Hvis underviseren din har gitt deltakelsesvurderinger, kan du se den totale deltakelsesvurderingen din samt detaljert informasjon.

Undervisere kan merke om du var til stede, sen eller borte eller hadde gyldig fravær for hvert enkelt klassemøte. Hver status får en prosentverdi av totalt 100 prosent. Den samlede deltakelsesvurderingen er basert på 100 prosent.

Underviserne kan bruke deltakelsesvurderingen din som en del av totalvurderingen for emnet. I tillegg har enkelte institusjoner og programmer retningslinjer for deltakelse som krever at underviserne registrerer hvor mange klassemøter studentene ikke er med i.

Sjekk deltakelsesvurderingene dine

For å se den totale deltakelsesvurderingen din for emnet du er i, kan du velge Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden. Deltakelsesvurderingen din vises på Alle- og Gitt vurdering-fanene.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen.

Velg Deltakelse-lenken for å se detaljene for hvert emnemøte. Du kan se en oppsummering og enkelt se hvor mange klassemøter du ikke har vært med i.

Underviseren kan bruke deltakelsesvurderingen din som en del av totalvurderingen. Hvis underviseren har konfigurert en vektet totalsum og gjort den tilgjengelig, kan du velge Kriterier for vurdering-lenken for å se hvordan elementer og kategorier vektlegges.