Se vurderinger fra emnet ditt

 1. Velg Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

  Mine resultater-siden kan du se alt emnearbeid og alle vurderinger tilknyttet det aktuelle emnet. Når du trykker på Tab-tasten først, blir navnet på oppgaven lest opp etterfulgt av vurderingen av den.

  Hvis du bare vil se oppgaver som er vurdert, velger du Gitt vurdering-lenken (blant Alle / Gitt vurdering / Kommende / Sendt).

 2. Velg navnet på en oppgave eller prøve.

  Da åpnes Forsøk-siden. Herfra kan du trykke på T-tasten for å gå til tabellen som inneholder vurderingene for hvert forsøk.

  Bruk kommandoer for tabellnavigasjon for å gå gjennom vurderingen av hvert forsøk. Bruk Alt + Ctrl + pil opp/ned for å gå mellom forsøk, og bruk Alt + Ctrl + høyre-/venstrepil for å gå mellom Dato opprettet-, Dato for siste innsending eller Redigert- og Beregnet vurdering-kolonnen. JAWS leser opp kolonneoverskriftene når du navigerer til dem.

 3. Velg vurderingsnummeret i Beregnet vurdering-kolonnen.

  Da kan du se en oversikt over poengsummen – inkludert poengene du har fått for hvert prøvespørsmål.

  Hvis det ikke er gitt noen vurdering, vises det et bilde der det står «Ikke vurdert» eller «grade.status.needsgrading».

  Når du har trykket på Enter på en vurdering, kommer du til Vis forsøk-siden.

  Bruk H-tasten for å gå mellom hvert spørsmål. Vurderingene for spørsmål vises under overskriftene for spørsmålene, etterfulgt av de opprinnelige spørsmålene du ble stilt.

  Hvis lærerne har tillatt det, kan du også se tilbakemeldingene deres på denne siden. Du finner underviserens tilbakemelding for prøven under overskriften for det første spørsmålet.

Mer om vurderinger