Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan bruke oppgaveverktøyet til å holde styr på arbeid og oppgaver du vet kommer. Alle oppgaver har en status og en leveringsfrist. Læreren identifiserer emneoppgaver og legger dem til i listen.

Du kan bruke denne listen for å holde deg oppdatert. Du kan bli bedt om å rapportere status for hver oppgave.

Du kan også opprette din egen personlige oppgaveliste på Verktøy-panelet på Min institusjon-fanen. Når du oppretter en personlig oppgave, er du den eneste som kan se den.

Oppgaver er også tilgjengelige som et emnegruppeverktøy for oppgaver som er spesifikke for mindre grupper i et emne.

Du ser kanskje en Siste endringer-varslingsmodul på startsiden for et emne. Denne modulen inneholder bare informasjon om det aktuelle emnet. Du kan finne ut mer ved å se Startsiden.

Video: Create and Manage Tasks


Watch a video about tasks

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: How to Create and Manage Tasks explains the difference between personal and course tasks, and how to access, create, and manage tasks.

Oppgavesiden

Du kan åpne oppgaver med Verktøy-lenken i emnemenyen eller i oppgavemodulen på startsiden for emnet. Læreren kan også legge til en tilpasset lenke i oppgaver på emnemenyen.

 1. Velg en oppgavelenke for å se beskrivelsen.
 2. Læreren din kan tilordne oppgaver prioritetsnivåer:
  • Ikon for høy prioritet: Utropstegn
  • Ikon for normal prioritet: Ikke noe ikon
  • Ikon for lav prioritet: Nedoverpil
 3. Velg en kolonneoverskrift for å sortere kolonnen.
 4. Du kan velge en status i oppgavemenyen.
  • Ikke påbegynt
  • Pågår
  • Fullført