Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Emnevarslene setter agendaen.

I listen med navnet ditt kan du velge Emner for å gå til emnelisten. Den første gangen om dagen du logger på Ultra-emner, kan det hende du ser et popup-vindu med informasjon om følgende elementer:

  • Sene oppgaver og prøver
  • Oppgaver og prøver med leveringsfrist samme dag
  • Kalenderaktiviteter for samme dag
  • Emnemeldinger fra læreren

Velg et element for å gå til det, eller velg Forkast. Vinduet vises kun hvis varsler gjelder for den dagen.