About notification settings

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om varslingsinnstillinger.

I Blackboard Learn mottar du varslinger på følgende måter:

 • Mitt Blackboard: På Oppdateringer-siden ser du varslinger for alle emnene dine, og på Innlegg-siden ser du uleste diskusjoner, blogger, dagbøker og wikier.
 • E-post, tekstmeldinger eller talemeldinger: Du kan motta varslinger på følgende måter – hvis institusjonen din tillater det.
 • Moduler på emnets startside: I et emne via Moduler på emnets startside vises kun varslinger for det bestemte emnet.
 • Push-varslinger i Blackboard-appen: Hvis institusjonen din bruker Blackboard-appen, kan du få varslinger på enhetsskjermen.
 • Instrumentbord for varslinger: Instrumentbord for varslinger kan vises på Min institusjon-fanen som en annen metode for å se varslinger for alle emnene dine. Institusjonen kan endre navn på fanene.

Video: Notifications in the Original Experience (Students)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Varslingstyper

I Blackboard Learn varsles du når disse aktivitetene inntreffer:

 • Oppslag er tilgjengelige
 • Oppgaver er tilgjengelige
 • Oppgaver skal leveres eller skulle ha vært levert
 • Innhold er tilgjengelig
 • Et emne eller en organisasjon er tilgjengelig
 • En emnemelding er mottatt
 • Et element skal leveres
 • Et element er gitt vurdering
 • En spørreundersøkelse er tilgjengelig
 • En spørreundersøkelse skal leveres eller skulle ha vært levert
 • En prøve er tilgjengelig
 • En prøve skal leveres eller skulle ha vært levert
 • Du har uleste blogger, dagbøker og diskusjoner

Mer om push-varslinger i Blackboard-appen


Rediger varslingsinnstillingene dine

Administrer varslingsinnstillingene for alle emnene dine. Fra menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.

Institusjonen din avgjør om disse alternativene er tilgjengelige. Hvis institusjonen har definert varslingsinnstillinger, brukes disse innstillingene i stedet for de personlige innstillingene dine.

 1. Rediger generelle innstillinger: Velg e-postformat – meldinger for hver varsling eller et daglig sammendrag – og påminnelsesplan for leveringsfrister.
 2. Rediger flere varslingsinnstillinger samtidig: Endre varslingsinnstillingene for alle emnene dine på en gang. Du kan velge hvilke varslinger du vil motta og hvordan du vil ha dem.
 3. Rediger individuelle emneinnstillinger: Endre varslingsinnstillingene for ett enkelt emne.
 4. Rediger individuelle organisasjonsinnstillinger: Endre varslingsinnstillingene for én enkelt organisasjon.

Generelle varslinger

Med de generelle innstillingene kan du velge om du vil motta varslinger via e-post, samt om du vil motta påminnelser om leveringsfrister.

 1. Fra menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.
 2. Rediger varslingsinnstillinger-siden velger du Rediger generelle innstillinger.
 3. Generelle innstillinger-siden kan du velge å motta en e-post for hver varsling eller en daglig e-post med et sammendrag over alle dagens varsler.
  • Individuelle meldinger: E-poster sendes for hver varsling. Merk at antallet uleste diskusjonsmeldinger, blogginnlegg og dagbokinnlegg alltid sendes som daglige sammendrag. Underviseren kan sende en e-post om en viktig emne-kunngjøring, selv om du har deaktivert denne varslingstypen.
  • Daglig e-post med sammendrag: Alle varslinger samles og sendes én gang per dag på et klokkeslett institusjonen din har angitt.
 4. Velg Ja for å angi påminnelser for leveringsfrister, og velg hvor mange dager i forveien du vil motta påminnelsene. Slike påminnelser via e-post sendes som et sammendrag eller som frittstående e-postmeldinger – basert på alternativet du velger.
 5. Velg Send.

Velg hvordan og når du mottar varslinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om valg av varslingsinnstillinger.

Du kan velge hvilke typer varslinger du mottar, og hvordan du mottar dem.

 1. I menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten velger du Innstillinger og deretter Rediger varslingsinnstillinger.
 2. Rediger varslingsinnstillinger-siden velger du lenken for Emner jeg tar for å endre varslingsinnstillingene for alle emnene dine på én gang. Eventuelt kan du gjøre endringer for spesifikke emner. Velg et emnenavn i Rediger individuelle emneinnstillinger-delen.
 3. Endre innstillinger-siden må du sørge for at varslingsdestinasjonene er riktige. Hvis de ikke er det, må du endre personopplysningene dine.
 4. I Innstillinger-delen velger du hvordan du vil motta varslinger. Merk av i boksen øverst i en kolonne for å motta alle de valgte varslingene på samme måte. Fjern avmerkingen for varslinger du ikke vil motta.
  • Instrumentbord: Som standard vises alle typer varslinger på sidene Oppdateringer og Innlegg i Mitt Blackboard og på emners startsider. De vises også på instrumentbordet for varslinger hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene i fellesengasjement.
  • Mobil: Velg hvilke push-varslinger du vil skal se på mobilenheten din. Push-varslinger for Blackboard-appen vises på enhetsskjermen selv om du ikke åpner -appen.
  • E-post, SMS og tekst-til-tale: Varslingsmeldinger via e-post, SMS og tekst-til-tale sendes ved bruk av informasjonen i den personlige informasjonen din.
 5. Velg Send.

Varsler via e-post, mobil, SMS og tekst-til-tale er slått av som standard. Hvis du ikke ser noen kolonne for en varslingsmetode, er ikke alternativet tilgjengelig ved institusjonen din.

Du må velge Daglig e-post med sammendrag i de generelle varslingsinnstillingene for å velge varsler via e-post for følgende elementer:

 • Antall uleste diskusjonsmeldinger
 • Antall uleste blogginnlegg
 • Antall uleste dagbokinnlegg

Instrumentbord for varslinger

Instrumentbord for varslinger er et sted du kanskje kan se varslinger for alle emnene du er påmeldt. Hvis institusjonen din bruker det, vises Instrumentbord for varslinger som en sekundær fane på Min institusjon-fanen.

Informasjonen vises i bokser som kalles moduler, for eksempel Oppslag, Min huskeliste og Siste endringer. Systemet genererer informasjonen i hver modul. I Original-emnevisningen ser du varslinger for emnet du er i, på modulsidene.

Når du er i et emne, ser du kanskje Emnets startside på emnemenyen. Emnets startside ligner Instrumentbord for varslinger, men du ser bare varslingsmoduler for emnet du er i.

Mer om varslingsmodulene


Push-varslinger i Blackboard-appen

Det vises push-varslinger på mobilenheten din for emneaktiviteter. Hva slags push-varslinger som genereres, avhenger av om du bruker Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn.

Mer om push-varslinger i Blackboard-appen


Varslinger via SMS og tekst-til-tale

Det kan hende institusjonen din har meldinger via SMS (tekstmelding) og tekst-til-tale tilgjengelig. Blackboard Learn-systemet leverer som standard disse meldingstypene hvert 20. minutt. Institusjonen din kan angi et tidsområde for levering, slik at du ikke sender eller mottar meldinger midt på natten. Meldinger som opprettes utenfor tidsområdet for levering, sendes ikke før neste tidsområde starter.

 • Ved bruk av SMS kan lærere sende tekstmeldinger fra et Blackboard Learn-emne til studentenes mobiltelefoner. Lærere må sende en melding før studentene kan svare.
 • Med Tekst-til-tale blir varslinger på telefonen lest opp høyt. Dette alternativet er bare tilgjengelig når standardspråkpakken for systemet er angitt til engelsk eller spansk.

Hvis institusjonen har konfigurert meldinger via SMS og tekst-til-tale, er funksjonene oppført på Rediger varslingsinnstillinger-siden. Lærerne velger om de vil bruke disse verktøyene til å sende varslinger eller ikke. Du må legge til et mobilnummer på Personlig informasjon-siden og abonnere på meldinger via SMS og tekst-til-tale i varslingsinnstillingene.


ULTRA: About notification settings

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om varslinger.

Hvis du ser en liste med navnet ditt, vises emnene dine i Ultra-opplevelsen. Varslingssystemet er alltid på.

Varslingsinnstillinger-panelet i aktivitetsstrømmen kan du varsler du mottar om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Aktivitetsstrøm: Velg hvilke aktiviteter som skal vises på Strøm-siden din.
 • E-post: Hvis du vil ha varslinger på e-post, må du legge til en e-postadresse på profilsiden din. Deretter kan du velge hvilke aktiviteter du vil varsles om, samt hvor ofte du vil motta dem.
 • SMS: Hvis du vil ha tekstmeldinger (SMS) på mobiltelefonen, må du legge til et telefonnummer på profilsiden din. Deretter kan du velge hvilke aktiviteter du vil varsles om, samt hvor ofte du vil motta dem.
 • Push-varslinger: Meldinger dukker opp på din mobilenhet om du har installert  Blackboard-appen for studenter. Du kan velge hvilke varslinger som sendes til enheten din.

Mer om profilsiden din

Video: Notifications in the Ultra Experience (Students)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Velg hvordan og når du mottar varslinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du velger varslingsinnstillinger.

Du kan velge hvilke typer varslinger du mottar, og hvordan du mottar dem.

Gå til Aktivitetsstrøm-siden, og velg Strøminnstillinger-ikonet for å åpne Varslingsinnstillinger-panelet. Disse innstillingene finnes også på profilsiden din.

Strømvarslinger

Du kan velge hva slags aktivitet du vil se i strømmen. Velg Innstillinger for strømvarslinger-fanen for å åpne panelet.

Varslinger om leveringsfrister, vurderinger og tilbakemeldinger vises alltid i strømmen.

Du kan velge hvilke varslinger du mottar om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Institusjonskunngjøringer
 • Emneoppslag
 • Vurderte elementer må leveres
  • Vurderte elementer må snart leveres
  • Vurderte elementer skulle vært levert
 • Nytt innhold
  • Oppgave/prøve lagt til
  • Innhold lagt til
 • Vurderinger publisert
 • Ny diskusjon
 • Egne vurderinger og egen aktivitet
  • Ingen nylig aktivitet
  • Lav eller risikabel vurdering
  • Falt vurdering
  • Lav emneaktivitet
  • Økt vurdering
  • Emneaktivitet blant de beste 10 %
  • Vurdering blant de beste 10 %
 • Ny kalenderaktivitet
 • Nytt emne eller ny organisasjon
 • Bloggaktivitet
  • Blogginnlegg publisert
  • Blogginnlegg redigert
 • Dagbokaktivitet
  • Dagbokinnlegg publisert
  • Dagbokinnlegg redigert
 • Wiki-aktivitet
  • Wiki-side opprettet
  • Wiki-side redigert
  • Wiki-kommentar publisert

Du kan velge å motta alle eller noen varslinger for de ulike typene. Det vises en hake når du velger alle varslingene. Det vises en strek når du velger noen varslinger.

E-postvarslinger

Velg Innstillinger for e-postvarslinger-fanen for å åpne panelet.

Hvis du ikke har lagt til noen e-postadresse på profilsiden, ser du ingen alternativer på Innstillinger for e-postvarslinger-fanen.

Organisasjonsaktiviteter utløser ikke e-postvarslinger.

Du kan velge hvor ofte du mottar e-poster om aktivitet i alle Original- og Ultra-emnene dine:

 • Send meg e-post med en gang: Du mottar egne varslinger for hver aktivitet du velger i listen.
 • Send meg e-post én gang om dagen: Alle varslinger samles og sendes én gang per dag på et klokkeslett institusjonen din har angitt.

Velg hvilke varslinger du vil motta, i Send meg e-postvarslinger om disse aktivitetene-listen:

 • Nye elementer som kan gis vurdering
 • Nye meldinger
 • Nye diskusjonsmeldinger
 • Nytt innhold er lagt til
 • Nye og kommende leveringsfrister
 • Elementer som skulle vært levert
 • Nye emner er tilgjengelige

Fjern avmerkingen for eventuelle aktiviteter du ikke vil ha e-poster om.

Varslinger om emneaktivitet etter emnevisning
EmneaktivitetOriginal-emnevisningenUltra-emnevisningen
Nye elementer som kan gis vurderingOppgaver, prøver og spørreundersøkelser

Blogg-, dagbok-, wiki- eller diskusjonsaktivitet
Oppgaver og prøver
Nye meldingerJaJa
Nye diskusjonsmeldingerSendes bare i daglige e-posterSendes bare i daglige e-poster
Nytt innhold er lagt tilOppgaver, prøver og spørreundersøkelser er lagt til

Innholdselementer er lagt til
Oppgaver og prøver er lagt til

Innholdselementer er lagt til
Nye og kommende leveringsfrister

Sendes når en oppgave gjøres tilgjengelig og 24 timer før leveringsfristen

Sendes også når du manuelt legger til et element med leveringsfrist
Oppgaver, prøver og spørreundersøkelser skal leveres

Elementer skal leveres: Elementer som er lagt til manuelt i vurderingssenteret
Oppgaver og prøver skal leveres

Elementer skal leveres: Elementer som er lagt til manuelt i vurderingsboken
Elementer som skulle vært levertSene oppgaver og prøver

Sene spørreundersøkelser
Sene oppgaver og prøver
Nye emner er tilgjengeligeJaJa

Bare for Original-emner*

Du får alltid disse e-postvarslingene:

 • Kunngjøring tilgjengelig

Du får alltid disse e-postvarslingene når du velger å motta daglige e-poster:

 • Uleste blogg- og dagbokinnlegg
 • Ulest diskusjonsaktivitet (for både Original- og Ultra-emner)*

Du kan ikke fjerne varslinger fra daglige e-postvarsler.

SMS-varslinger

Velg Innstillinger for SMS-varslinger-fanen for å åpne panelet.

Hvis du ikke har lagt til noe telefonnummer på profilsiden, ser du ingen alternativer på Innstillinger for SMS-varslinger-fanen.

Organisasjonsaktiviteter utløser ikke SMS-varslinger.

Velg hvilke varslinger du vil motta, i Send meg SMS-varslinger om disse aktivitetene-listen:

 • Nye vurderinger og tilbakemeldinger
 • Nye meldinger

Fjern avmerkingen for eventuelle aktiviteter du ikke vil ha SMS om.

Varslinger om emneaktivitet etter emnevisning
EmneaktivitetOriginal-emnevisningenUltra-emnevisning
Nye vurderinger og tilbakemeldingerOppgaver, prøver og spørreundersøkelser

Blogg-, dagbok-, wiki- eller diskusjonsaktivitet
Oppgaver og prøver
Nye meldingerJaJa

Push-varslinger

Hvis du har Blackboard-mobilappen installert, kan du motta push-varslinger på mobilenheten din. Du kan administrere hvilke push-varslinger som sendes på følgende måter:

 • Blackboard på nettet: Logg på Blackboard i en nettleser, og naviger til Aktivitetsstrøm. Velg Strøminnstillinger ikonet. Fra Varslingsinnstillinger-panelet, velger du Innstillinger for push-varslinger-fanen.
 • Blackboard-appen: I appens Hovedmeny kan du trykke på Innstillinger. Administrer push-varslinger i appen.

Velg hvilke push-varslinger du vil motta for aktivitet i alle Ultra-emner:

 • Emnekunngjøringer *
 • Nytt innhold
 • Diskusjonsinnlegg og -svar fra underviseren
 • Diskusjonssvar i tråder du har startet
 • Nye vurderinger og tilbakemeldinger
 • Innleveringsdatoer** for kun disse innholdstypene
  • Prøver
  • Oppgaver
  • Diskusjoner
  • Kolonner for manuell vurdering
 • Ytterligere påminnelser for innleveringsdatoer – du kan konfigurere flere påminnelser for et visst antall dager før innleveringsfrist

*I de fleste tilfeller er push-varslinger for kunngjøringer slått på på systemnivået. Det er for øyeblikket ikke mulig å kontrollere push-varslinger i appen eller nettvisningen av Blackboard Learn. Hvis du ikke får noen push-varslinger for Ultra-emner, bør du kontakte skolens Blackboard-brukerstøtte.

**Push-varslinger for innleveringsdatoer vises alltid en dag før innleveringsfristen og kan ikke slås av slikt som andre push-varslingstyper.

Når en underviser endrer en leveringsfrist, genereres en ny push-varsling for Innleveringsfrist. Push-varslingen informerer ikke at det er en endret innleveringsfrist.