Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelig – det avhenger av hvordan institusjonen din har konfigurert Qwickly.

Qwickly er et verktøy i Blackboard Learn du kan bruke til å levere oppgaver eller legge til filer i emner fra skylagringsplattformer. Dette kan for eksempel være Google Dokumenter, Dropbox og OneDrive. Du kan bruke Qwickly i en modul på Min institusjon-fanen eller i emnene dine.

Via modulen kan du gjøre følgende:

 • Sende e-post til lærere
 • Levere oppgavefiler fra datamaskinen eller skyen
 • Sende e-post til gruppemedlemmer

Innad i emner kan du bruke Qwickly til å sende inn oppgaver og bruke verktøyet for nettfletting i redigeringsprogrammet for å legge til skyinnhold.


Qwickly-modulen

Du kan utføre en rekke funksjoner fra Qwickly-modulen.

Du kan se en videoveiledning for disse instruksjonene ved å gå til Studentopplevelse-modulen.

Send e-post til læreren din

På startsiden velger du lenken for å sende e-post til én eller flere lærere. Du kan også sende filer fra datamaskinen eller en plattform for skylagring.

Send e-post til en gruppe

Med alternativet Send gruppe-e-post kan du sende e-post til alle gruppene du er medlem av, i emnene dine.

Send en oppgave

Med alternativet Send inn oppgaven kan du sende inn filer fra datamaskinen eller en plattform for skylagring. Når du har sendt inn oppgaven, fjernes den fra listen Send inn oppgaver. Du kan se oppgaver etter emne eller leveringsfrist – hvis læreren har angitt dette.


Bruk Qwickly i et emne

Du kan se en videoveiledning for disse instruksjonene ved å gå til Studentopplevelse-emnet.

Du kan bruke modulen til å sende inn oppgaver. Hvordan du sender inn oppgaver i emner, avhenger av hva slags oppgave læreren har laget.

Skyoppgaver opprettes med Qwickly. Slike oppgaver vises med et skyikon i emnet ditt. Når du åpner en skyoppgave, ser du «Qwickly Cloud Assignment» øverst på siden.

En opprinnelig oppgave er en vanlig oppgave i Blackboard Learn. Læreren din kan legge ved en lenke til en skyfil, men når du åpner en opprinnelig oppgave, tas du til Last opp oppgave-siden.

Send inn en skyoppgave

 1. Velg oppgavelenken i Mitt innhold-området.
 2. Velg filplasseringen, for eksempel Google Dokumenter, eller bla gjennom for å lete etter den på datamaskinen.
 3. Legg ved og send inn filen for å fullføre oppgaveinnsendingen.

Send inn en opprinnelig Blackboard Learn-oppgave

Hvis du sender inn en opprinnelig Blackboard Learn-oppgave fra emnet, kan du legge til lenker til skydokumenter med verktøyet for nettfletting i redigeringsprogrammet.

 1. Åpne Nettfletting-menyen for å se alle alternativene i redigeringsprogrammet.
 2. Velg Qwickly Link Cloud File.
 3. I vinduet som åpnes, finner du frem til filen.
 4. Skriv inn tekst for lenken til filen.
 5. Velg Send for å legge den til i redigeringsprogrammet.

Filen vises som en lenke i området for oppgaveinnsending.


Legg til skyinnhold i et emne

Du kan bruke samme metode for å legge til skydokumenter i andre områder i emnet som bruker redigeringsprogrammet, for eksempel diskusjoner.

 1. Gå til emneområdet du vil legge til filen i.
 2. Åpne Nettfletting-menyen for å se alle alternativene i redigeringsprogrammet.
 3. Velg Qwickly Link Cloud File.
 4. I vinduet som åpnes, finner du frem til filen.
 5. Skriv inn tekst for lenken til filen.
 6. Velg Send for å legge den til i redigeringsprogrammet.