Du kan abonnere på kataloger for å motta varslinger når mapper legges til eller endres. Dette innebærer blant annet endringer av tillatelser og metadata. Du kan bare abonnere på mapper der du har administratortillatelser.

Hvis du vil abonnere, velger du Varslinger i mappemenyen. På denne siden finner du informasjon om eksisterende varslinger, for eksempel om abonnenter, frekvens, varslingstype og utløpsdato. Du kan slette varslinger ved å merke av for dem og deretter velge Slett.

Abonner på en mappe

  1. Varslinger-siden velger du Opprett varslinger.
  2. Velg hva slags varsling du vil motta: Mappeendring, Innhold åpnet, og/eller Kommentarendring. Du kan velge én eller alle disse typene.
  3. Velg frekvensen for varslinger. Velg Umiddelbart for å motta e-post hver gang det gjøres endringer i mappen. Velg Daglig for å motta e-post med daglige sammendrag om endringer i mappen.
  4. Du kan angi en utløpsdato for varslingen ved å velge Dato angitt og fylle ut feltene måned, dag og år.
  5. Velg Send når du er ferdig.