Med 360°-visningen får du all informasjonen som er lagret om hvilken som helst del av innholdet i Mitt innhold. Du kan finne ut mer om alle de grunnleggende egenskapene for elementet, informasjon om lenker til elementet samt alle metadataene som er knyttet til elementet. Bruk 360°-visningen hvis du raskt trenger å vite hvem som sist har redigert et element, hva den permanente nettadressen er, samt se nylige kommentarer eller filaktivitet. Denne visningen er nyttig hvis du vil se all informasjon om et bestemt element på ett og samme sted.

Du kan få tilgang til et elements 360°-visning ved å velge dette alternativet i menyen for elementet. Siden for 360°-visningen inneholder denne informasjonen om elementer:

  • Innholdsfortegnelse
  • Egenskaper
  • Kommentarer
  • Versjoner
  • Katalogoppføringer over læremateriell
  • Tillatelser
  • Adganger
  • Lenker
  • Sporingsdata
  • Metadata