Åpne skylagringsfunksjonen fra et emne

Du kan bruke filer du har lagret på skylagringstjenester, i oppgaver, prøver, diskusjoner, dagbøker, meldinger og samtaler.

I en oppgave kan du for eksempel velge Legg til innhold for å åpne redigeringsprogrammet og velge Sett inn fra nettskylagring. Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer.

På små enheter kan du knytte Blackboard-appen til Google Disk, OneDrive og Dropbox for å få enkel tilgang til filene dine direkte i appen.


Legg til filer fra skylagringstjenester

Når du legger til filer fra en skylagringstjeneste, lager systemet en kopi av filene i emnet ditt. Det blir ikke lenket til filene. Eventuelle endringer du gjør i filer i emnet, har ingen innvirkning på filen som er lagret på skylagringstjenesten.

  1. Åpne redigeringsverktøyet. Fra menyenSett inn innhold velger du Sett inn fra skylagring.
  2. Velg en nettapp i menyen i forgrunnsvinduet for skylagringsfunksjonen, og velg én eller flere filer. Eventuelt kan du velge navnet på en mappe for å se innholdet i den og deretter velge en fil. Du kan også velge ZIP-filer (komprimerte filpakker). ZIP-filer forblir komprimerte når du legger dem til.
  3. Klikk på Velg for å legge til filene på siden.
    Learn Ultra import files using the Cloud Storage Service

Rediger innholdet ditt

Når du har lagt til innhold, kan du gå til menyen og velge Rediger for å gjøre endringer eller legge til mer innhold.

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsfunksjoner. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Er du klar? Velg Send, så er du ferdig.

Mer om innsending av oppgaver

Skylagringstjenester og delte datamaskiner

Hvis du bruker en datamaskin som også brukes av andre, bør du slette informasjonskapslene og nettstedsdataene når du har logget av. Da får ikke andre brukere tilgang til filene du har lagret på nettskylagringen.