Få tilgang til oppgavene dine

Du kan finne oppgaver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen, såfremt underviseren har lagt inn leveringsfrister.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Hvis leveringsfristen for en oppgave er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

Mer om sene leveringer

Du kan også finne oppgavene dine på Emneinnhold-siden. Underviseren kan også organisere oppgaver i mapper og læringsmoduler.

Det kan hende at underviseren ber deg om å samarbeide med en gruppe om en oppgave.

Mer om gruppeoppgaver

Når du har valgt en oppgave, åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise. Kontroller om leveringsfristen er passert, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Tilgangskode

Underviseren kan kreve en 6-sifret tilgangskode. Undervisere utsteder tilgangskodene, men de kan ha en annen person, for eksempel et tilsyn som leverer kodene. Når du har skrevet inn koden, kan du åpne oppgaven. Du kan bruke koden for å fortsette en oppgave du har lagret. Du trenger ikke en kode for å se vurderingene og tilbakemeldingen fra underviseren din. Hvis underviseren endrer koden mellom forsøkene, må du be om å få den igjen.

Underviseren kan også sikre oppgaver med LockDown-nettleseren. Du må oppgi riktig tilgangskode før LockDown-nettleseren åpnes.

Er du klar til å komme i gang?

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan du se oppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se oppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende prøven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Hvis du har startet på oppgaven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Hvis underviseren har lagt til en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre oppgavedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven samt i selve oppgaven mens du jobber med den. Du ser Start forsøket i stedet for Se oppgaven. Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til oppgaven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt. Når du har startet, blir oppgaven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Mer om tidsbegrensninger

Sen levering

Hvis du åpner en oppgave etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet, på oppgavesiden og i bekreftelsesvinduet for innsendingen. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

På panelet kan du velge innsendingen din i Vurdering-delen og også se at innsendingen var sen.

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Mer om null poeng for sene innleveringer

Mer om vurderinger for flere forsøk


Vis vedlagte fiiler

Underviseren din legger kanskje ved filer du må lese eller bruke for å gjøre en oppgave. Underviseren din bestemmer hvordan filene vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg.

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.

Du kan velge tittelen på video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, for å åpne dem i nye vinduer. Det finnes kontroller for avspilling, pause og volum. Du kan se videofiler i fullskjermmodus. I tillegg kan du laste ned filen.

For mediefiler som vises som vedlegg, må du åpne menyen. Velg Last ned originalfil for å laste ned bilder, Word-dokumenter, PDF-filer eller slidepresentasjoner til datamaskinen din. Velg Forhåndsvis fil for å åpne filen på emnesiden, som et bilde.

For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene.


Send en oppgave

Læreren legger inn informasjonen og filene du trenger for å gjøre oppgaver.

Følg med på tiden. Hvis underviseren har gitt oppgaven en tidsbegrensning, kan du følge med på hvor mye tid som er igjen. Du ser en nedtelling nederst på skjermen og blir varslet når tidsfristen nærmer seg.

Nedtellingen fortsetter når du lagrer et utkast eller går ut av et forsøk som pågår.

Submit an Assignment Screen in Ultra

Opprett innsendingen din. Velg Legg til Innhold for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer.

Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner alternativet for å legge ved en fil i oppgaven din.

Du kan for eksempel velge Sett inn/rediger lokale filer som representeres av bindersikonet. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Underviseren er den eneste som kan se innholdet du har lagt til.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Sett inn fra skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Mer om skylagring

Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet.. Alle kan være med i oppgavesamtaler – også underviseren.

Mer om samtaler

Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten, kommentarene og filene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Send oppgaven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Velg Vis innsending-lenken nederst på panelet for å gå gjennom innsendingen din..

Send-knappen deaktiveres til du legger til innhold eller svarer minst ett spørsmål.

Hvis læreren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det. Hvis læreren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke underviseren den.

Ordantall i redigeringsverktøyet

Når du skriver i redigeringsverktøyet for langsvarspørsmål og innsendingsområdet, vises ordtellingen under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når svaret lagres.

Disse elementene inkluderes i ordtellingen:

 • Enkeltord
 • Nettlenker
 • Tekst i punktlister eller nummererte lister (selve punktene og numrene inkluderes ikke)
 • Hevet og senket tekst som ikke er en del av andre ord

Disse elementene og formateringselementene får ikke innvirkning på ordtellingen:

 • Bilder, videoer og filvedlegg
 • Matteformler
 • Tomrom og linjer
 • Alternativ tekst

Når du bruker tegnsetting til å knytte sammen ord eller tall, får dette innvirkning på tellingen. «Vi dro...uten deg» telles for eksempel som tre ord. Ordene eller tallene som grenser til tegnsettingen på begge sider, telles som totalt ett ord.

Rediger innholdet ditt

Når du har lagt til innhold, kan du åpne menyen og velge Rediger for å gjøre endringer eller legge til mer innhold.

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Endre rekkefølge på tekst og filer

Hold markøren over en tekstblokk eller fil for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte en tekstblokk eller fil til en annen plassering.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Vis vurderingsmatrisen

Hvis underviseren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en oppgave, kan du se den både før du åpner oppgaven og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for oppgaven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Anonymt vurderte oppgaver

Når du åpner en oppgave, får du vite om den blir vurdert anonymt:

Denne oppgaven blir vurdert anonymt. Ikke ta med personlig informasjon, som for eksempel navnet ditt.

Student view of an assignment with the anonymous alert.

Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger. Underviseren kan ikke aktivere anonym vurdering for gruppeoppgaver.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i tekst eller filer du laster opp.

Du ser ingen indikasjoner på anonym vurdering på Vurderinger-siden. Inntil underviseren publiserer vurderingene, ser du Ikke vurdert i Vurdering-kolonnen. Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, ser du også Ikke vurdert for alle forsøk du har sendt inn.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Oppgaver med tidtaker

Underviseren kan begrense hvor mye tid du har tilgjengelig til å sende inn oppgaven din. Hvis du har en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre oppgavedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven samt i selve oppgaven mens du jobber med den. Du finner en nedtelling nederst til venstre på skjermen som gir deg den gjenværende tiden i minutter og, i løpet av det siste minuttet, tiden du har igjen ned til siste sekund.

Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til oppgaven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt.

Hvis du ser Se vurderingen i stedet for Start forsøket, er ikke oppgaven tidsbegrenset. Du trenger ikke å sende inn oppgaver uten tidsbegrensning når du åpner dem.

Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om du aktivt jobber med oppgaven eller ikke. Hvis du lagrer et utkast eller går ut av oppgavevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet ditt sendes inn når tiden er ute. Når du velger Lagre og lukk for å fortsette med oppgaven senere, får du en påminnelse om at tidtakeren fortsetter å telle ned.

Tidtakeren vises nederst i vinduet, så du ser hvor mye tid som er igjen. Arbeidet ditt lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Respondus LockDown-nettleser

Student – sikre oppgaver og prøver

Underviseren kan levere oppgaver og prøver på en sikker måte. Sikre oppgaver og prøver bidrar til å unngå juks i studentinnsendinger. Institusjonen kan bruke Respondus-verktøy til å administrere sikre oppgaver og prøver.

Om Respondus

Respondus LockDown-nettleseren hindrer tilgangen din til annet materiell – deriblant nettlesere og annen programvare – så lenge du har en oppgave eller prøve åpen. Du kan ikke se ekstern informasjon eller kopiere materiell fra disse kildene mens du tar vurderingen. Oppgaver og prøver i vinduet for LockDown-nettleseren vises som andre Ultra-oppgaver/prøver.

Respondus Monitor bruker nettkameraet ditt for å forhindre at du bruker fysisk materiell under vurderingen. Underviseren kan også kreve at du slår på nettkameraet eller viser frem ID-en din for å bekrefte at du er den du gir deg ut for.

Hvis du trenger hjelp, kan du gå til kunnskapsbasen for Respondus

Hva kan jeg ikke gjøre under en sikker vurdering?

Hvis underviseren din har konfigurert vurderingssikkerheten, kan du ikke utføre disse handlingene:

 • Åpne oppgaven/prøve i vanlige nettlesere
 • åpne andre programmer eller nettleservinduer
 • gå til andre nettlesere
 • kopiere og lime inn
 • Skriv ut
 • legge til filer, lenker eller videoer i innsendingsinnhold
 • bruke visse hurtigtaster
 • Bruk telefonen din for å sende inn flere forsøk

  Det kan hende underviseren tillater at du bruker Respondus-appen for iPad. Ellers må du sende inn en sikker vurdering med programvaren for datamaskiner.

Last ned verktøyene

Du må laste ned Respondus LockDown-nettleseren på datamaskinen din før du kan åpne sikre oppgaver og prøver i Blackboard Learn. Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne vurderingen, ser du en melding med lenker til å laste dem ned. Velg lenken for å komme i gang.

Respondus Monitor følger med LockDown-nettleseren. Institusjonen din bruker en unik nedlastingslenke og applikasjon for LockDown-nettleseren. Du kan få nettadressen til nedlastingen fra underviseren din eller brukerstøtten for institusjonen.

Åpne en sikker oppgave eller prøve

Emneinnhold-siden ser du verktøyene du trenger for å åpne sikre oppgaver og prøver og sende inn forsøk. Når du åpner en sikker oppgave eller prøve, åpnes Detaljer og informasjon-panelet med mer informasjon om vurderingen, antall forsøk og andre innstillinger. Du ser hvilke verktøy du trenger for å gå videre.

Før du starter forsøket, må du forsikre deg om at du laster ned den nødvendige programvaren. Husk: Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne vurderingen, ser du en melding med lenker til å laste dem ned.

Velg Se vurderingen. LockDown-nettleseren åpnes i et nytt vindu. Hvis underviseren har gjort Respondus Monitor obligatorisk, starter oppstartssekvensen.

Legg til tekst og svar på spørsmål i vurderingen på samme måte som i en hvilken som helst annen nettleser. Du kan lagre utkast og komme tilbake senere for å fortsette å jobbe eller sende dem inn. Husk: Du kan ikke legge til filer, lenker eller videoer i redigeringsverktøyet når du sender inn sikre oppgaver eller prøver.

Se forsøk

Du må også bruke Respondus LockDown-nettleseren for å se innsendte forsøk for sikre oppgaver eller prøver. Når underviseren legger ut vurderingen din, finner du den flere steder uten bruk av en bestemt programvare.

Hvis du vil se de riktige svarene for innsendingen, må du bruke Respondus LockDown-nettleseren. Åpne forsøket, og velg Gå gjennom resultatene i Respondus LockDown-nettleseren for å åpne verktøyet.

Frakoblede innsendinger (studenter)


Innleveringer som ikke sendes inn via nettet

Underviseren kan legge til oppgaver og prøver som ikke krever at du laster opp innsendinger.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

 • Muntlige presentasjoner
 • Prosjekter som stilles ut
 • Opptredener
 • Kunstverk som leveres personlig
 • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Du kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Når du åpner oppgaven eller prøven fra disse emneområdene, blir du informert om at du ikke kan sende den inn via nettet. Underviseren kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at du kan forberede deg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også delta i samtaler om oppgaven eller prøven, såfremt dette er aktivert.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Det er ikke mulig å sende inn flere forsøk for frakoblede innsendinger, og underviseren kan heller ikke legge til en tidsbegrensning.

Når underviseren tilordner en vurdering, varsles du i aktivitetsstrømmen.

Emnevurderinger-siden vises vurderingen med Sendt inn frakoblet. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til vurderingen, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.