Spørsmål fra studenter om oppgaver i Learn

Hvorfor kan jeg ikke åpne oppgaven min?

Hvis du trenger hjelp med problemer som dette, bør du kontakte læreren din eller skolens IT-avdeling. Hvis du er usikker på hvordan du kan kontakte IT-avdelingen, kan du se etter den på institusjonens nettsted. Du kan også søke på nettet etter institusjonens navn + Blackboard + hjelp eller støtte. Sørg også for at du bruker en støttet nettleser og et støttet operativsystem for Blackboard-versjonen som brukes av skolen din.


Hvorfor finner jeg ikke oppgaven min?

Læreren bestemmer når oppgavene blir tilgjengelige. Du må kanskje oppfylle andre kriterier også for å få tilgang til oppgaven. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått først. Kontakt læreren din for å få mer informasjon.


Hvordan kan jeg sjekke at oppgaven er sendt inn?

Du kan sjekke at en oppgave er sendt inn. Velg oppgavelenken på Emneinnhold-siden. Det vises et panel med informasjon om datoen og klokkeslettet du sendte oppgaven på. Du ser Ikke vurdert frem til underviserenn vurderer oppgaven.

Mer om innsending av oppgaver

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du kan også åpne oppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger


Læreren min har ikke mottatt oppgaven min. Hva gjør jeg?

Du må diskutere dette med læreren.


Hvordan kan jeg redigere eller sende inn en oppgave på nytt?

Du kan ikke redigere innsendte oppgaver, men du kan kanskje sende dem inn på nytt. Du kan imidlertid ikke sende alle oppgaver på nytt. Sjekk om du kan sende inn en oppgave mer enn én gang. Hvis du ikke kan det og du har gjort en feil, må du kontakte læreren for å be om å få sende inn oppgaven på nytt.


Hvordan vet jeg om oppgaven min er vurdert?

Oppgaver vurderes ikke automatisk. Underviseren må vurdere hver oppgave og publisere vurderinger og tilbakemeldinger:

Hvis oppgaven er sendt inn og vurdert, ser du vurderingen i oppgaveraden. Du kan se mer informasjon ved å velge oppgavetittelen for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Mer om Mine resultater


Er gruppeoppgaver det samme som vanlige oppgaver?

Ikke helt. Læreren din kan opprette oppgaver du skal sende inn individuelt eller som en gruppe. Du kan gjøre alt det samme med gruppeoppgaver som med vanlige oppgaver. Ett medlem sender inn gruppeoppgaven for hele gruppen. Vurderingen du får, er den samme for alle gruppemedlemmene.

Mer om tilgang til og innsending av gruppeoppgaver


Kan jeg bare se en gruppeoppgave? Jeg er redd for at jeg må sende den inn for gruppen hvis jeg åpner den.

Du kan se gruppeoppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se gruppeoppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende prøven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Det du har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. Hvis enten du eller noen andre på gruppen allerede har startet på gruppeoppgaven, er arbeidet lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Du kan åpne gruppeoppgaven så mange ganger du vil, frem til noen i gruppen velger Send.

Mer om gruppeoppgaver