Prøver og spørreundersøkelser

På denne siden

  Hva er forskjellen mellom prøver og spørreundersøkelser?

  Lærerne bruker prøver til å vurdere hvor godt du ligger an i forhold til emneinnhold og -mål. Læreren angir poengverdier for prøvespørsmål. Du sender inn prøven til vurdering, og resultatene lagres. Du kan se vurderingen din så fort læreren har gjort den tilgjengelig.

  Lærere kan bruke spørreundersøkelser for å gjennomføre avspørringer og evalueringer. Spørreundersøkelser vurderes ikke. Svar på spørsmål i spørreundersøkelser er anonyme.

  Ultra-emnevisningen har for øyeblikket ikke støtte for spørreundersøkelser.


  Hvor får jeg tilgang til prøver og spørreundersøkelser?

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

  Du kan finne prøver og spørreundersøkelser i alle slags innholdsområder, læremoduler, læreplaner eller mapper.


  Tips til prøver

  Begynn på prøven så fort som mulig. Hvis læreren din gjør prøven tilgjengelig i tre dager, bør du planlegge å ta prøven tidlig på den første dagen. Da har du tid til å kontakte teknisk støtte og læreren hvis du støter på problemer,.

  Les alle instruksjonene. Hvis du har problemer med prøven eller å forstå spørsmålene, bør du kontakte læreren med en gang.

  Sjekk Internett-tilkoblingen din.

  • En kablet tilkobling er vanligvis mer pålitelig enn en trådløs.
  • Sjekk med læreren og institusjonen din før du tar en prøve via mobildata. Du fleste institusjoner anbefaler at du unngår mobildatatilkoblinger. Unntak: Institusjonen din har et Blackboard Mobile-kompatibelt nettsted med en tilgjengelig Blackboard-app og underviseren har laget en mobilkompatibel prøve.

  Ikke oppdater siden, lukk vinduet eller bruk nettleserens tilbakeknapp når du tar prøven. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte læreren umiddelbart.


  Ta en prøve eller spørreundersøkelse

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar prøver.

  Naviger til en prøve eller spørreundersøkelse, og velg tittelen. Velg Begynn på den neste siden. Læreren kan kreve at du skriver inn et passord for å begynne. Skriv eventuelt inn passordet, og velg Send. Systemet fortsetter å be om et gyldig passord helt til du skriver inn det riktige.

  Ikke bruk tilbakeknappen i nettleseren når du tar prøver eller spørreundersøkelser, ettersom det kan føre til tap av data. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte læreren umiddelbart.

  Ta en prøve eller spørreundersøkelse-siden

  Se detaljene. Øverst på alle prøver og spørreundersøkelser kan du se informasjon om flere forsøk, tidtakeren, navigasjon og eventuelle valgfrie beskrivelser og instruksjoner. Du blir også informert om du må fullføre prøven eller spørreundersøkelsen når du har åpnet den. Velg pilene ved siden av informasjonsdelen for å skjule eller vise den.

  Mer om tvungen fullføring og ingen muligheter for å gå tilbake

  Hvis læreren har bestemt at en prøve eller spørreundersøkelse skal være tidsbegrenset, blir du informert om det. Med tidtakerfeltet har du oversikt over hvor mye tid som er igjen.

  1. Send automatisk: Prøven eller spørreundersøkelsen lagres og sendes automatisk når tiden går ut. Innsendt-siden vises.

   –ELLER–

  2. Fortsett etter at tiden har gått ut: Du får ingen automatisk straff hvis du fortsetter etter at tiden har gått ut Det er imidlertid læreren som bestemmer hvilken poengsum du skal få. Snakk med læreren hvis du har spørsmål om denne innstillingen. Når du sender inn prøven eller spørreundersøkelsen, blir den totale tiden du har brukt, lagret og vist for læreren din.

   Hvis du lagrer og lukker, fortsetter tidtakeren å gå. Du kan for eksempel starte på tirsdag, lagre og lukke og så fullføre prøven på torsdag. Tidtakeren viser at du har brukt 48 timer på å fullføre.

  Se fullførte spørsmål. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan velge et spørsmålsnummer for å gå direkte til det aktuelle spørsmålet. Velg pilene ved siden av statusdelen for å skjule eller vise den.

  Svarene dine lagres automatisk. Du kan også velge Lagre svar ved siden av spørsmålene eller Lagre alle svar mens du jobber. Når du lagrer et svar, vises Lagret i raden for spørsmålet.

  Er du klar til å sende inn? Når du er ferdig, velger du Lagre og send. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk og læreren publiserer denne informasjon, ser du poengsummen din umiddelbart. Men læreren må vurdere noen spørsmålstyper, som langsvar, manuelt.

  Mer om tilbakemeldinger og vurderinger


  Se et prøvespørsmål med vurderingsmatrise

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser vurderingsmatriser.

  Hvis læreren har knyttet en vurderingsmatrise til et spørsmål av typen Langsvar, Filopplasting eller Kortsvar, velger du Vis vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du svarer på spørsmålet.


  Statusfeltet for tidtakeren

  Når du tar en prøve eller spørreundersøkelse med tidsbegrensning, vises tiden du har igjen, i statusfeltet. Velg pilene ved siden av tidtakeren for å skjule eller vise den.

  Tidtakervarsler vises når halvparten av tiden, 5 minutter, 1 minutt og 30 sekunder gjenstår. Når det bare gjenstår 1 minutt og 30 sekunder, blir statusfeltet gult. Ved 1 minutt blir advarselen rød, og ved 30 sekunder blir både statusfeltet og advarselen rød. Hvis du skuler tidtakeren, ser du ikke fargeendringene.


  Presentasjonsalternativer

  I informasjonsdelen av prøver eller spørreundersøkelser ser du hvilke presentasjonsalternativer underviseren har valgt.

  Hvis tving fullføring er aktivert, må du fullføre prøven eller undersøkelsen den første gangen du åpner den. Du kan ikke lukke og fortsette prøven eller spørreundersøkelsen senere. Du kan bruke Lagre-funksjonen for å lagre svarene dine, men du kan ikke lukke og gå inn på nytt.

  Hvis Gjør det mulig å gå tilbake ikke er tillatt, kan du ikke gå tilbake til spørsmål du allerede har besvart. Du får en feilmelding når du prøver å bruke Tilbake-funksjonen i prøven eller spørreundersøkelsen.

  Læreren kan velge å presentere spørsmålene alle på én gang eller ett om gangen.

  Med Alle på én gang vises alle spørsmålene samtidig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan endre svar etter at du har lagret dem.
  • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

  I ett-om-gangen-prøver vises spørsmålene enkeltvis. Bare ett spørsmål vises på skjermen om gangen. Du bestemmer selv når du er klar til å gå videre til neste spørsmål. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  • Naviger gjennom spørsmål. Bruk navigasjonspilene (<<, <, > eller >>). I Status for fullføring av spørsmål-delen ser du hvor prøven ligger, og hvor mange spørsmål den inneholder. Pilene vises ikke når det ikke er lov å gå tilbake.
  • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Spørsmål du har besvart frem til nå, lagres.
  • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

  Ta en prøve eller spørreundersøkelse på nytt

  Den første gangen du åpner en prøve eller spørreundersøkelse, blir du informert om at du har flere forsøk. Hvis læreren har angitt en grense for antall forsøk, blir antallet oppgitt. Du kan også se hvilket forsøk du begynner på.

  Når du går tilbake til en prøve eller spørreundersøkelse for å starte en ny innsending, kan du se hvor mange forsøk du har, og hvor mange du har brukt.

  Læreren bestemmer hvilken av poengsummene for prøveforsøkene som skal gjelde for vurderingen. Han eller hun kan for eksempel velge å bruke gjennomsnittet for alle forsøkene eller den høyeste poengsummen.


  Vurderinger og tilbakemeldinger

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om vurderinger og tilbakemelding for prøver.

  De fleste spørsmål i prøver vurderes automatisk. Læreren definerer de korrekte svarene og tilordner alle spørsmålene poeng. Systemet godkjenner svarene og tildeler en poengsum.

  Langsvar-, Filopplasting- og Kortsvar-spørsmål vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere disse spørsmålstypene manuelt. Vurderinger for prøver med disse spørsmålstypene publiseres når læreren er ferdig med vurderingene og tillater det.

  Læreren kan bruke vurderingsmatriser for å vurdere Langsvar-, Filopplasting- eller Kortsvar-spørsmål. Han eller hun kan også gjøre vurderingsmatrisen tilgjengelig for deg. Når du går gjennom den vurderte prøven for første gang, velger du Vis vurderingsmatrise for å se vurderingskriteriene for spørsmålene.

  Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk og læreren publiserer denne informasjon, ser du kanskje poengsummen din umiddelbart etter at du har tatt en prøve. Læreren kan også velge en dato når poengsummene for en prøve skal publiseres, sånn at alle i klassen har tatt prøven før resultatene publiseres.

  Når du har tatt en prøve, avhenger resultatet av alternativene læreren har valgt. Læreren kan for eksempel velge at bare den endelige poengsummen for én prøve skal vises, mens det for en annen vises både riktige svar og endelig poengsum. Tilbakemeldingen omfatter ett eller flere av disse elementene:

  • Endelig poengsum
  • Innsendte svar
  • Riktige svar
  • Tilbakemelding for spørsmålene

  Du kan se tilbakemeldingen og vurderingene ved å velge prøven i innholdsområdet eller Mine resultater. Velg vurderingslenken i Beregnet vurdering-kolonnen på Vis forsøk-siden for å åpne prøven, svarene dine og eventuell tilbakemelding fra læreren.

  Mer om vurderinger


  ULTRA: Hvor finner jeg prøver?

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

  Velg navnet på prøven på Emneinnhold-siden. Det kan også hende læreren organiserer prøver i mapper. Ultra-emnevisningen har for øyeblikket ikke støtte for spørreundersøkelser.

  Du kan også finne prøver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen, såfremt læreren har lagt inn leveringsfrister. Hvis leveringsfristen for en prøve er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

  Når du har valgt en prøve, ser du Detaljer og informasjon-panelet. Du kan se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise. Du kan også se om leveringsfristen er passert, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

  Velg Start forsøk for å begynne. Hvis du har startet prøven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Fortsett forsøk for å fortsette.

  Sen levering

  Hvis du åpner en prøve etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet samt på prøvesiden. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

  På prøvesiden ser du også at du har sendt inn for sent.

  Mer om vurderinger for flere forsøk


  ULTRA: Ta prøver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar prøver.

  Se detaljene. I panelet til høyre kan du se all informasjon du trenger for å fullføre en prøve, deriblant leveringfrist,maksimal poengsum og detaljer om vurderingsmatrisen (hvis underviseren har lagt til en slik).

  Skriv eller velg svarene dine. Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet. Arbeidet ditt lagres automatisk mens du skriver. Trenger du å endre noe? Bare velg svaret ditt.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Se filer. Læreren legger kanskje ved filer du trenger for å fullføre en prøve.

  Mer om hvordan du ser vedlagte filer

  Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge snakkebobleikonet. Alle kan være med i prøvesamtaler – også underviseren.

  Mer om prøvesamtaler

  Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Svarene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

  Send prøven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk, ser du poengsummen din umiddelbart. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Innsendingen merkes med Venter hvis den må vurderes av en lærer. Velg hva som helst i Vurdering-delen på Detaljer og informasjon-panelet for å gå gjennom det du har sendt inn.

  Hvis underviseren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

  Hvis læreren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det.

  Legg til tekst og filer

  Du kan legge til tekst og filer på slutten av en prøve. Det kan hende læreren ber deg om å legge ved en fil med kilder. Eventuelt kan du legge til kommentarer for prøven. Etter at du har lagt til innhold, kan du velge plusstegnet der du vil legge til mer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil. Det er bare lærerne som kan se innholdet du har lagt til.

  Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsprogrammet. Du kan skrive kommentarer om prøven, ta med kilder for Langsvar-spørsmål eller legge ved en lydfil eller et bilde. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter. Hvis du klikker utenfor tekstboksen, lagres arbeidet automatisk.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Legg til filer. Du kan se etter filer på datamaskinen din eller i OneDrive. Du kan dra filer fra datamaskinen din, for eksempel Word-dokumenter eller lydfiler. Du kan ikke legge til mapper med elementer. Du blir spurt om du vil legge til enkeltelementene i mappen. Det er institusjonen som kontrollerer den maksimale filstørrelsen for opplasting.

  Hvis du tar en prøve på en mobilenhet, vises dette alternativet som «Last opp fra enhet».

  OneDrive: Microsoft OneDrive er en skybasert lagringsplattform for filer og bilder. Du kan få tilgang til OneDrive fra flere enheter. Filene du legger til, er kopier. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra OneDrive, vises direkte i nettleseren. Hvis du velger en mappe med filer i OneDrive, fjernes innholdet fra mappen, og så vises det i stedet som enkeltelementer i prøven

  Du kan ikke åpne OneDrive på små enheter.

  Visningsalternativer for medier

  Hvis det støttes i nettleseren, vises mediefilene du legger til i prøver, som standard direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra OneDrive.

  Velg Flere alternativer-ikonet foren mediefil for å åpne menyen, og velg deretter Rediger fil. I panelet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefiler skal vises i prøven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise svært store filer som vedlegg læreren kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

  Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst leses høyt av skjermlesere og hjelper til med å beskrive det enkelte brukere ikke kan se. Alternativ tekst kan ikke bestå av mer enn 100 tegn.

  Endre rekkefølge på tekst og filer

  Hold markøren over en tekstblokk eller fil for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte en tekstblokk eller fil til en annen plassering.

  Du kan også flytte elementer med tastaturet.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

  ULTRA: Gruppeprøver

  Det finnes ikke noe eget område for grupper i Ultra-emnevisningen. I stedet kan lærere opprette gruppeprøver som studenter kan samarbeide om.

  Emneinnhold-siden står gruppenavnet etter tittelen på gruppetesten. Gruppemedlemmenes navn vises når du åpner og jobber med en prøve.

  Hvis læreren har aktivert samtaler, kan du velge snakkebobleikonet øverst til høyre. Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål om gruppeprøven. Du kan ha samtaler med hele klassen, bare gruppen eller begge deler.

  Du kan også bruke Collaborate Ultra til å møte gruppen virtuelt hvis emnet bruker Collaborate og læreren har aktivert samtaler. For å åpne Collaborate-rommet til gruppen må du åpne gruppeoppgaven, velge snakkebobleikonet i hjørnet øverst og velge Min gruppe i listen. Kameraikonet for Collaborate vises i hjørnet øverst. Velg ikonet for å bli med.

  Kom i gang som Collaborate Ultra-deltaker

  Jobb med gruppeprøver

  Når du jobber med gruppeprøver, kan du lagre utkast, så kan andre gruppemedlemmer endre dem. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Når et gruppemedlem begynner å jobbe med en gruppeprøve, låses prøven så andre ikke kan redigere den. De andre gruppemedlemmene kan be om redigeringstilgang, og da er det opp til personen som har kontroll, å godkjenne eller avvise forespørselen.

  Ta kontroll over en prøve

  1. Åpne prøven. Hvis et annet gruppemedlem redigerer prøven, vises det et blyantikon ved siden av vedkommendes navn.
  2. Velg Ta kontroll for å sende en forespørsel til gruppemedlemmet som holder på med å redigere.
  3. Du ser en melding om at kontrollforespørselen er sendt. Hvis du ombestemmer deg, kan du trekke tilbake forespørselen.
  4. Personen som jobber med prøven, blir varslet og må enten godkjenne eller avvise forespørselen din.
  5. Hvis forespørselen godkjennes, låses prøven opp, og du kan redigere. Du ser en melding hvis forespørselen blir avvist.

  Den som redigerer, kan gi tilgang til noen andre og nekte deg tilgang. Du kan be om tilgang på nytt senere. Det kan også være lurt å sende en melding til de andre i gruppen, for å koordinere hvem som jobber med prøven på bestemte tider.

  Hvis du ser en av disse varslingene mens du jobber på en prøve, lagrer systemet arbeidet ditt automatisk. Du kan velge å forlate prøven og gi kontrollen til personen som spør om tilgang, eller du kan avvise forespørselen for å fortsette å jobbe.

  Send inn en gruppeprøve

  Det er bare ett medlem av gruppen som trenger å sende inn prøven. Du kan ikke redigere innholdet eller endre svar etter at prøven er sendt inn.

  Undervisere vurderer gruppeprøver på samme måte som prøver fra enkeltpersoner. Du ser bare din egen vurdering, men læreren kan gi gruppemedlemmene forskjellige vurderinger. Lærere kan gi forskjellige vurderinger hvis de mener at visse gruppemedlemmer har fortjent en annen vurdering enn resten av gruppen.

  Hvordan sjekker jeg om gruppeprøven vår er sendt?

  Du kan sjekke om en gruppeprøve er sendt.

  1. Når du sender inn en prøve, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen.
  2. Velg Vis innsending-lenken for å gå gjennom hva gruppen har sendt inn.

  Sjekk aktivitetsstrømmen for å se om gruppeprøven er vurdert. Når læreren legger ut vurderinger, finner du dem der. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din.

  Du kan åpne gruppeprøven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

  Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

  Mer om hvordan du åpner prøvevurderinger og tilbakemeldinger


  ULTRA: Se vedlagte filer

  Læreren bestemmer hvordan filene skal vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg.

  For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har du alternativer du kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Velg videoen for å se den i fullskjermmodus. Velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen og laste ned en fil.

  For mediefiler som vises som vedlegg, velger du Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Last ned fil for å åpne bildefiler i et nytt vindu eller en ny fane, eller for å laste ned Word-dokumenter, PDF-er eller lysbildepresentasjoner på datamaskinen du bruker. Med Vis fil-alternativer åpnes filer, for eksempel bilder, på emnesiden.

  For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene.


  ULTRA: Se vurderingsmatrisen

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser vurderingsmatriser.

  Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en prøve, kan du se den både før du åpner prøven, og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

  Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for prøven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.


  ULTRA: Vær en del av samtalen

  Hvis læreren har aktivert klassesamtaler, kan du diskutere prøven med både læreren og de andre i klassen når prøven er tilgjengelig. Du kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

  Du kan se samtalen ved å velge snakkebobleikonet i prøveraden på Emneinnhold-siden. Du kan også åpne samtalen øverst til høyre på prøvesiden eller innsendingssiden. Læreren kan lese det du og andre studenter skriver, og være med i samtalen.

  Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Du kan ikke redigere bidragene dine, men du kan velge Slett-ikonet for å fjerne dem. Læreren kan ved behov fjerne et hvilket som helst bidrag.


  Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk, ser du poengsummen din umiddelbart. Men læreren må vurdere noen spørsmålstyper, som langsvar, manuelt og deretter publisere prøvevurderingen og tilbakemeldingene.

  Når du logger på, ser du aktivitetsstrømmen din. Når vurderinger publiseres, finner du dem i aktivitetsstrømmen din. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis læreren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter prøvetittelen.

  Mer om aktivitetsstrømmen

  Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

  Mer om tilgang til vurderinger

  Du kan åpne prøven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Velg prøvetittelen på Emneinnhold-siden, så åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Velg hva som helst i Vurdering-delen for å gå gjennom det du har sendt inn, tilgjengelige riktige svar, vurderingen din og tilbakemeldinger. Hvis læreren har lagt inn tilbakemeldinger, kan du velge snakkebobleikonet for å se dem.

  For spørsmål der du kan velge mer enn ett svar, kan du velge Vis andre valg for å gå gjennom svaralternativene.

  Fargen på vurderingspillen for de ulike spørsmålene, samt den endelige prøvevurderingen, baseres på vurderingsskjemaet læreren har valgt. For vurderingsskjemaet som brukes som standard, tilordnes fargene på følgende måte:

  • > 90 % = grønn
  • 89–80 % = gul/grønn
  • 79–70 % = gul
  • 69–60 % = oransj
  • 59–50 % = rød

  Hvis læreren må vurdere spørsmål i prøven, ser du Venter i Vurdering-delen.


  ULTRA: Se filer med merknader

  Du kan legge inn filer til underviserne i slutten av prøver. Underviseren kan også lage prøver uten spørsmål, hvor du må laste opp en fil. Du kan for eksempel bli bedt om å laste opp en stiloppgave i stedet for å måtte svare på en tradisjonell avsluttende prøve med svaralternativer. Eventuelt kan du bli bedt om å laste opp undersøkelsesresultater du har funnet.

  Disse filtypene åpnes direkte i nettleseren, og underviserne kan legge inn merknader i dem:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Undervisere kan se andre dokumenttyper i nettleseren, for eksempel bilder og videoer, men de kan ikke legge inn merknader i dem.

  Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning.

  Hold markøren over et kommentarikon for å se kommentarer fra underviseren. Velg fremhevet tekst for å se om underviseren har lagt inn en kommentar. Du kan også zoome inn og ut samt navigere til andre sider i filen.

  Velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen, og velg deretter Skjul filen eller Last ned filen. I tillegg kan du laste ned og skrive ut filen fra menyen i det innebygde visningsprogrammet. Merknader vises ikke i nedlastede eller utskrevne filer.


  ULTRA: Vurderinger for flere forsøk

  Hvis underviseren tillater det, kan du sende inn flere forsøk for samme prøve. Underviseren velger hvordan han eller hun vil beregne vurderingen hvis du sender flere innsendinger.

  • Gjennomsnitt av alle forsøk
  • Første forsøk som er gitt vurdering
  • Siste forsøk som er gitt vurdering
  • Forsøk som er gitt høyest vurdering
  • Forsøk som er gitt lavest vurdering

  Detaljer og informasjon-panelet for prøven, kan du se vurderingen du har fått, samt hvordan den er beregnet. Velg vurderingen for å se detaljer og gå gjennom innsendingene dine.

  Innsending-panelet ser du beregningsmetoden, sluttvurderingen som er registrert i vurderingsboken for emnet, samt poengene du har oppnådd for hvert forsøk. Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for prøven.

  Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet, gå gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemeldinger-feltet hvis underviseren har lagt inn kommentarer.

  Hvis du sendte inn prøven etter innleveringsfristen, vises det en varsling om sen levering på Innsending-panelet og prøvesiden.

  Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

  Mer om Emnevurderinger-siden