Hvis underviseren din har gitt deltakelsesvurderinger, kan du se den totale deltakelsesvurderingen din samt detaljert informasjon.

Undervisere kan merke om du var til stede, sen eller borte eller hadde gyldig fravær for hvert enkelt klassemøte. Hver status får en prosentverdi av totalt 100 prosent. Den samlede deltakelsesvurderingen er basert på 100 prosent.

Underviserne kan bruke deltakelsesvurderingen din som en del av totalvurderingen for emnet. I tillegg har enkelte institusjoner og programmer retningslinjer for deltakelse som krever at underviserne registrerer hvor mange klassemøter studentene ikke er med i.

Sjekk deltakelsesvurderingene dine

For å se den totale deltakelsesvurderingen din for emnet du er i, kan du velge Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden. Deltakelsesvurderingen din vises på Alle- og Gitt vurdering-fanene.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen.

Velg Deltakelse-lenken for å se detaljene for hvert emnemøte. Du kan se en oppsummering og enkelt se hvor mange klassemøter du ikke har vært med i.

Underviseren kan bruke deltakelsesvurderingen din som en del av totalvurderingen. Hvis underviseren har konfigurert en vektet totalsum og gjort den tilgjengelig, kan du velge Kriterier for vurdering-lenken for å se hvordan elementer og kategorier vektlegges.


Sjekk deltakelsesvurderingene dine

Du kan se den totale deltakelsen din for et emne i disse emneområdene:

  • Emnevurderinger-siden
  • Den globale Vurderinger-siden
  • Emneinnhold-siden
  • Aktivitetsstrøm

Emnevurderinger-siden

Når du er i et emne, kan du velge Vurderingsbok-ikonet i navigasjonsfeltet for å komme til Emnevurderinger-siden, hvor du kan se den totale deltakelsesvurderingen din. Velg Deltakelse for å åpne panelet og se detaljer for de ulike emnemøtene. Du kan se en oppsummering og enkelt se hvor mange klassemøter du ikke har vært med i.

Mer om Emnevurderinger-siden

Den globale Vurderinger-siden

I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger.

Vurderingene dine organiseres etter emne og semester i alfabetisk rekkefølge. Velg Deltakelse for å se detaljene.

Mer om den globale Vurderinger-siden

Emneinnhold-siden

Når underviserne dine har gitt deltakelsesvurderinger, kan du se detaljene på Emneinnhold-siden. Velg Deltakelse-lenken på Detaljer og handlinger-panelet.

Aktivitetsstrøm

Du kan se den totale deltakelsesvurderingen din i aktivitetsstrømmen, men ikke detaljene.

Mer om aktivitetsstrømmen


Deltakelse og totalvurderingen

Underviseren kan bruke deltakelsesvurderingen din som en del av totalvurderingen.

Med totalvurderingen kan du følge med på hvordan du ligger an i emnene du er påmeldt. Du kan se hvordan du ligger an i forhold til vurderingen du vil ha, og om du eventuelt må forbedre noe.

Hvis underviseren har konfigurert en totalvurdering, vises den på Vurderinger-siden samt i emnet, på Emnevurderinger-siden. Velg vurderingen for å finne ut mer om hvordan den beregnes.

Panelet for den samlede vurderingen viser hvor mange elementer og kategorier som vektlegges. Prosentverdien som står sammen med hver oppføring, viser hvor mye hver oppføring teller for totalvurderingen.

Mer om totalvurderinger