Når du åpner denne siden, sjekker systemet om nettleseren din har støtte for den nyeste versjonen av Blackboard Learn.

Hvis du bruker en eldre versjon av Blackboard Learn, er det ikke sikkert at nettleseren er støttet. Du finner mer informasjon under Nettleserstøtte.

Nettleseren din er:

Operativsystem
Nettleserspråk
Nettleserversjon
Nettlesersikkerhet – informasjonskapsler
Nettlesersikkerhet – popup-blokkering
  • Hvis du har bestått alle kontrollene, skal du kunne bruke alle hovedfunksjonene i Blackboard Learn.
  • Hvis du ser en rød X og en «IKKE-STØTTET»-melding, støttes ikke nettleseren av Blackboard Learn.

Valgfri teknologi

De følgende teknologiene kan hjelpe deg med å se visse typer innhold i Blackboard Learn.

PDF-visning
  • Hvis du ser en grønn hake og en «STØTTET»-melding, men IKKE besto alle kontrollene, skal du kunne bruke de fleste hovedfunksjonene i Blackboard Learn. Enkelte funksjoner krever kanskje at du aktiverer et programtillegg eller oppdaterer versjonen.