Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.


ULTRA: Gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppediskusjoner.

I Ultra-emnevisningen kan underviseren opprette grupper eller be deg om å bli med i en gruppe for gruppediskusjoner. Underviseren kan vurdere bidragene dine.

Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

For å åpne en diskusjon, velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet i emnet ditt. Velg diskusjonen i listen som vises.

Din underviser kan også plassere diskusjoner ved siden av andre emnematerialer på Emneinnhold-siden.

Hvordan vet jeg om jeg er i en gruppe?

Emneinnhold- og Diskusjoner-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppediskusjonen. Gruppenavnet vises sammen med listen over gruppemedlemmer når du åpner diskusjonen.

Når du blir bedt om å bli med en gruppe for gruppediskusjoner, kan du se en påmeldingsperiode. Du må bli med gruppen før tidsfristen. Hvis du ikke har blitt med en gruppe, blir du varslet når påmeldingsfristen nærmer seg.

Du kan også se om påmeldingsperioden er åpen ennå eller er stengt. Kontakt underviseren din om du ikke ble med i en gruppe før påmeldingsfristen.

Klikk på lenkenBli med en gruppe for å delta for å åpne grupper-siden Hvis du velger tittelen på gruppediskusjonen, åpnes det en side med detaljer og lenker for å bli med i en gruppe. Du kan ikke delta før du blir med i en gruppe.

Grupper-siden

Gruppene du kan bli med vises på grupper-siden. Avhengig av din undervisers innstillinger, kan du se Vis medlemmer-lenker som viser navnene på andre medlemmer som ble med før deg. I Antall studenter-kolonner, kan du se hvor mange medlemmer som er tillat å bli med hver gruppe. Din underviser kan tillate alle studenter å være med alle gruppene. Underviseren kan for eksempel la deg bli med i flere grupper for å diskutere spesifikke sosiale problemer.

Etter du er blitt med en gruppe, Ble med-vises i den rekken. Du kan gå til en annen gruppe mens påmeldingsperioden er åpen. Du kan ikke bli med i eller gå til grupper med innsendt arbeid eller maksimalt antall medlemmer.

Hvis du ikke kan bli med i noen av gruppene eller i fristen for påmelding, bør du kontakte underviseren.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Når du har blitt med i en gruppe, kan du se gruppeaktiviteten din og delta.


ULTRA: Vurderte gruppediskusjoner

Hvis du ser vurderingsinformasjon i diskusjonsdetaljer, er deltakelsen din vurdert. Din underviser tilordner en vurdering for din deltakelse i hele diskusjonen, og ikke for hvert innlegg. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du se mer informasjon ved å velge Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du bidrar.

Mer om hvordan du finner diskusjonsvurderingen

Vis aktivitet

Hver gang du åpner en diskusjon, nye responser og svar blir uthevet for å vise enhver aktivitet som har skjedd etter ditt siste besøk. Du kan også bruke Oppdater-ikonet på toppen av diskusjonen for å laste inn enhver respons og svar som dine gruppemedlemmer har lagt ut etter du åpnet diskusjonen.

Du kan publisere svar til den innledende meldingen eller til andre gruppemedlemmers svar. Hvis du vil gå gjennom svarene dine før du publiserer dem, kan du velge Lagre utkast.

Mer om hvordan du svarer på diskusjonsinnlegg