Pare sammen-spørsmål kan være nokså kompliserte. I dette temaet har vi tatt med studenttrinn for interaksjoner med tastaturet, VoiceOver og JAWS®.

Spesifikasjoner for testtrinn:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / tastatur
 • Mac OSX 10.11.6 / Safari 11.1 / VoiceOver
 • Windows 10 Home / Firefox 61.0 / JAWS 2018

Tastaturinteraksjon

 1. Ved åpning for første gang ser det ut til at fokuset er borte.
 2. Trykk på Tab for å sette fokuset på den første pilen for svaralternativer for det første samsvarende spørsmålet.
 3. Trykk på mellomrom for å aktivere.
  1. Hvis det ikke er valgt noe element, flyttes fokuset til den første alternativknappen i listen.
  2. Hvis det allerede er valgt et alternativ, flyttes fokuset dit.
 4. Du kan finne ut hvordan du navigerer og velger et svar, ved å se Naviger blant mulige svar: Tastatur.
 5. Trykk på Esc for å avbryte og gå ut av svarene.
  • Fokuset flyttes tilbake til pilen for svaralternativer.
 6. Når du er klar til å sende inn oppgaven, kan du trykke på Tab til du kommer til Send-knappen og så trykke på mellomrom.
 7. Fokuset flyttes til Send oppgaver-overskriften i dialogboksen som åpnes.
 8. Trykk på Tab igjen for å gå til Send-knappen. Da lukkes dialogboksen, og du kommer tilbake til siden med detaljer og informasjon om oppgaven.
 9. Finn frem til innsendingsinformasjonen under Vurdering.

Naviger blant mulige svar: Tastatur

 1. Du kan navigere i listen med oppover- og nedoverpilene.
  • Fokusalternativet velges.
 2. Naviger med nedoverpilen.
  1. Trykk på Tab for å samhandle med de fokuserte elementene for de ulike alternativknappene, for eksempel videoer, bilder og lenker.
  2. Du kan gå tilbake til alternativknappen ved å trykke på Shift + Tab. Deretter kan du navigere mellom alternativknappene med oppover- og nedoverpilene igjen.
 3. Trykk på mellomrom for å samhandle med elementene som er tilknyttet alternativknappen.
 4. For bilder som vises sammen med annet innhold, vises det en større versjon.
  1. Trykk på Esc for å lukke den store versjonen, så går fokuset tilbake til bildet.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen.
 5. Videoer åpnes i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på videoen.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for videoen.
 6. Lenker åpnes i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på lenken.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for lenken.
 7. For dokumenter og vedlegg kan du flytte fokuset til ellipsen og trykke på mellomrom.
  1. Fokuset flyttes til alternativet for å laste ned filen.
  2. Velg det for å laste den ned.
  3. Når filen er lastet ned, kan det hende du må navigere tilbake til spørsmålene basert på hvor filen er.
 8. Når du vil velge et alternativ, bør du dobbeltsjekke at fokuset er på den riktige alternativknappen. Trykk på Shift + Tab hvis du fortsatt er i alternativknappens interaktive innhold.
 9. Trykk på Enter eller mellomrom for å velge det fokuserte elementet.
  • Alternativene lukkes, og fokuset går tilbake til pilen for svaret.
 10. Trykk på Tab igjen for å flytte fokuset til svaret for det neste spørsmålet, og gjenta navigasjonsprosessen.

VoiceOver-interaksjon

 1. Når du åpner en oppgave, sier VoiceOver at du er på overskriftsnivå 1 og så navnet på oppgaven.
 2. Du kan raskt gå til oppgaveinnholdet ved å trykke på Control + Tilvalg + Kommando + H for å gå til overskrift 2 for oppgaveinnhold.
 3. Trykk på Control + Tilvalg + høyre pil for å gå til spørsmålsnummeret, det totale antallet poeng og så informasjon om spørsmålet og en beskrivelse.
 4. Det neste settet er spørsmål og svar. De fungerer i par.
  1. Hvert spørsmål har for eksempel én «forgrunnsknapp» for svar.
  2. Den beste måten å navigere på er å trykke på Control + Tilvalg + høyre pil etter spørsmålsbeskrivelsen. VoiceOver informerer om at du er kommet til spørsmålet og så at du er kommet til svarene.
 5. Når du hører at du er kommet til svarene, er det best å trykke på Control + Tilvalg + Kommando + J for å gå til knappen for det første svaret.
  • VoiceOver leser opp spørsmålsnummeret, spørsmålsteksten og så at det er en skjult forgrunnsknapp.
 6. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne alternativlisten.
  1. Hvis den allerede er valgt, flyttes fokuset til den første alternativknappen i listen.
  2. Hvis det allerede er valgt et alternativ, flyttes fokuset til den aktuelle alternativknappen.
 7. Du kan finne ut hvordan du navigerer og velger et svar, ved å se Naviger blant mulige svar: VoiceOver.
 8. Trykk på Esc for å avbryte og gå ut av svarene.
  • Fokuset flyttes tilbake til spørsmålsnummeret, spørsmålsteksten og den skjulte forgrunnsknappen.
 9. Når du er klar til å sende inn oppgaven, må du finne frem til Send-knappen. Du kan enten gå til skjemamenyen og finne Send der eller trykke på Control + Tilvalg + Kommando + J for å navigere mellom skjemaelementene.
 10. Når Send-knappen er aktivert, flyttes fokuset til nettdialogboksen for innsending av oppgaven.
 11. Trykk på Tab igjen for å gå til Send-knappen. Da lukkes dialogboksen, og du kommer tilbake til siden med detaljer om oppgaven. Fokuset er på oppgavenavnet på overskriftsnivå 1.
 12. Du kan raskt bekrefte hvor du er, ved å søke etter «Sendt» eller hente opp lenkemenyen og finne frem til lenken for når innsendingen ble sendt.

Naviger blant mulige svar: VoiceOver

 1. Du kan navigere i listen med oppover- og nedoverpilene.
  • Fokusalternativet velges.
 2. Naviger med nedoverpilen.
  1. Trykk på Tab for å samhandle med de fokuserte elementene, for eksempel videoer, bilder og lenker.
  2. Du kan gå tilbake til alternativknappen ved å trykke på Shift + Tab. Deretter kan du navigere mellom alternativknappene med oppover- og nedoverpilene igjen.
 3. For bilder som vises sammen med annet innhold, kan du trykke på Enter for å se en større versjon.
  1. Trykk på Esc for å lukke den store versjonen, så går fokuset tilbake til bildet.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen.
 4. For videoer kan du trykke på Enter, så åpnes de i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på videoen.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for videoen.
 5. For lenker kan du trykke på Enter, så åpnes de i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på lenken.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for lenken.
 6. For dokumenter og vedlegg må du først sette fokuset på den skjulte «Flere alternativer»-forgrunnsknappen (for spørsmålet eller svaret).
 7. Trykk på mellomrom for å åpne menyen.
  1. Fokuset flyttes til Last ned filen-elementet i menyen.
  2. Trykk på mellomrom for å velge.
  3. Fokuset blir værende på Flere alternativer-knappen når filen er lastet ned.
 8. Når fokuset er flyttet til alternativknappen du vil bruke som svar, kan du trykke på Enter eller mellomrom.
  • Alternativene lukkes, og fokuset går tilbake til pilen for svaret.
 9. Trykk på Tab igjen for å flytte fokuset til svaret for det neste spørsmålet, og gjenta navigasjonsprosessen.

JAWS-interaksjon

 1. Når du åpner oppgaven, sier JAWS navnet på overskriftsnivå 1 for oppgaven.
 2. Du kan komme raskt til oppgaveinnholdet ved å trykke på «h» eller «2». Da kommer du til overskriften for oppgaveinnholdet.
 3. Trykk på nedoverpilen for å gå til spørsmålsnummeret, det totale antallet poeng og så informasjon om spørsmålet og en beskrivelse.
 4. Det neste settet er spørsmål og svar. De fungerer i par.
  1. Hvert spørsmål har for eksempel én «knappemeny» med svar.
  2. Den beste måten å navigere på er å trykke på nedoverpilen igjen etter spørsmålsbeskrivelsen. JAWS informerer om at du er kommet til spørsmålet og så at du er kommet til svarene.
 5. Når du hører at du er kommet til svarene, er det best å trykke på «b» for å gå til knappen for det første svaret.
  • JAWS leser opp spørsmålsnummeret, spørsmålsteksten og så at det er en skjult forgrunnsknapp.
 6. Trykk på mellomrom for å aktivere og åpne alternativlisten.
  1. Hvis det ikke er valgt noe element, flyttes fokuset til den første alternativknappen i listen.
  2. Hvis det allerede er valgt et alternativ, flyttes fokuset til den aktuelle alternativknappen.
 7. Du kan finne ut hvordan du navigerer og velger et svar, ved å se Naviger blant mulige svar: JAWS.
 8. Trykk på Esc for å avbryte og gå ut av svarene.
  • Fokuset flyttes tilbake til spørsmålsnummeret, spørsmålsteksten og den skjulte forgrunnsknappen.
 9. Når du er klar til å sende inn oppgaven, må du finne frem til Send-knappen. Du kan enten gå til skjemamenyen og finne Send der eller trykke på «b» for å navigere mellom knappene.
 10. Når Send-knappen er aktivert, flyttes fokuset til dialogboksen for innsending av oppgaven.
 11. Trykk på Tab igjen for å gå til Send-knappen. Da lukkes dialogboksen, og du kommer tilbake til siden med detaljer om oppgaven. Fokuset er på oppgavenavnet på overskriftsnivå 1.
 12. Du kan raskt bekrefte hvor du er, ved å søke etter «Sendt» eller hente opp lenkelisten og finne frem til lenken for når innsendingen ble sendt.

Naviger blant mulige svar: JAWS.

 1. Du kan navigere i listen med oppover- og nedoverpilene.
  • Fokusalternativet velges.
 2. Sørg for at skjemamodus er på. Trykk om nødvendig på Enter for å aktivere skjemamodus.
 3. Naviger med nedoverpilen.
  1. Trykk på Tab for å samhandle med de fokuserte elementene, for eksempel videoer, bilder og lenker.
  2. Du kan gå tilbake til alternativknappen ved å trykke på Shift + Tab. Deretter kan du navigere mellom alternativknappene med oppover- og nedoverpilene igjen.
  3. Det kan hende du må trykke på Enter på nytt for å aktivere skjemamodus igjen.
 4. For bilder som vises sammen med annet innhold, kan du trykke på Enter for å se en større versjon.
  1. Trykk på Esc for å lukke den store versjonen, så går fokuset tilbake til bildet.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen.
 5. For videoer kan du trykke på Enter, så åpnes de i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på videoen.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for videoen.
 6. For lenker kan du trykke på Enter, så åpnes de i et nytt vindu.
  1. Når du går tilbake til oppgavevinduet, er fokuset fortsatt på lenken.
  2. Trykk på Shift + Tab for å flytte fokuset tilbake til alternativknappen for lenken.
 7. For dokumenter og vedlegg må du først sette fokuset på den «Flere alternativer»-knappen for den skjulte menyen (for spørsmålet eller svaret).
 8. Trykk på mellomrom for å åpne menyen.
  1. Fokuset flyttes til Last ned filen-elementet i menyen.
  2. Trykk på mellomrom for å velge.
  3. Fokuset blir værende på Flere alternativer-knappen når filen er lastet ned.
 9. Når fokuset er flyttet til alternativknappen du vil bruke som svar, kan du trykke på mellomrom.
  • Alternativene lukkes, og fokuset går tilbake til pilen for svaret.
 10. Trykk på Tab igjen for å flytte fokuset til svaret for det neste spørsmålet, og gjenta navigasjonsprosessen.