Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Gruppeoppgaver

Undervisere kan opprette gruppeoppgaver som studenter kan samarbeide om. Underviseren kan opprette grupper eller be deg om å bli med på gruppeoppgaver. Arbeidsflyten er den samme for gruppeprøver.

Emneinnhold-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppeoppgaven. Gruppemedlemmenes navn vises når du åpner og jobber med en oppgave. If Bli med en gruppe for å delta vises, velg lenken for å velge en gruppe. Du ser ikke gruppeoppgaven på Vurderinger-siden før du blir med i en gruppe.

Mer om hvordan du blir med i grupper

Detail of Course Content page with box highlighting the course content row for a group assignment. A callout arrow points from highlighted row to an image of the Group Assignment panel. A box highlights the View Assessment button.

Hvis du ikke kan se gruppeoppgaven, kan det hende underviseren har lagt til en publiseringsregel. Tilgangen din kan være basert på poengsummen din på et annet vurdert element eller en dato. Du kan alltid se gruppemedlemmene dine selv om du ikke kan se gruppeoppgaven. Hvis underviseren din har bedt deg om å bli med i en gruppe, kan du se gruppemedlemmene dine før du får tilgang til oppgaven. Underviseren kontrollerer den innstillingen.

Join a group to participate notification displayed in the activity stream of the Student's view. The notification shows that the content is not available.

Du kan se gruppeoppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se gruppeoppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende prøven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Det du har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. Hvis enten du eller noen andre på gruppen allerede har startet på gruppeoppgaven, er arbeidet lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Du kan åpne gruppeoppgaven så mange ganger du vil, frem til noen i gruppen velger Send.

Gruppesamtaler og samarbeid

Hvis underviseren din har aktivert samtaler, velg samtaleikonet i panelet. Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål om gruppeoppgaven. Du kan ha samtaler med hele klassen, bare gruppen eller begge deler.

Når noen i gruppen har publisert noe i samtalen, ser du et ikon ved siden av tittelen på oppgaven på Emneinnhold-siden. Dermed vet du at det finnes ny aktivitet. Samtaleikonet i panelet vises også med en lilla prikk.

Mer om samtaler

Du kan også bruke Collaborate Ultra til å møte gruppen virtuelt hvis emnet bruker Collaborate og læreren har aktivert samtaler. Du kan åpne gruppens Collaborate-rom ved å velge ikonet for Åpne Collaborate-rom.

Er du en ny bruker av Collaborate Ultra? Begynn her med det grunnleggende

Mer om presentasjoner i Collaborate Ultra


Bli med i en gruppe

Underviseren kan be deg om bli med i en gruppe for å fullføre en gruppeoppgave. Gruppeoppgaven vises ikke på Vurderinger-siden inntil du blir med i en gruppe.

Emneinnhold-siden kan du se en påmeldingsperiode. Du må bli med gruppen før tidsfristen. Hvis du ikke har blitt med en gruppe, blir du varslet når påmeldingsfristen nærmer seg.

The Course Content page from the Student's view is open with 1) the "Join a group to participate" option under a group assignment title and 2) a message with the date and time when the enrollment option closes.

Du kan også se om påmeldingsperioden er åpen ennå eller er stengt. Du kan kun se grupper-siden og oppgaven etter påmeldingsperioden åpnes. Kontakt underviseren din om du ikke ble med i en gruppe før påmeldingsfristen. Hvis alle gruppene har sendt inn arbeid, kan du ikke bli med i en gruppe.

Klikk på lenkenBli med en gruppe for å delta for å åpne grupper-siden Hvis du velger tittelen på gruppeoppgaven, åpnes et panel med detaljer og lenker for å bli med i en gruppe. Du kan ikke se oppgaven før du blir med i en gruppe.

Grupper-siden

Gruppene du kan bli med vises på grupper-siden. Avhengig av din undervisers innstillinger, kan du se Vis medlemmer-lenker som viser navnene på andre medlemmer som ble med før deg. I Antall studenter-kolonner, kan du se hvor mange medlemmer som er tillat å bli med hver gruppe. Din underviser kan tillate alle studenter å være med alle gruppene. Du kan for eksempel delta på flere feltturer.

Etter du er blitt med en gruppe, Ble med-vises i den rekken. Du kan gå til en annen gruppe mens påmeldingsperioden er åpen. Du kan ikke flytte hvis gruppen allerede har sendt inn arbeid.

Du kan ikke bli med i eller gå til grupper med innsendt arbeid eller maksimalt antall medlemmer. Hvis du ikke kan bli med i noen av gruppene eller i fristen for påmelding, bør du kontakte underviseren.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Når du har blitt med i en gruppe, kan du se gruppeaktiviteten din og delta.


Flere medlemmer kan jobbe på en gruppeoppgave

Når et gruppemedlem åpner en gruppeoppgave, låses den, så andre i gruppen ikke kan gjøre endringer i den. Andre i gruppen kan be om å få jobbe med oppgaven. Personen som har kontrollen, kan godkjenne eller avvise slike forespørsler.

Ta kontroll over en oppgave

  1. Åpne gruppeoppgaven. Hvis et annet gruppemedlem jobber med oppgaven, vises det et blyantikon ved siden av vedkommendes navn.
  2. Velg Ta kontroll for å sende en forespørsel til gruppemedlemmet som for øyeblikket har kontrollen.
  3. Du ser en melding om at kontrollforespørselen er sendt. Hvis du ombestemmer deg, kan du trekke tilbake forespørselen.
  4. Personen som har kontroll over gruppeoppgaven mottar et varsel og kan godkjenne eller avvises forespørselen din.
  5. Hvis forespørselen godkjennes, låses gruppeoppgaven opp, og du kan jobbe med den. Du får en melding hvis forespørselen er avvist.

Hvis forespørselen avvises, kan det hende gruppemedlemmet har gitt noen andre tilgang. Du kan be om tilgang på nytt senere. Det kan også være lurt å sende en melding til de andre i gruppen, for å koordinere hvem som jobber med gruppeoppgaven på bestemte tider.

Hvis du ser en av disse varslene mens du jobber med en gruppeoppgave, lagrer systemet arbeidet ditt automatisk. Du kan velge å forlate oppgaven og gi kontroll til medlemmet som ba om tilgang. Eventuelt kan du ignorere forespørselen og fortsette.


Send inn en gruppeoppgave

Husk at du kan lagre utkast når du jobber med gruppeoppgaver, og at andre i gruppen kan endre dem. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen.

Det er bare ett medlem av gruppen som sender inn oppgaven. Du ser et vindu hvor du blir bedt om å bekrefte at du vil sende inn oppgaven på vegne av gruppen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i gruppeoppgaver etter at de er sendt inn.

Send-knappen deaktiveres til én av gruppemedlemmene legger til innhold.

The group assignment submit message is open.

Gruppevurderinger og tilbakemelding

Undervisere vurderer gruppeoppgaver på samme måte som oppgaver du gjør individuelt. Du ser kun din egen vurdering, men underviseren din kan tilordne forskjellige vurderinger til hver gruppemedlem. Undervisere kan gi forskjellige vurderinger hvis de mener at visse gruppemedlemmer fortjener en annen vurdering enn resten av gruppen.

Du kan se tilbakemeldingen for gruppen din og tilbakemeldingen som er kun for deg. Når du åpner gruppeoppgaven for å se vurderingen, åpnes tilbakemeldingspanelet automatisk. Tilbakemeldingen vises på Gruppe- og Individuelt-fanene. Når du har lukket tilbakemeldingspanelet, kan du åpne det igjen ved å velge tilbakemeldingsikonet.

An example group submission from the Student's view is open with the "Group" and "Individual" feedback tabs displayed.

Hvordan sjekker jeg at gruppeoppgaven vår ble sendt inn?

Når gruppen har sendt inn en oppgave, kan du velge tittelen på Emneinnhold sidene. Et panel vises med datoen og tiden til innsendingen. Ikke vurdert vises hvis gruppen har sendt inn oppgaven, men underviseren ikke har vurdert den ennå. Velg Innsending-lenken for å se innsendingen.

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til gruppetilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen. Velg tittelen på gruppeoppgaven for å åpne Emnevurderinger-siden og se alle vurderinger og tilbakemeldinger du har fått.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du kan åpne gruppeoppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger