Mapper

En mappe inneholder filer og andre mapper i Mitt innhold. Alle mapper lagres i andre mapper opp til mappen på øverste nivå (/). Hele innholdsområder er mapper som er lagret under mappen på øverste nivå. Vær oppmerksom på at mappen på øverste nivå vanligvis bare er tilgjengelig for administratorer.

Filer og mapper i samme Mitt innhold-område kan ikke ha identiske navn.

Institusjon din bestemmer størrelseskvoten for hver mappe for å unngå ukontrollert økning. Størrelseskvoter defineres for hver mappe, men de er fleksible, så noen undermapper kan ha større kvote enn andre.


Filer

Mitt innhold inneholder også lagrede filer, som automatisk gjøres tilgjengelige for de som legger dem til. Hvis du vil dele filer med andre brukere, må du gi de nødvendige tillatelsene. Funksjonene for tillatelser, kommentarer og metadata fungerer på samme måte for filer som for mapper. Filer har flere andre administreringsfunksjoner som ikke brukes for mapper.


Administrer filer og mapper

Du ser kanskje følgende alternativer i menyen for elementet – avhengig av hvilke tillatelser du har for filen eller mappen.

Hvis du ikke ser noen av disse alternativene, kan de være deaktivert for den aktuelle filen eller mappen. Velg Rediger innstillinger i elementets meny for å endre de tilgjengelige alternativene.

Mer om hvordan du redigerer mappeegenskaper

Mer om hvordan du administrerer filer i Mitt innhold

 • Kommentarer: Kommentarer inneholder tekst fra brukere. Kommentarer er meninger om eller instruksjoner for innhold i elementer eller mapper.
 • Adganger: Adganger opprettes for et element for å gi hvem som helst – selv personer uten brukerkonto – kontrollert tilgang til elementet. Når innhold vises via en adgang, har ikke seeren tilgang til andre områder i Mitt innhold. Adganger kan brukes for å tildele lesetillatelser eller lese-/skrivetillatelser og dermed muliggjøre samarbeid. Adganger er en god løsning for å dele filer med noen som ikke har tilgang til Mitt innhold, ved at vedkommende får direkte tilgang til filene via en ekstern nettadresse.

  Mer om adganger

 • Tillatelser: Tillatelser er en enkel løsning for å dele innhold og samtidig beskytte det mot uautoriserte endringer. Med tillatelser er det mulig for brukere å lese og utføre handlinger på elementer og mapper som er lagt til i Mitt innhold. Eieren av elementet må gi brukere tilgang til innhold direkte fra Mitt innhold og også via lenker i emner og porteføljer.

  Følgende tillatelser er tilgjengelige i Mitt innhold:

  • Les: Brukerne kan se elementer eller mapper.
  • Skriv: Brukerne kan gjøre endringer i elementer og mapper.
  • Fjern: Brukerne kan fjerne elementer fra mappen eller fjerne selve mappen.
  • Administrer: Brukere kan kontrollere egenskapene og innstillingene for elementer og mapper.

  Mer om tillatelser

 • Tilpasninger: Tilpass elementer eller mapper til mål for å rapportere måldekningsinformasjon for emnet. Innholdselementer i emnet kan tilpasses gjeldende kildemål som er gjort tilgjengelige i systemet. Når innholdet er tilpasset standarder, kan rapporten Dekningsdetaljer for emne kjøres fra Emnerapporter i kontrollpanelet. I denne rapporten finner du måldekningsinformasjon for emnet:
 • Sporing: Sporing brukes til å se hvordan andre brukere bruker elementer. Med sporing kan du se alle gangene filen er endret eller lest, samt hvilke brukere som har utført hver handling. Sporing er nyttig for å administrere endringer, og lærere kan bruke sporing til å kontrollere at studentene har lest bestemte elementer.
 • Versjoner: Versjoner opprettes for å muliggjøre samarbeid uten å overskrive tidligere utkast. Hvert utkast lagres som en egen versjon som kan sjekkes ut og inn for å administrere endringer. Bare brukere som har en utsjekket versjon, kan gjøre endringer i filen.
 • Metadata: Metadata legges til i mapper for å gjøre det enkelt å finne dem via søk, samt for å gjøre det enkelt å identifisere innholdet i mappene ved å legge inn beskrivelser.

  Mer om metadata