Biblioteket brukes til å legge ut e-reserver, elektroniske manuskripter og andre institusjonsressurser. Det er fullstendig integrert med Blackboard Learn, noe som gjør biblioteket til en kraftig og fleksibel løsning for å dele og distribuere materiell.

Som standard er det to hovedområder i biblioteket:

  • Biblioteksinnhold
  • E-reserver

Biblioteksinnhold

Bibliotekinnhold-området kan organiseres i henhold til institusjonens spesifikke behov, og det er ment for innhold som deles i hele organisasjonen. Som standard har alle brukere lesetilgang til alle elementene i Biblioteksinnhold-mappen.


E-reserver

E-reserver-området er en mappe i biblioteket inneholder tilgangskontrollert materiell, for eksempel dokumenter med opphavsrett. eReserves er ikke tilgjengelig for organisasjoner, og kan bare være tilgjengelig for emner.

E-reserver organiseres automatisk etter emne. Hvert emne i Blackboard Learn har en tilsvarende emnemappe i E-reserver. En emnemappe opprettes automatisk i E-reserver når en lærer, utdanningsassistent eller emnebygger åpner Mitt innhold for første gang i et nytt emne. Hvis læreren i en historieklasse for eksempel vil opprette en mappe i E-reserver, må vedkommende velge den. En mappe med historieklassens emne-ID vises automatisk i E-reserver-området.

Administratorer kan også automatisk opprette E-reserver-katalogen.

Med E-reserver kan bibliotekarer gjøre innhold tilgjengelig for brukere i hele Blackboard Learn.


Innholdstillatelser for E-reserver

Hvis du er meldt på et emne og det er tilgjengelig, kan du se innholdet i den samsvarende mappen i E-reserver.

Gjester og observatører kan ikke se innholdet i E-reserver-mapper, selv om de er tilknyttet et tilgjengelig emne.

Lærere kan lese E-reserve-innhold og legge det til i emnene sine, men de kan ikke redigere eller fjerne det.

Bare bibliotekarer kan legge til eller redigere innhold i E-reserver. Administratoren tildeler en E-reserver-bibliotekar ved å gi vedkommende rettigheter til å lese, skrive, fjerne og administrere dette innholdet.


Åpne E-reserver

Du finner E-reserver i Mitt innhold ved å gå til Biblioteksinnhold > E-reserver.

Med Finn mappe-alternativet er det lett for E-reserve-bibliotekarer å få tilgang til mapper for E-reserver-emner. Med dette verktøyet kan bibliotekaren velge E-reserver-emnemapper de har adgang til, og vise dem i Mitt innhold-menyen.

Hvis bibliotekaren er meldt på emnet, vises emnemappene automatisk i bibliotekarens E-reserver-område.