Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

En læreplan er en lagringsplass for innhold, på lignende måte som mapper. En læreplan kan inneholde leksjonsprofilen, målene og innholdselementene du trenger for å fullføre en leksjon.

Underviseren kan oppgi ytterligere informasjon om hvordan kunnskapen din vurderes, og hvilket materiell du trenger. Du kan også se hvor lenge veiledningen varer, og hva du må kunne etter veiledningen.

Åpne en læreplan

Du kan vanligvis åpne læreplaner fra innholdslisten, men læreren kan også legge dem til i læremoduler og mapper. Hvis læreren har lagt til en beskrivelse, vises den etter navnet på læreplanen.

Velg navnet på læreplanen for å åpne den. Den første delen inneholder generell informasjon om leksjonen. Den neste delen inneholder innholdselementene.

Innholdet kan vises i en liste eller være organisert i to kolonner. Læreren avgjør om ikoner vises i innholdet.