Deltakere-listen som har underviserens etternavn etterfulgt av _PreviewUser. Underviseren har lagt til en eksempelbruker for å kunne se emneinnholdet fra studentenes ståsted.


Gruppediskusjoner

Det kan hende underviseren tilordner deg en gruppe for å bedre diskusjonsfokuset. Den første gangen du tilordnes en gruppediskusjon, får du beskjed om det i en melding på Emneinnhold-siden. På Emneinnhold- og Diskusjoner-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppediskusjonen. Gruppenavnet vises sammen med listen over gruppemedlemmer når du åpner diskusjonen.

Det er bare underviseren og de andre i gruppen som kan se svar du legger ut i gruppediskusjoner.

Mer om gruppediskusjoner


Lagre et innlegg som et utkast

Hvis du ikke er klar til å publisere et svar, kan du lagre det som et utkast. Velg Lagre utkast når du har skrevet noe. Utkastet vises på diskusjonspanelet, men det er bare du som kan se det. Når utkastet er lagret, kan du velge Rediger utkast for å jobbe videre med det. Utkastet vises også i deltakermenyen.


Ordtelling for diskusjonssvar

Når du skriver svar i diskusjoner, ser du hvor mange ord du har skrevet, under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når svaret lagres.

Disse elementene inkluderes i ordtellingen:

  • Enkeltord
  • Nettlenker
  • Tekst i punktlister eller nummererte lister (selve punktene og numrene inkluderes ikke)
  • Hevet og senket tekst som ikke er en del av andre ord

Disse elementene og formateringselementene får ikke innvirkning på ordtellingen:

  • Bilder, videoer og filvedlegg
  • Matteformler
  • Tomrom og linjer
  • Alternativ tekst

Når du bruker tegnsetting til å knytte sammen ord eller tall, får dette innvirkning på tellingen. «Vi dro...uten deg» telles for eksempel som tre ord. Ordene eller tallene som grenser til tegnsettingen på begge sider, telles som totalt ett ord.