Hva er WebDAV?

Du kan bruke WebDAV til å dele filer via Internett. WebDAV er kompatibelt med de fleste operativsystemer. Når du konfigurer WebDav – også kalt en «nettmappe» – kan du administrere alle filene for emnet ditt.

På Mac konfigurer du en delt plassering i stedet for en nettmappe.

Du kan bruke nettmapper til følgende:

 • Opprette mapper og enkelt flytte elementer mellom mapper.
 • Endre navn på og fjerne filer og mapper.
 • Dra innhold fra flere stasjoner og mapper til nettmappen eller den delte plasseringen.
 • Enkelt se og redigere filer i nettmapper. Du trenger ikke å laste ned filen, redigere den og deretter laste den opp igjen.

Institusjonen din kan begrense tilgangen til denne funksjonen.


Om filnavn

Du kan bruke disse tegnene i filnavn:

 • a–z
 • 0–9
 • punktum: «.»
 • understrek: «_»

Alle standard ISO 8859-tegn støttes også. Ikke-engelske tegn og symboler er ikke tillatt.

Alle mellomrom i navnet på filen blir gjort om til understreker («_») når den lastes opp. Spesialtegn støttes ikke i filnavn.


Konfigurer nettmapper for Microsoft Windows©

For å opprette en nettmappe må du bruke nettadressen til Mitt innhold-mappen og et gyldig brukernavn og passord.

 1. Velg Sett opp webmappe for mappen på øverste nivå i Mitt innhold. Når du starter herfra, er du sikret WebDAV-tilgang til alle mapper lagret i Mitt Innhold. Du kan velge blant alle mapper i Mitt innhold, men banen til nettmappen må inneholde færre enn 240 tegn. Hver mappe du velger, har en egen adresse.
 2. Høyreklikk på og kopier nettadressen som vises for Gjeldende webadresseBruke webmapper-siden. Du limer inn adressen i senere trinn.

Når du har kopiert nettadressen, må du gjøre ferdig tilkoblingen ved å følge instruksjonene for operativsystemet du bruker.

Konfigurer nettmapper i Windows 10

Bruk nettadressen til mappen, og følg disse trinnene for å opprette en nettmappe i Windows XP.

 1. Åpne Filutforsker.
 2. Velg Denne PCen i menyen til venstre.
 3. Velg Legg til en nettverksplassering i båndmenyen på toppen av siden.
 4. Når du blir spurt om hvor du vil opprette nettverksplasseringen, velger du Velg en egendefinert nettverksplassering. Velg Neste.
 5. Når du blir spurt om adressen til nettstedet ditt, limer du inn nettadressen du kopierte i trinnene ovenfor. Velg Neste.
 6. Når du blir spurt om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker for Blackboard Learn. Velg OK.
 7. Du blir bedt om å gi plasseringen et navn. Skriv inn et navn, og velg Neste.
 8. På Fullfører veiviseren for nettverksplassering-siden velger du Fullfør.
 9. Nettmappen åpnes. Du kan se den i Datamaskin under Nettverksplassering.

Konfigurer nettmapper i Windows 7 og Windows Vista

Bruk nettadressen til mappen, og følg disse trinnene for å opprette en nettmappe i Windows 7.

 1. Åpne Start > Datamaskin.
 2. Høyreklikk nederst i høyre rute, og velg Legg til en nettverksplassering.
 3. Nå blir veiviseren for nettverksplassering åpnet. Velg Neste.
 4. Når du blir spurt om hvor du vil opprette nettverksplasseringen, velger du Velg en egendefinert nettverksplassering. Velg Neste.
 5. Når du blir spurt om adressen til nettstedet ditt, limer du inn nettadressen du kopierte i trinnene ovenfor. Velg Neste.
 6. Når du blir spurt om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker for Blackboard Learn. Velg OK.
 7. Du blir bedt om å gi plasseringen et navn. Skriv inn et navn, og velg Neste.
 8. På Fullfører veiviseren for nettverksplassering-siden velger du Fullfør. Hvis du blir spurt om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker for Blackboard Learn. Velg OK.
 9. Nettmappen åpnes. Du kan se den i Datamaskin under Nettverksplassering.

Feilsøking for Windows 7:

 1. I enkelte Windows-versjoner kan du ikke koble til nettmapper hvis du ikke bruker SSL. Du finner informasjon om hvordan du omgår dette problemet, i artikkel KB841215 i Microsofts kunnskapsbase.
 2. Det ser ikke ut til at nettmapper fungerer når Office 2003 er installert. Problemet skal kunne løses ved å oppgradere til Office 2007.

Feilsøking for Windows Vista:

 1. I enkelte Windows-versjoner kan du ikke koble til nettmapper hvis du ikke bruker SSL. Du finner informasjon om hvordan du omgår dette problemet, i artikkel KB841215i Microsofts kunnskapsbase.

Konfigurer nettmapper i Windows XP

Bruk nettadressen til mappen, og følg disse trinnene for å opprette en nettmappe i Windows XP.

 1. Åpne Min datamaskin.
 2. Velg Mine nettverkssteder.
 3. Velg Legg til et nettverkssted.
 4. Nå åpnes veiviseren for nettverksplassering. Velg Neste.
 5. Når du blir spurt om hvor du vil opprette nettverksplasseringen, velger duVelg en annen nettverksplassering. Velg Neste.
 6. Når du blir spurt om adressen til nettverksplasseringen, limer du inn nettadressen du kopierte i trinnene ovenfor. Velg Neste.
 7. Når du blir spurt om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker for Blackboard Learn. Velg OK.
 8. Du blir bedt om å skrive inn et navn for nettverksplasseringen. Skriv inn et navn, og velg Neste.
 9. Fullfører veiviseren for nettverksplassering-siden velger duFullfør.
 10. Hvis du blir spurt om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du inn brukernavnet og passordet du bruker for Blackboard Learn. Velg OK.
 11. Nettmappen åpnes. Du kan se den i Mine nettverkssteder.

Feilsøking for Windows XP:

 1. I enkelte Windows-versjoner, for eksempel Windows Server 2003 x64, fungerer ikke disse trinnene. I slike tilfeller kan du åpne kommandolinjen (Start/Run "cmd.exe") og skrive inn denne kommandoen: net use * https://cdev-saas-ultra-test.blackboard.com/bbcswebdav/courses/ocean.org.101 for å koble til nettmappen manuelt.
 2. I enkelte Windows-versjoner kan du ikke koble til nettmapper hvis du ikke bruker SSL. Du finner informasjon om hvordan du omgår dette problemet, i artikkel KB841215i Microsofts kunnskapsbase.

Flytt filer til nettmappen

 1. Mens du har nettmappen åpen, går du til mappen du vil legge til filer eller mapper i.
 2. I et eget vindu går du til mappen på datamaskinen som inneholder filene og mappene du vil overføre.
 3. Mens både nettmappen og den andre mappen er åpne, kan du dra og slippe filer eller mapper for å flytte elementer mellom dem. Velg et element, og dra det til målmappen. Legg elementet i mappen ved å slippe museknappen. Filene og mappene du flytter til nettmappen, blir kopiert til Mitt innhold.
 4. Hvis du foretrekker det, kan du også kopiere og lime inn filer for å flytte dem mellom nettmappen og et sted på datamaskinen.
 5. Velg Oppdater i Mitt innhold for å se filene du har lastet opp.

Når du er ferdig med å kopiere filer og mapper, bør du koble fra nettmappen. Hvis du ikke kobler fra, er servertilkoblingen aktiv frem til du slår av datamaskinen. Hvis du bruker en datamaskin andre også bruker, har de da tilgang til alt i Mitt innhold.

Når du må bruke nettmappen senere, går du til Mine nettverkssteder og velger snarveien du opprettet til nettmappen.


Konfigurer delte plasseringer for Mac©

For å koble til en nettmappe – som kalles en «delt plassering» for Mac – må du bruke nettadressen til Mitt innhold-mappen og et gyldig brukernavn og passord.

 1. Velg Sett opp delt plassering for mappen på øverste nivå i Mitt innhold. Når du starter herfra, er du sikret WebDAV-tilgang til alle mapper lagret i Mitt Innhold. Du kan velge blant alle mapper i Mitt innhold, men banen til den delte plasseringen må inneholde færre enn 240 tegn. Hver mappe har en egen adresse.
 2. Kopiér nettadressen som vises for Gjeldende webadresseBruke delte plasseringer-siden. Du limer inn adressen i senere trinn.
 3. Velg i Finder-feltet > Koble til tjener.
 4. Lim inn nettadressen du kopierte i trinn 2, i Tjeneradresse-boksen i Koble til tjener-vinduet. Velg Koble til.

  Velg plusstegnet ved siden av adressen du limte inn, for å legge den til i Favorittjenere-boksen. Når du lagrer adressen som en favorittserver, trenger du ikke å kopiere og lime den inn hver gang. Neste gang du skal koble til denne delte plasseringen, kan du starte fra trinn 3.

 5. Hvis det vises et vindu for autentisering av WebDAV-filsystemet, må du skrive inn brukernavnet og passordet ditt for Blackboard Learn. Velg OK.
 6. Når du har koblet til den delte plasseringen, vises Mac-nettverksikonet på skrivebordet. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne den delte plasseringen. I den delte plasseringen ser du filene og mappene i Mitt innhold.

Flytt filer til den delte plasseringen

 1. Mens du har den delte plasseringen åpen, går du til mappen du vil legge til filer eller mapper i.
 2. I et eget vindu går du til mappen på datamaskinen som inneholder filene og mappene du vil overføre.
 3. Mens både mappen og den delte plasseringen er åpne, kan du dra og slippe filer eller mapper for å flytte elementer mellom dem. Velg et element, og dra det til målmappen. Legg elementet i mappen ved å slippe museknappen. Filene og mappene du flytter til den delte plasseringen, blir kopiert i Mitt innhold.
 4. Hvis du foretrekker det, kan du også kopiere og lime inn filer for å flytte dem mellom den delte plasseringen og et sted på datamaskinen.
 5. Velg Oppdater i Mitt innhold for å se filene du har lastet opp.

Når du har brukt den delte plasseringen, kan det hende noen filer vises med et duplisert filnavn som begynner på «._» eller «.DS Store.» Du kan trygt slette dem fra Mitt innhold.

Når du er ferdig med å kopiere filer og mapper, lukker du vinduet og drar Mac-nettverksikonet til papirkurven for å koble fra den delte plasseringen. Hvis du ikke kobler fra, er ikonet og servertilkoblingen aktive frem til du slår av datamaskinen. Hvis du bruker en datamaskin andre også bruker, har de da tilgang til alt i Mitt innhold.