Hva er forskjellen mellom prøver og spørreundersøkelser?

Lærerne bruker prøver til å vurdere hvor godt du ligger an i forhold til emneinnhold og -mål. Læreren angir poengverdier for prøvespørsmål. Du sender inn prøven til vurdering, og resultatene lagres. Du kan se vurderingen din så fort læreren har gjort den tilgjengelig.

Lærere kan bruke spørreundersøkelser for å gjennomføre avspørringer og evalueringer. Spørreundersøkelser vurderes ikke, men vises som fullførte eller ikke fullførte. Svar på spørsmål i spørreundersøkelser er anonyme.

Ultra-emnevisningen har for øyeblikket ikke støtte for spørreundersøkelser.


Hvor får jeg tilgang til prøver og spørreundersøkelser?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

Du kan finne prøver og spørreundersøkelser i alle slags innholdsområder, læremoduler, læreplaner eller mapper.


Tips til prøver

Begynn på prøven så fort som mulig. Hvis læreren din gjør prøven tilgjengelig i tre dager, bør du planlegge å ta prøven tidlig på den første dagen. Da har du tid til å kontakte teknisk støtte og læreren hvis du støter på problemer,.

Les alle instruksjonene. Hvis du har problemer med prøven eller å forstå spørsmålene, bør du kontakte læreren med en gang.

Sjekk Internett-tilkoblingen din.

 • En kablet tilkobling er vanligvis mer pålitelig enn en trådløs.
 • Sjekk med læreren og institusjonen din før du tar en prøve via mobildata. Du fleste institusjoner anbefaler at du unngår mobildatatilkoblinger. Unntak: Institusjonen din har et Blackboard Mobile-kompatibelt nettsted med en tilgjengelig Blackboard-app og underviseren har laget en mobilkompatibel prøve.

Ikke oppdater siden, lukk vinduet eller bruk nettleserens tilbakeknapp når du tar prøven. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte læreren umiddelbart.


Ta en prøve eller spørreundersøkelse

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar prøver.

Naviger til en prøve eller spørreundersøkelse, og velg tittelen. Velg Begynn på den neste siden. Læreren kan kreve at du skriver inn et passord for å begynne. Skriv eventuelt inn passordet, og velg Send. Systemet fortsetter å be om et gyldig passord helt til du skriver inn det riktige.

Ikke bruk tilbakeknappen i nettleseren når du tar prøver eller spørreundersøkelser, ettersom det kan føre til tap av data. Hvis du får problemer under en prøve, bør du kontakte læreren umiddelbart.

Ta en prøve eller spørreundersøkelse-siden

Se detaljene. Øverst på alle prøver og spørreundersøkelser kan du se informasjon om flere forsøk, tidtakeren, navigasjon og eventuelle valgfrie beskrivelser og instruksjoner. Du blir også informert om du må fullføre prøven eller spørreundersøkelsen når du har åpnet den. Velg pilene ved siden av informasjonsdelen for å skjule eller vise den.

Mer om tvungen fullføring og ingen muligheter for å gå tilbake

Hvis læreren har bestemt at en prøve eller spørreundersøkelse skal være tidsbegrenset, blir du informert om det. Med tidtakerfeltet har du oversikt over hvor mye tid som er igjen.

 1. Send automatisk: Prøven eller spørreundersøkelsen lagres og sendes automatisk når tiden går ut. Innsendt-siden vises.

  –ELLER–

 2. Fortsett etter at tiden har gått ut: Du får ingen automatisk straff hvis du fortsetter etter at tiden har gått ut Det er imidlertid læreren som bestemmer hvilken poengsum du skal få. Snakk med læreren hvis du har spørsmål om denne innstillingen. Når du sender inn prøven eller spørreundersøkelsen, blir den totale tiden du har brukt, lagret og vist for læreren din.

  Hvis du lagrer og lukker, fortsetter tidtakeren å gå. Du kan for eksempel starte på tirsdag, lagre og lukke og så fullføre prøven på torsdag. Tidtakeren viser at du har brukt 48 timer på å fullføre.

Se fullførte spørsmål. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan velge et spørsmålsnummer for å gå direkte til det aktuelle spørsmålet. Velg pilene ved siden av statusdelen for å skjule eller vise den.

Fjern svar på flervalgsspørsmål. Hvis du er usikker på om du har valgt riktig svar på et flervalgsspørsmål, kan du dobbeltklikke på det for å fjerne det.

Svarene dine lagres automatisk. Du kan også velge Lagre svar ved siden av spørsmålene eller Lagre alle svar mens du jobber. Når du lagrer et svar, vises Lagret i raden for spørsmålet.

Er du klar til å sende inn? Når du er ferdig, velger du Lagre og send. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk og læreren publiserer denne informasjon, ser du poengsummen din umiddelbart. Men læreren må vurdere noen spørsmålstyper, som langsvar, manuelt.

Mer om vurderinger og tilbakemeldinger


Se et prøvespørsmål med vurderingsmatrise

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser vurderingsmatriser.

Hvis læreren har knyttet en vurderingsmatrise til et spørsmål av typen Langsvar, Filopplasting eller Kortsvar, velger du Vis vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du svarer på spørsmålet.


Statusfeltet for tidtakeren

Når du tar en prøve eller spørreundersøkelse med tidsbegrensning, vises tiden du har igjen, i statusfeltet. Velg pilene ved siden av tidtakeren for å skjule eller vise den.

Tidtakervarsler vises når halvparten av tiden, 5 minutter, 1 minutt og 30 sekunder gjenstår. Når det bare gjenstår 1 minutt og 30 sekunder, blir statusfeltet gult. Ved 1 minutt blir advarselen rød, og ved 30 sekunder blir både statusfeltet og advarselen rød. Hvis du skuler tidtakeren, ser du ikke fargeendringene.


Presentasjonsalternativer

I informasjonsdelen av prøver eller spørreundersøkelser ser du hvilke presentasjonsalternativer underviseren har valgt.

Hvis tving fullføring er aktivert, må du fullføre prøven eller undersøkelsen den første gangen du åpner den. Du kan ikke lukke og fortsette prøven eller spørreundersøkelsen senere. Du kan bruke Lagre-alternativet for å lagre svarene dine, men du kan ikke lukke elementet og gå inn på nytt.

Hvis Gjør det mulig å gå tilbake ikke er tillatt, kan du ikke gå tilbake til spørsmål du allerede har besvart. Du får en feilmelding når du prøver å bruke Tilbake-alternativet i prøven eller spørreundersøkelsen.

Læreren kan velge å presentere spørsmålene alle på én gang eller ett om gangen.

Med Alle på én gang vises alle spørsmålene samtidig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Status for fullføring av spørsmål-delen viser et lagret-ikon for alle spørsmålene du har besvart. Du kan endre svar etter at du har lagret dem.
 • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

I ett-om-gangen-prøver vises spørsmålene enkeltvis. Bare ett spørsmål vises på skjermen om gangen. Du bestemmer selv når du er klar til å gå videre til neste spørsmål. Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Naviger gjennom spørsmål. Bruk navigasjonspilene (<<, <, > eller >>). I Status for fullføring av spørsmål-delen ser du hvor prøven ligger, og hvor mange spørsmål den inneholder. Pilene vises ikke når det ikke er lov å gå tilbake.
 • Lagre svar. Velg Lagre alle svar. Spørsmål du har besvart frem til nå, lagres.
 • Fullfør prøven eller spørreundersøkelsen. Velg Lagre og send. Du ser en bekreftelse og en kvitteringsside som bekrefter at prøven eller spørreundersøkelsen er fullført.

Ta en prøve eller spørreundersøkelse på nytt

Den første gangen du åpner en prøve eller spørreundersøkelse, blir du informert om at du har flere forsøk. Hvis læreren har angitt en grense for antall forsøk, blir antallet oppgitt. Du kan også se hvilket forsøk du begynner på.

Når du går tilbake til en prøve eller spørreundersøkelse for å starte en ny innsending, kan du se hvor mange forsøk du har, og hvor mange du har brukt.

Læreren bestemmer hvilken av poengsummene for prøveforsøkene som skal gjelde for vurderingen. Han eller hun kan for eksempel velge å bruke gjennomsnittet for alle forsøkene eller den høyeste poengsummen.


ULTRA: Hvor finner jeg prøver?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

Velg navnet på prøven på Emneinnhold-siden. Det kan også hende læreren organiserer prøver i mapper. Ultra-emnevisningen har for øyeblikket ikke støtte for spørreundersøkelser.

Du kan også finne prøver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen, såfremt læreren har lagt inn leveringsfrister. Hvis leveringsfristen for en prøve er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

Mer om sene leveringer

Når du har valgt en prøve, ser du Detaljer og informasjon-panelet. Du kan se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise. Du kan også se om leveringsfristen er passert, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om tidsbegrensninger

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan du se prøver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se prøven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende prøven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Hvis du har startet på prøven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Hvis imidlertid underviseren har lagt til en tidsbegrensning, åpnes det et popup-vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til prøven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt. Når du har startet, blir prøven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Undervisere kan også tilordne prøver til grupper med studenter. Gruppenavnet er oppført etter navnet på gruppeprøven.

Mer om gruppeprøver

Sen levering

Hvis du åpner en prøve etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet samt på prøvesiden. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

På prøvesiden ser du også at du har sendt inn for sent.

Mer om vurderinger for flere forsøk


ULTRA: Ta prøver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar prøver.

Se detaljene. I panelet til høyre kan du se all informasjon du trenger for å fullføre en prøve, deriblant leveringsfrist,maksimal poengsum og detaljer om vurderingsmatrisen (hvis underviseren har lagt til dette).

Skriv eller velg svarene dine. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer.

Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Se filer. Læreren legger kanskje ved filer du trenger for å fullføre en prøve.

Mer om hvordan du ser vedlagte filer

Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet.. Alle kan være med i prøvesamtaler – også underviseren.

Mer om prøvesamtaler

Legg til ytterligere innhold. I slutten av prøver kan du legge til kommentarer til underviseren eller tekst og filer som underbygger svarene dine.

Mer om hvordan du legger til ytterligere innhold

Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Svarene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp. Men hvis underviseren har lagt inn en tidsbegrensning, blir prøven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Send prøven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk, ser du poengsummen din umiddelbart. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Innsendingen merkes med Venter hvis den må vurderes av en lærer. Velg hva som helst i Vurdering-delen på Detaljer og informasjon-panelet for å gå gjennom innsendingen din.

Mer om prøvevurderinger

Hvis underviseren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

Hvis læreren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det.

Legg til ytterligere innhold

Velg Legg til innhold i slutten av en prøve for å åpne redigeringsverktøyet. Her kan du legge til tekst og filer som underbygger svarene dine. Det kan for eksempel hende at underviseren vil ha en fil med kilder. Du kan også legge til kommentarer om prøven. Det er bare lærerne som kan se innholdet du har lagt til.

Sett inn fra skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Mer om skylagring

Rediger innholdet ditt

Når du har lagt til innhold, kan du gå til menyen og velge Rediger for å gjøre endringer eller legge til mer innhold.

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Endre rekkefølge på tekst og filer

Hold markøren over en tekstblokk eller fil for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte en tekstblokk eller fil til en annen plassering.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

ULTRA: Se vedlagte filer

Det kan hende underviseren legger ved filer du må lese eller bruke for å svare på en prøve. Læreren bestemmer hvordan filene skal vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg.

Du kan velge tittelen på video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, for å åpne dem i nye vinduer. Det finnes kontroller for avspilling, pause og volum. Du kan se videofiler i fullskjermmodus. I tillegg kan du laste ned filen.

For mediefiler som vises som vedlegg, velger du Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Last ned fil for å åpne bildefiler i et nytt vindu eller en ny fane, eller for å laste ned Word-dokumenter, PDF-er eller lysbildepresentasjoner på datamaskinen du bruker. Med Vis fil-alternativer åpnes filer, for eksempel bilder, på emnesiden.

For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene.


ULTRA: Se vurderingsmatrisen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser vurderingsmatriser.

Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en prøve, kan du se den både før du åpner prøven, og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for prøven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.


ULTRA: Vær en del av samtalen

Hvis læreren har aktivert klassesamtaler, kan du diskutere prøven med både læreren og de andre i klassen når prøven er tilgjengelig. Du kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

Det vises en lilla sirkel sammen med samtaleikonet for å indikere ny aktivitet. Når du åpner en samtale, vises nye meldinger med et Ny-ikon, slik at du raskt kan se hvilke innlegg du ikke har sett.

Du kan se samtalen ved å velge Samtale i menyen for oppgaven på Emneinnhold-siden. Eventuelt kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet øverst til høyre på prøvesiden eller innsendingssiden. Læreren kan lese det du og andre studenter skriver, og være med i samtalen.

Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Du kan ikke redigere bidragene dine, men du kan velge Slett-ikonet for å fjerne dem. Læreren kan ved behov fjerne et hvilket som helst bidrag.


ULTRA: Prøver med tidsbegrensning

Læreren kan begrense hvor mye tid du har tilgjengelig til å sende inn en prøve. Hvis du har en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens du jobber med den.

Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til prøven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt.

Hvis du ser Se vurderingen i stedet for Start forsøket, er ikke prøven tidsbegrenset. Du trenger ikke å sende inn prøver uten tidsbegrensning når du åpner dem.

Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Tiden fortsetter å gå uansett om du aktivt jobber med prøven eller ikke. Hvis du lagrer et utkast eller går ut av prøvevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet ditt sendes inn når tiden er ute. Når du velger Lagre og lukk for å fortsette med prøven senere, får du en påminnelse om at tidtakeren fortsetter å telle ned.

Tidtakeren vises nederst i vinduet, så du ser hvor mye tid som er igjen. Arbeidet ditt lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.