Ikke gå glipp av noe som helst.

Det er ikke lett å sjonglere konkurrerende ansvar. Bruk kalenderen til å holde oversikt over kommende oppgaver, aktiviteter og andre leveringsfrister.

Elementer uten vurdering med leveringsfrister – for eksempel oppgaver – vises ikke automatisk i emnekalenderen.

Ser dette ukjent ut? Gå til videoen for «Ultra»-kalenderen.


Søk og naviger i kalenderen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du finner kalenderen.

Du kan gå til kalenderen fra emnet ditt, fra Verktøy-panelet på Min institusjon-fanen eller fra Mitt Blackboard-menyen.

 1. Se aktiviteter etter dag, uke eller måned.
 2. Bruk pilene for å gå til en annen måned.
 3. Velg plusstegnet (+) for å opprette en ny aktivitet. Du kan også velge en dato for å opprette en aktivitet. Tilordne aktiviteten riktig kalender, velg dato og tidspunkt og legg til en beskrivelse.

  Studenter kan ikke opprette aktiviteter på emne- og institusjonskalendere.

 4. Velg en aktivitet for å administrere den. Du kan også velge og dra en aktivitet for å endre datoen.
 5. Velg kalenderne du vil vise, for eksempel av typene institusjon, personlig eller emne. Alle kalenderne er som standard synlige. Du kan selv bestemme fargen på kalenderne. Da blir det også enkelt å avgjøre hvilke aktiviteter som hører hjemme i hver enkelt kalender.

  Alle institusjonsaktiviteter vises i institusjonskalenderen. Alle emneaktiviteter – for eksempel oppgaver som snart skal leveres – vises i kalenderen. Emner du skjuler i Mine emner-modulen på Min institusjon-siden, skjules også i Kalender-listen.

 6. Få en iCal-nettadresse for å importere Blackboard Learn-kalenderen din i et eksternt kalenderprogram, for eksempel Google Kalender. Når du har konfigurert iCal-nettadressen for Learn i en ekstern kalender, oppdateres den dynamisk med nye aktiviteter fra Learn-kalenderen.

  Eksterne kalendere kan ikke importeres i Blackboard Learn-kalenderen.


Velg visning

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om kalendervisninger.

Kalenderen viser en samlet oversikt over alle kalenderaktivitetene for institusjonen, emner, organisasjonen og personlige aktiviteter. Du kan se aktiviteter etter dag, uke eller måned. Du kan se og organisere kommende og tidligere aktiviteter i kategorier.

Aktiviteter i emnekalenderen vises til alle medlemmene i emnet. Vanlige oppføringer omfatter kommende tester, leveringsfrister for oppgaver eller spesielle forelesninger. Emneelementer med leveringsfrister vises automatisk i kalenderen. Bare lærere kan opprette aktiviteter i emnekalenderen.

Du kan velge hvilken dag som skal regnes som den første i uken, ved å endre de personlige innstillingene dine i Mitt Blackboard. Du kan også velge mellom fire moduser for kalendervisning:

 • Bare gregoriansk
 • Gregoriansk-formatert med Hirji-datokonvertering i parentes
 • Bare Hijri
 • Hijri-formatert med gregoriansk datokonvertering i parentes

Opprett en aktivitet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter kalenderaktiviteter.

 1. Velg plussknappen (+) eller en spesifikk dato for å opprette en aktivitet.
 2. Skriv inn Nytt navn på aktivitet
 3. Velg en kalender du vil tilknytte aktiviteten til, for eksempel den personlige kalenderen din.

  Bare lærere og administratorer kan legge til aktiviteter i emne- og institusjonskalendere.

 4. Velg Start- og Slutt-tid.
 5. Skriv inn aktivitetsbeskrivelsen. Aktivitetsbeskrivelser har en grense på 4000 tegn.
 6. Velg Lagre.

Opprett en gjentakende aktivitet

Du kan opprette gjentakende aktiviteter ved å velge Gjenta-boksen. Alternativene i tabellen beskriver når aktiviteten gjentas.

Gjentakende aktiviteter støttes
Alternativer for gjentakelseBeskrivelse
DagligAktiviteten avsluttes etter et spesifisert antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Ukentlig gjentakelseGjenta en aktivitet på en ukedag. Aktiviteten avsluttes etter X antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Månedlig gjentakelseGjentakelse av arrangementer på bestemte dager i måneden (1–31) eller ukedager (første søndag, andre mandag og så videre) støttes. Aktivitetene avsluttes etter X antall ganger –ELLER– på en bestemt dato.
Legg til flere samtidig (serier)Lag serier med alternativene for gjentakelse.
Slett flere samtidig (serier)Slett hele serier som er laget med alternativene for gjentakelse.
Rediger en forekomstRediger en forekomst av serien. Hvis du endrer datoen/klokkeslettet for forekomsten, får den bestemte forekomsten et «ødelagt»-ikon for å indikere at den ikke lenger er i overensstemmelse med reglene for den opprinnelige serien.

Hvis du endrer navnet eller beskrivelsen for en forekomst, blir ikke forekomsten brutt ut av serien.

Rediger serier (kjente begrensninger)For øyeblikket kan du ikke redigere serier. Når du har opprettet en serie, kan du slette flere elementer samtidig eller gjøre endringer i spesifikke forekomster.
 

Rediger eller slett aktiviteter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du redigerer aktiviteter.

Vil du endre eller slette aktiviteter?

 1. Finn datoen for aktiviteten i hovedkalendervisningen.
 2. Velg aktiviteten for å redigere eller slette den.
 3. Velg og dra en aktivitet til en annen dato i hovedvisningen for å endre datoen. Klokkeslettet for aktiviteten og kalenderen den er tilknyttet, endres ikke.
 4. Du kan også velge og dra en aktivitet fra hovedvisningen til en annen dato på den mindre månedlige visningen for å endre dato.

ULTRA: Se en video om kalenderen

Ser dette ukjent ut? Gå til videoen for «Original»-kalenderen.


ULTRA: Søk og naviger i kalenderen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du finner kalenderen.

I den globale kalenderen i listen med navnet ditt ser du alle kommende leveringsfrister og møter for alle emner – på ett og samme sted.

Du finner denne aktivitetsinformasjonen i kalenderen:

 • Kontortid. Slike avtaler vises automatisk i kalenderen når underviseren legger dem til i et emne.
 • Leveringsfrister Leveringsfrister for oppgaver vises automatisk i kalenderen.

Sjekk emnekalenderen

Når du går til kalenderen mens du er i et emne, ser du bare aktiviteter for det aktuelle emnet. Velg kalenderikonet på navigasjonsfeltet for emnet.

Emnevisningen i kalenderen inneholder leveringsfrister, emneplanen, kontortid og emnespesifikke møter og aktiviteter. Når underviseren oppretter innhold med leveringsfrist, vises det automatisk i kalenderen.

Alle aktiviteter i spesifikke emner vises også i den globale kalenderen. Du kan bytte over til den globale kalenderen fra listen med navnet ditt.


ULTRA: Velg visning

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du velger kalendervisning.

 • Velg Dag eller Måned for å zoome inn på oppgaver for én og én dag eller på planen for ukene som kommer.
 • Velg Leveringsfrister for bare å fokusere på kommende leveringsfrister.
 • Velg tannhjulikonet øverst til høyre for å velge hvilke kalendere som skal vises.

ULTRA: Opprett og rediger aktiviteter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter kalenderaktiviteter.

Du kan legge til aktiviteter i den personlige kalenderen din ved å velge Kalender i listen med navnet ditt. Velg plusstegnet, og legg til navn, dato, klokkeslett og sted for aktiviteten.

Velg tittelen på en aktivitet du har lagt til, for å endre detaljene for den.

Du kan flytte og slette aktiviteter i kalenderen. Dra og slipp personlige aktiviteter for å endre tidspunktet, eller slett personlige aktiviteter du ikke har bruk for lenger. Du kan ikke slette eller flytte aktiviteter som er lagt inn av læreren.