Hvor er oppgavevurderingene mine?

Oppgaver vurderes vanligvis ikke automatisk. Underviseren må vurdere hver oppgave og publisere vurderinger og tilbakemeldinger:

Hvis underviseren trenger å vurdere oppgaven din, vises Uten vurdering  i Vurdering-delen av sidepanelet for oppgaven.

Underviseren kan velge å ikke vise riktige svar for spørsmål som får automatisk poengsum før alle studentene har sendt inn. Det vises et banner øverst i vurderingen med denne informasjonen. Kom tilbake senere for å se om svarene er blitt vist.

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen min for å se vurderingen.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Mer om aktivitetsstrømmen

Du kan også åpne oppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Mer om farger på vurderingspillen

Mer om null poeng for sene innleveringer

Gå gjennom undervisers tilbakemelding i Bb-merknader

Når du sender inn et vedlegg for en oppgave, ser du innsendingen din i den nye Bb Annotation Viewer. I den nye menyen får du et sidepanel for sammendragsvisning, side-og visningsinnstillinger, søkefunksjoner, og du kan skrive ut og laste ned innsendingen. Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Mange filtyper kan åpnes i visningen, men kun underviseren din kan kommentere disse filtypene:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari. Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning. Eventuelt støttes ikke filen.

Fra 10. desember 2020: er det en maksimal filstørrelsegrense på 300 MB for å garantere god ytelse og at datatap unngås. Sørg for at innsendingene dine samsvarer med det.

 

Bb Annotate viewer, showing a crossed out sentence in blue and several comments from an instructor
 1. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, merknader- eller bokmerkevisninger for innsendingen.

  Når du velger merknader i sidepanel for sammendragsvisningen, identifiseres den ikke i dokumentet.

 2. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.
 3. Panorer: Flytt innsendingen på siden.
 4. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.
 5. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

  Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

 6. Søk: Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere arbeidet ditt, kan du velge Vis vurderingsmatrise-ikonet for å se mer informasjon.


Gi poeng til endringer i spørsmål

Underviseren kan endre poengene for de ulike spørsmålene når vurderingen er fullført. Oppdaterte vurderinger vises både i aktivitetsstrømmen og på Vurderinger-siden.

Underviseren kan også gi full poengsum for spørsmål som ikke ble skikkelig dekket eller forklart i forelesningen. Når vurderingen er ferdig, kan du se hvilke spørsmål underviseren har gitt full poengsum. Full poengsum er gitt vises ved siden av vurderingspillen og i svardelen.

This is how students view full credit given for a question.

Vis min vurderte oppgave i nettleseren

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Gå gjennom underviserens tilbakemelding

Når du sender inn et vedlegg for en oppgave, ser du innsendingen din i Bb Annotation-visningen. I den nye menyen får du et sidepanel for sammendragsvisning, side-og visningsinnstillinger, søkefunksjoner, og du kan skrive ut og laste ned innsendingen. Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Mange filtyper kan åpnes i visningen, men kun underviseren din kan kommentere disse filtypene:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

 

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari. Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, støttes ikke filen.

Fra 10. desember 2020: er det en maksimal filstørrelsegrense på 300 MB for å garantere god ytelse og at datatap unngås. Sørg for at innsendingene dine samsvarer med det.

Bb Annotate viewer, showing a crossed out sentence in blue and several comments from an instructor

A. Sidepanel: Se miniatyrbilder-, kontur-, merknader- eller bokmerkevisninger for innsendingen.

Når du velger merknader i sidepanel for sammendragsvisningen, identifiseres den ikke i dokumentet.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer: Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

E. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

F. Søk: Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere arbeidet ditt, kan du velge Vis vurderingsmatrise-ikonet for å se mer informasjon.


Vis vurderingsmatrisen

Du kan åpne en innsending med vurdering på Emneinnhold-siden for å åpne Detaljer og informasjon-panelet. Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere innsendingen, kan du velge Dette elementet gis vurdering med vurderingsmatrise for å åpne vurderingsmatrisen sammen med oppgaven.

Du kan utvide individuelle kriterier for å gå gjennom prestasjonsnivåene. De tildelte prestasjonsnivåene er fremhevet.

This is how students view their grades on a rubric.

Vurderinger med flere forsøk

Hvis underviseren tillater det, kan du sende inn mer enn ett forsøk per oppgave. Underviseren velger hvordan han eller hun vil beregne vurderingen hvis du sender flere innsendinger.

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk som er gitt vurdering
 • Siste forsøk som er gitt vurdering
 • Forsøk som er gitt høyest vurdering
 • Forsøk som er gitt lavest vurdering

Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven, kan du se vurderingen du har fått, samt hvordan den er beregnet. Velg vurderingen for å se detaljer og gå gjennom innsendingene dine.

Innsendinger-panelet kan du se hvilke forsøk som har vurderinger og tilbakemeldinger. Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan se gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemelding-panelet hvis underviseren har lagt inn kommentarer.

Mer om gruppevurderinger og -tilbakemeldinger

Mer om opptak med tilbakemelding

Hvis underviseren har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan du lese tilbakemeldingen for hvert forsøk. Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for elementet.

Example of a grade override from the student view

Hvis du sendte inn oppgaven etter innleveringsfristen, vises det en varsling om sen levering på Innsending-panelet og oppgavesiden.

Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om Emnevurderinger-siden