Legg til tekst

Redigeringsverktøyet vises alle steder hvor du kan formatere tekst – for eksempel i oppgaver, prøver og diskusjoner.

Du kan legge til punktlister, nummererte lister, fet skrift og kursiv. Bruk Tekststil-menyen til å lage overskrifter.

Du kan også oppnå matteredigeringen for å legge inn matematiske formler i teksten din. WIRIS-redigeringsprogrammet åpnes i et nytt vindu.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.


Legg til lenker

Du kan legge til lenker i tekst når du jobber i redigeringsprogrammet. Bare velg Sett inn / rediger lenke-ikonet (kjedesymbolet) for å sette inn en lenke. Skriv eller lim inn lenkenettadressen og lenketeksten. Du må bruke http://-protokollen. Velg Sett inn for å lagre lenken.

Du kan også legge til lenker i tekst du allerede har skrevet. Merk teksten og velg Sett inn / rediger lenke-ikonet. Lenketeksten genereres automatisk basert på teksten du har merket i redigeringsverktøyet.